Allochtone jongeren lijken steeds meer op de autochtone

In Trouw van 4 april 2012 stond een podiumartikel van de hand van twee onderzoekers van Bureau Motivaction, die gespecialiseerd zijn in onderzoek onder nieuwe Nederlanders.
Auteurs zijn Marjolein Eigenfeld en Ahmed Ait Moha.
Het hele artikel is te lezen via http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3235987/2012/04/04/Allochtone-jongeren-lijken-op-autochtone.dhtml.

Ik citeer enkele interessante passages:
“Uit recent onderzoek van Motivaction onder Nieuwe Nederlanders blijkt dat twee derde van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders tussen de 20 en 35 jaar ‘oude’ en ‘nieuwe’ waarden combineert. Dit blijkt onder meer uit de wijze waarop de ramadan wordt gevierd. “

“Deze ontwikkeling vraagt om een andere manier van denken. Het vraagt om een oriëntatie die geloof en tradities niet ziet als een teken van mislukte integratie. Een eigentijdse kijk vraagt erom vanuit de overeenkomsten te kijken, in plaats van de verschillen te benadrukken. Veel jonge Turkse en Marokkaanse Nederlanders lijken sterk, en steeds meer, op hun autochtone peers.

Het is bovendien meer dan alleen een consumentistische houding die zij delen, ook zingeving vinden beide groepen belangrijk. Onderzoek onder jongeren van nu, de zogeheten grenzeloze generatie, toont aan dat een groot deel van de autochtone jongeren een groeiende behoefte heeft aan richting en inspiratie in een complexe samenleving. In de opvoeding in veel Turkse en Marokkaanse gezinnen speelt zingeving een grote rol.

We zouden op een andere manier moeten kijken naar hedendaagse jongeren. Hoe geven zij vorm aan hun hang naar zingeving, en hoe kunnen zij elkaar hierin vinden? Geen vanzelfsprekende opgave voor een samenleving waar levensbeschouwing naar het privé-domein is verdrongen of helemaal geen rol meer speelt. Laten we het om te beginnen eens niet meer hebben over integratie, en ons richten op participatie. Dat doet meer recht aan de realiteit.”