Als de wereld morgen zou eindigen

De Amerikaanse National Geographic Channel gaat een nieuwe serie over ‘Doomsday Preppers’ uitzenden. In het kader daarvan werden meer dan 1000 Amerikanen ondervraagd over allerlei zaken die met catastrofen te maken hebben. 85 Procent van de ondervraagden zeiden niet of te weinig voorbereid te zijn op een calamiteit.
Gevraagd naar wat zij waarschijnlijk zouden doen als morgen de wereld zou vergaan, zei 27 procent de conflicten en ruzies met geliefden te willen bijleggen en 24 procent koos ervoor seks te hebben. Van de laatste groep was de man-vrouwverhouding 2 staat tot 1. Een commentator van de NGC:”Wat hebben we deze Valentijnsdag geleerd? Als de wereld morgen aan zijn einde zou komen zouden legio Amerikanen ervoor kiezen hem te laten eindigen zoals hij begonnen is: met een ‘big bang.’”

Andere resultaten: Meer dan 62 procent van de Amerikanen denkt dat de wereld een grote catastrofe zal ervaren in minder dan 20 jaar.
Bijna drie van de vier mensen zien een grote ramp in hun leven als een daad van God, niet van de mens.

27 Procent gelooft dat de Maya-voorspelling van een rampzalige gebeurtenis in december 2012 best enige waarheid zal bevatten. Meer dan de helft van de natie gelooft dat als Romney of een van zijn Republikeinse medekandidaten het van Obama zal overnemen, een door de mens opgeroepen ramp meer waarschijnlijk wordt.

Meer informatie: http://tvblogs.nationalgeographic.com/2012/02/07/the-results-are-in-is-it-the-end-of-the-world-as-we-know-it-survey-says/
[14 februari 2012]