Andere egames

Gestimuleerd door het succes van de hedonismetest heb ik voor andere klassen die met TDG-materiaal werken ook enkele eGames uitgewerkt.

In de brugklas denken we na over de vragen die het vak levensbeschouwing met name aan de orde stelt, de levensvragen. Voor veel leerlingen soms een hele klus. Behalve de oefening in het boek hebben we ook een eGame met 40 vragen, die telkens in een test van 20 vragen aan de orde komen. Zo komen de leerlingen niet altijd dezelfde vragen tegen als ze de test bijvoorbeeld twee keer willen maken. Voor de leerlingen die met TDG1-onderbouw werken is de link te vinden op http://www.uitgeverijwvdoever.nl/games/levensvragen.html

Verderop in TDG1-onderbouw vinden we een overzicht voor de leerlingen van de manieren waarop levensbeschouwingen onderverdeeld kunnen worden: georganiseerd – niet georganiseerd en godsdienstig-niet godsdienstig en de combinaties daarvan. De leerlingen kunnen hun kennis van zaken testen via http://www.uitgeverijwvdoever.nl/games/soorten_levensbeschouwingen.html

Binnen het geheel van de inhoudsdimensies, dat ook in TDG1-onderbouw aan de orde komt hebben we natuurlijk ook de rituele dimensie. Het is voor leerlingen soms best moeilijk om teken, symbool, symbolische handeling, gewoonte en rite uit elkaar te houden. Om dat te oefenen en later na te bespreken kunnen ze surfen naar http://www.uitgeverijwvdoever.nl/games/rituele_dimensie.html

In de derde klas hebben we een aantal hoofdstukken over ethiek in TDG3-onderbouw. Daarin komt allereerst naar voren dat het globale onderscheid tussen levensvragen en zakelijke vragen verder verfijnd wordt naar levensbeschouwelijke, ethische en zakelijke vragen. Om dat te oefenen gaan de leerlingen naar http://www.uitgeverijwvdoever.nl/games/soorten_vragen.html.

Een ander belangrijk aspect van de ethische analyse zijn de waarden. Leerlingen moeten begrijpen dat voor mensen in verschillende situaties andere waarden gelden. Een test om dat na te gaan vinden de leerlingen op http://www.uitgeverijwvdoever.nl/games/waarden.html.

We werken in onze lessen over ethiek in de derde klas met het ethische model van Situatie-analyse + Waardebepaling –>Normen aangeven. Groot probleem voor leerlingen is de situatie-analyse, waarin alleen maar zakelijke vragen en niets anders gesteld mogen worden. We testen de leerlingen op hun vaardigheid om te weten welke vragen ze wel en niet in die situatie-analyse mogen stellen via http://www.uitgeverijwvdoever.nl/games/situatie-vragen.html