Categoriearchief: bijbel

De cel of Jezus

Kleine criminelen die worden opgepakt in Bay Minette, in de Amerikaanse staat Alabama, kunnen voortaan kiezen tussen een celstraf of Jezus. Bay Minette is deze week begonnen met operatie Herstel Onze Gemeenschap. Daarbij kunnen daders van een klein vergrijp kiezen tussen een boete en/of celstraf, of een jaar lang kerkbezoek.
Het idee is ontstaan onder plaatselijke predikanten ‘omdat misdaad veroorzaakt wordt door de uitholling van familiewaarden en moraal’. Volgens een politiewoordvoerder ‘zijn er in onze gemeenschap kinderen die kinderen grootbrengen en ouders die jonge kinderen geen waarden meegeven’.

Volgens de American Civil Liberties Union (ACLU) is het plan ‘compleet ongrondwettelijk’. De actiegroep zegt dat zelfs de allerconservatiefste rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof de alternatieve straf zal verwerpen. Het plaatselijke bestuur van Bay Minette ziet eventuele rechtszaken met belangstelling tegemoet.
(Redactie)

AD 27-9-2011

Het laatste avondmaal 3

De afgelopen jaren zijn bewerkingen van het laatste avondmaal al dan niet negatief in de publiciteit gekomen. De precieze data heb ik niet meer kunnen achterhalen, maar ze zijn allemaal van na het jaar 2000.

De eerste komt uit Ierland en toont Jezus en zijn leerlingen tijdens het gokken gedurende het laatste avondmaal. “Er is een plek voor plezier en spellen,” zegt PaddyPower.com, de Ierse bookmaker. Maar de advertentie is niet iedereen even welgevallen.
De billboardgrote posters, te zien in de Ierse hoofdstad passen Leonardo dan Vinci’s beroemde schilderij om Jezus met een stapel pokerfiches, Judas met dertig zilverstuken en andere apostelen die de kaarten aan het schudden zijn.

Pater Micheal MacGreil, een jezuietenpriester in het centrum van Dublin noemde de advertentie ‘zeer ongepast en vulgair. “Het is een belediging voor de godsdienstige gevoeligheden van veel mensen en moet onmiddellijk teruggetrokken worden.”

Het laatste avondmaal 2

Wie wil zien hoe graag het Laatste Avondmaal gebruikt wordt om groepen mensen te laten zien, moet naar de volgende webstek gaan.

Hierboven zien we het laatste avondmaal van de Britse kok Gordon Ramsey. Allerlei culturele uitingen, zoals televisieseries, cartoonfiguren, films en dergelijke worden in de karakteristieke poses van Leonardo da Vinci getoond. Niet minder dan 99 variaties op het laatste avondmaal passeren de revue.

Het laatste avondmaal 1

In De Gazet van Antwerpen was vorig jaar 23 maart 2010 het volgende te lezen:
“Schilderijen van het Laatste Avondmaal zijn in de loop van de geschiedenis een steeds rijker gevulde tafel gaan tonen.
De laatste 1.000 jaar is de hoeveelheid afgebeeld eten op het schilderij – dat de laatste momenten van Jezus met zijn leerlingen toont – met haast Bijbelse proporties toegenomen. Tussen de jaren 1.000 en 2.000 groeide de hoofdschotel met 69%. De kleinere schotels groeiden met 66% en het brood nam 23% in omvang toe.

Onderzoekers kwamen tot die conclusie nadat ze een computer de grootte van het voedsel vanop 52 verschillende schilderijen lieten vergelijken.

De bevindingen worden in het aprilnummer van het blad International Journal of Obesity gepubliceerd.”

Het verhaal van kerst in web2-formaat

Waarschijnlijk heb je het al eerder gezien, want de hele wereld heeft iedereen er op opmerkzaam gemaakt. Maar het is te leuk om niet in LIA op te nemen. Bovendien kan een docent het mogelijk ook gebruiken om te laten zien hoe je met de moderne media een oud verhaal wat levendiger kunt maken en soms verrassende dingen kunt laten zien.

Scheppingsgeloof onverminderd sterk in de VS

Veertig procent van de Amerikanen geloven dat God de mensen in hun huidige vorm ongeveer 10.000 jaar geleden schiep, wat er iets minder zijn dan jaren geleden.
Achtendertig procent geloven dat God een proces leidde, waarbij mensen vanuit minder uitgewerkte levensvormen in miljoenen jaren zich ontwikkelden. Zestien procent – iets meer dan tevoren – geloven dat de mens zich in de loop van miljoenen jaren zonder tussenkomst van God zich ontwikkelde.
Het seculiere evolutiedenken is sinds 182 van 9 naar 16 procent gestegen. De aanhangers van het scheppingsgeloof daalden in diezelfde tijd van 47 naar 40 procent.
De strikte overtuiging is het sterkst bij de minst ontwikkelde groeperingen, terwijl mensen met enige opleiding (college en hoger) naar de twee andere opvattingen neigen.
Dat de regelmatige kerkganger zich sneller aan het scheppingsgeloof conformeert, verwondert niemand, maar toch hangt ook 25 procent van de niet-kerkgangers het scheppingsgeloof aan.
Onder de regelmatige kerkgangers vinden we in de VS heel vaak republikeinen, wat verklaart dat 52 % van de ondervraagde republikeinen het scheppingsgeloof aanhangt, terwijl dat bij de democraten 34 % is.
De onderzoekers van Gallup geven aan dat de verhoudingen niet wezenlijk veranderd zijn sinds de tachtiger jaren, wat voor de Amerikaanse samenleving ook wel zal betekenen, dat de debatten over wat in school geleerd moet worden over het ontstaan van mens en universum voorlopig nog wel even voort zullen duren.
Voor de statistieken:
http://www.gallup.com/poll/145286/Four-Americans-Believe-Strict-Creationism.aspx

Bijbelse lessen over moraal

De bijbel is een constante bron van troost en leiding voor miljoenen mensen in de wereld. De meeste mensen weten dat er enkele opmerkelijke of betwistbare aspecten in de bijbel voorkomen, maar weinigen kunnen die citeren. Op de webstek van listverse is een tiental citaten over moraal bijeengebracht, zowel uit het oude als nieuwe testament.
Het gaat heel vaak over het doden van bepaalde mensen. Wie de teksten achter elkaar leest, ontkomt niet aan de indruk dat de schrijvers van de bijbelteksten een zeer kort lontje hadden, want te pas en te onpas wordt er gebruik gemaakt van de oplossing om iemand te doden. Ook vrouwen komen er zoals verwacht erg bekaaid van af: ze moeten zwijgen in de gemeente, want Adam is het eerst geschapen en Eva heeft de appel van de slang aangenomen.

De bijeengezochte citaten zijn fraaie voorbeelden van de betrekkelijkheid van de specifieke bijbelse moraal, die bepaald is door een wereldbeeld dat enkele duizenden jaren oud is. Bovendien is de setting waarbinnen dit soort moraal mogelijk zin had zodanig veranderd dat we erg op moeten passen die op onze situatie toepasbaar te verklaren.
De lijst lijkt me aardig te gebruiken in de klas om te laten zien, wat er gebeurt als je bijbelse voorschriften al te letterlijk naar het heden transporteert.

http://listverse.com/2007/09/10/10-curious-biblical-lessons-on-morality/

Tien barmhartige Samaritanen

Uit de sociale wetenschappen weten we dat de barmhartige Samaritaan een zeldzaam verschijnsel is. Tijdens werkcolleges over dit bijbelverhaal op een Amerikaanse universiteit verhuisden de studenten van het ene gebouw naar het andere. Onderzoekers hadden een haveloze, hulpeloze man op de weg naar het andere gebouw gelegd. Alle theologiestudenten waren zo gefocust op het werkcollege ‘barmhartige Samaritaan’, dat ze zelfs niet in de verleiding kwamen om de hulpbehoevende man aan een nader onderzoek te onderwerpen en eventueel actie te ondernemen.
Gelukkig hebben de makers van mijn veelgeprezen website ‘listverse.com’ een tiental mensen beschreven die zich op een eigen wijze als barmhartige Samaritaan ontpopt hebben. Het zijn allemaal gewone mensen die gegrepen door het lijden van de ander de vaak niet ongevaarlijke stap om de ander te hulp te komen hebben gemaakt.
De tekst bij de nummer 1. Let op het gedrag van de omstanders; de priester en de leviet hebben illustere navolgers gehad.
“Op 18 april 20120 kwam de Guatemalteekse immigrant Hugo Alfredo Tale-Yax een vrouw te hulp die door een man met een mes bedreigd werd. Tale-Yax vocht met de aanvaller, maar werd uiteindelijk neergestoken en voor dood achtergelaten op een straat in Jamaica, Queens (NY). De vrouw en de aanvaller vluchtten in verschillende richtingen terwijl hij lag te bloeden. Videocamera’s filmden gedeelten van de aanval en de situatie erna.
De camera’s lieten zien dat een man Tale-Yax met een mobieltje filmde. Achtien anderen zagen hem en liepen vlak langs hem door. Allen weigerden hulp te bieden of de autoriteiten op de hoogte te stellen. Meest nabij om te helpen kwam een man die het lichaam heftig schudde, maar wegliep toen hij de poel van bloed zag. Brandweerlieden kwamen een kwartier later aan, maar toen wat het al te laat.
De politie zoekt nog steeds naar de verdachte.”
http://listverse.com/2010/10/09/top-10-real-life-good-samaritans/

Bijbel in legoblokjes

Sinds 2001 is The Reverend Brendan Powell Smith bezig om de bijbelse verhalen om te zetten in legoblokverhalen. Zijn eigen webstek is http://www.thereverend.com/, waar hij zich als een rasechte atheist etaleert, die niets moet hebben van de georganiseerde religie. In Trouw werd op 15 februari 2003 al aandacht aan de steentjesbijbel besteed.

“The Brick Testament van Brendan Powell Smith volgt, aldus de kunstenaar, nauwgezet de bijbeltekst. Maar in de keuze van passages treft vooral zijn belangstelling voor pikante, schokkende en anderszins opmerkelijke verhalen. ‘De moreel aanvechtbare passages’, noemt Smith ze. En zijn ze al niet seksueel getint, geeft hij er wel een erotische draai aan.

Om jeugdige lezers (en gevoelige volwassenen) te behoeden voor emotioneel ongemak, levert Smith vier waarschuwende symbolen, te vergelijken met de Nederlandse Kijkwijzer. N staat voor naakt, V is geweld, S seks en C gevloek. Het zal de jonge surfer eerder aantrekken dan afstoten.

Smith’ Genesis wemelt van de waarschuwingen, de evangeliën zijn niet erg schokkend, bij de brieven van Paulus is het weer oppassen. Smith heeft het zinnenprikkelendste boek uit de Bijbel, het Hooglied, nog niet in lego omgezet.

Ontwerper Smith, die naar eigen zeggen religie en filosofie studeerde, verbaast zich over een geloof dat zich baseert op een ‘bizarre tekst’, zei hij tegen het studentenblad Columbia Chronicle. De Bijbel is een boek vol ‘oorlog, extreem geweld, onversneden racisme en een God die zijn humeur verliest en er een idioot gevoel voor rechtvaardigheid op nahoudt, met een zoon die ongelovigen in het hellevuur werpt ten bewijze van een liefdevolle en genadige Schepper’.
Er komen, vertelt Smith, reacties van atheisten die zich kostelijk hebben vermaakt. Helemaal geslaagd in zijn antigodsdienstige opzet is Smith niet, geeft hij toe. Een leraar van een Amerikaanse zondagsschool vertelt de bijbelverhalen niet meer met vilten plaatjes, maar aan de hand van het ‘steentjestestament’.”

De verhalen zijn via de volgende link te vinden.

De Bijbel cultureel

De twintigste eeuw is de eeuw van de secularisatie en ontkerkelijking. Daarbij hoort ook dat de bijbel daarmee naar de ramsj gebracht kan worden. Veel mensen denken dat de twintigste eeuw DE eeuw van het atheïsme is geworden.

Niet is minder waar. In de inleiding op het bijna 700 pagina’s tellende en letterlijk zwaar wegende ‘De Bijbel cultureel’ schrijven redacteuren Marcel Barnard en Gerda van de Haar: “Voor de redactie zijn de verrassendste uitkomsten van het onderzoek dat aan het boek ten grondslag ligt, dat bijbels erfgoed prominent aanwezig is in de kunsten van de twintigste eeuw, en dat de dominante opvatting dat het Modernisme (de term wordt hier in zijn breedste zin genomen) de kunsten voorgoed heeft geseculariseerd, slechts een deel van de waarheid is. Zoals men in de sociale wetenschappen heeft moeten vaststellen dat moderniteit en religie elkaar niet behoeven uit te sluiten, zo blijken in de kunsten Bijbel en een modernistische houding elkaar geenszins tegen te houden.”

De redactie heeft zes zwaargewichten met uitgebreide kennis over beeldende kunst, film, theater, klassieke muziek, popmuziek en literatuur aan het werk gezet, wat resulteert in veel artikelen met een diepgaande uitwerking.
In het boek komen 67 trefwoorden aan de orde. Ze zijn volgens de bijbelse canon geordend. Het eerste thema is Schepping en het laatste is ‘Hemels Jeruzalem’. Oude en Nieuwe Testament komen beide naar voren. Lemma 35 is Jezus.

Elk trefwoord heeft drie rubrieken. “Steeds is er een vrij uitvoerige PRESENTATIE van een kunstwerk uit een van de genres, gevolgd door enige korte KARAKTERISTIEKEN van werken uit verschillende genres en door een ESSAY over een breder onderwerp dat door het trefwoord werd opgeroepen. Een voorbeeld. Lemma 30 betreft het twaalfprofetenboek. Allereerst worden ‘The Basement Tapes’ van Bob Bylan uit 1967 uitvoerig gepresenteerd. Vervolgens komen korte verwijzingen naar de beeldende kunst (Pablo Gargallo), film (Andrei Tarkovski), muziek (Francis Poulenc), 8 popsongs over Jeruzalem en een gedicht van Lucebert. Het essay gaat over “Amuseur of boeteprofeet? Cabaret in Nederland”. De twaalf kleine profeten uit het Oude Testament die de heilige huisjes van hun tijd bekritiseerden zijn blijkbaar opgevolgd door evenzovele of meer boetepredikers, die in Nederland, het domineesland, de plaatsvervangende rol van dominee vervullen. Sieto Hoving: “Cabaret is een donderpreek waarvoor de kerkgangers graag het traktement van de dominee willen betalen.”

Het boek stond al enkele maanden in de boekenkast en wachtte op een recensie. Maar elke keer als ik het ter hand name, begon ik te bladeren en flitste van het ene onderwerp naar het andere: een essay over de film “De kanker van het kwaad”, gevolgd door Kain in de popmuziek, de ladder van Jacob in het werk van Marc Chagall, de vaststelling dat nagenoeg elk thema wel popsongteksten vermeldde, de ontdekking dat Gerardjan Rijnders een theatervoorstelling van de Klaagliederen gemaakt heeft enzovoort..

In mijn ogen is het een standaardwerk dat elke docent levensbeschouwing in zijn kast moet hebben en vaak moet inkijken, om te lezen en ook voor de talloze illustraties. Vooral de docenten die in hun opleiding al veel te weinig culturele bagage hebben meegekregen zullen smullen van de ontdekkingen dat het nog lang niet gedaan is met de bijbel in de kunst. Het boek moet niet gebruikt worden om de leerlingen weer bijbelvast te maken, maar de vele voorbeelden maken het ook de ongelovige jongere duidelijk dat je niet om het boek der boeken heen kunt, als je iets van de westerse cultuur wilt begrijpen.
Het boek doorbladerend kom je allerlei gekke, diepgravende en triviale wetenswaardigheden tegen, die soms heel goed gebruikt kunnen worden in testjes en toetsen. Opdrachten om popsongs, films, boeken te verbinden met de bijbelse bronnen zijn met enige moeite zo te vinden. Kortom, je doet jezelf met dit boek een onuitputtelijke bron van inspiratie cadeau.
[De Bijbel cultureel, uitgeverij Miedema, ISBN 978-90-211-4220-3]

Kinderen vertellen bijbelverhalen

Onderstaande voorbeelden van navertellingen van bijbelverhalen kwam ik enkele maanden geleden tegen op een weblog. De bron heb ik helaas niet terug kunnen vinden.

Collega’s die leerlingen hebben die veel bijbelkennis hebben, zouden een opdracht kunnen geven: wie kan de meeste fouten herstellen?

“In the first book of the Bible, Guinessis, God got tired of creating the world, so He took the Sabbath off. Adam and Eve were created from an apple tree. Noah’s wife was called Joan of Ark. Noah built an ark, which the animals came on to in pears. Lot’s wife was a pillar of salt by day, but a ball of fire by night.”

“The Jews were a proud people and throughout history they had trouble with the unsympathetic Genitals. Samson was a strongman who let himself be led astray by a Jezebel like Delilah. Samson slayed the Philistines with the axe of the apostles.”

“Moses led the Hebrews to the Red Sea, where they made unleavened bread, which is bread made without any ingredients. The Egyptians were all drowned in the dessert. Afterwards, Moses went up on Mount Cyanide to get the Ten Amendments. The First Commandment was when Eve told Adam to eat the apple. The Fifth Commandment is to humor thy father and mother. The Seventh Commandment is thou shalt not admit adultery.”

“Moses died before he ever reached Canada. Then Joshua led the Hebrews in the battle of Geritol. The greatest miracle in the Bible is when Joshua told his son to stand still and he obeyed him.”

“David was a Hebrew king skilled at playing the liar. He fought with the Finklesteins, a race of people who lived in Biblical times. Solomon, one of David’s sons, had 300 wives and 700 porcupines.”

“When Mary heard that she was the mother of Jesus, she sang the Magna Carta. When the three wise guys from the east side arrived, they found Jesus in the manager. Jesus was born because Mary had an immaculate contraption. St. John, the Blacksmith, dumped water on his head.”

“Jesus enunciated the Golden Rule, which says to do one to others before they do one to you. He also explained, ‘Man doth not live by sweat alone.’ It was a miracle when Jesus rose from the dead and managed to get the tomb stone off the entrance.”

“The people who followed the Lord were called the 12 decibels. The epistles were the wives of the apostles. One of the opossums was St. Matthew who was by profession a taximan.”

“St. Paul cavorted to Christianity. He preached holy acrimony, which is another name for marriage. A Christian should have only one spouse. This is called monotony.”

Reclame namens God

Vanaf september 2008 heeft een Fort Lauderdale reclameteam een aantal advertenties ontworpen, die binnen en buiten de bus worden getoond en 17 verschillende boodschappen van God weergeven.

1. “Let’s Meet At My House Sunday Before the Game ” – God

2. “C’mon Over And Bring The Kids ” – God

3. “What Part of “Thou Shalt Not…” Didn’t You Understand?” – God

4. “We Need To Talk” – God

5. “Keep Using My Name in Vain And I’ll Make Rush Hour Longer” – God

6. “Loved The Wedding, Invite Me To The Marriage” – God

7. “That “Love Thy Neighbor” Thing, I Meant It.” – God

8. “I Love You…I Love You…I Love You…” – God

9. “Will The Road You’re On Get You To My Place?” – God

10. “Follow Me.” – God

11. “Big Bang Theory, You’ve Got To Be Kidding.” – God

12. “My Way Is The Highway.” – God

13. “Need Directions?” – God

14. “You Think It’s Hot Here?” – God

15. “Tell The Kids I Love Them.” – God

16. “Need a Marriage Counselor? I’m Available.” – God

17. “Have You Read My #1 Best Seller? There Will Be A Test.” – God

Interessante en bizarre lijsten

Mensen houden van lijstjes maken. Niet zozeer de te-doenlijsten, maar lijsten zoals ‘Tien rampen die de wereldgeschiedenis beïnvloedden’.

Voor collega’s die ervan houden en voor leerlingen die mogelijk vanuit een aparte invalshoek naar een bepaald onderwerp willen kijken is er een lijstensite, www.listverse.com.

De lijst bevat lijsten van de meest verschillende onderwerpen, die voor een groot deel best interessant zijn. Voor docenten levensbeschouwing is een zoekopdracht met ‘religion’ interessant, want dan komen er enkele tientallen lijsten, die serieus materiaal kunnen opleveren. Voor leerlingen is het een mogelijkheid om een grote hoeveelheid Engelse informatie tot zich te nemen.

Enkele voorbeelden
Jezusfiguren elders in de wereld voor Jezus zelf:
http://listverse.com/2009/04/13/10-christ-like-figures-who-pre-date-jesus/

Top tien van religies, waarvan je niet wist dat ze bestonden:
http://listverse.com/2008/07/08/top-10-religions-you-never-knew-existed/

Tien zelf verklaarde messiassen [voorzien van youtubefilms]:
http://listverse.com/2008/06/08/top-10-self-appointed-messiahs/

Tien postmoderne religies:
http://listverse.com/2008/04/12/10-post-modern-religions/

De veertien kruiswegstaties:
http://listverse.com/2008/03/21/14-stations-of-the-cross/

Vijftien uitspraken van beroemde atheïsten:
http://listverse.com/2007/12/07/top-15-quotes-by-famous-atheists/

Tien opmerkelijke moraallessen uit de bijbel
http://listverse.com/2007/09/10/10-curious-biblical-lessons-on-morality/

Toptien problemen met Scientology
http://listverse.com/2007/08/17/top-10-problems-with-scientology/

Studiebijbel

Eind oktober is de nieuwe Studiebijbel van de NBV verschenen. Het is een kloek gebonden boek van ruim 2200 pagina’s geworden. De vormgevers hebben voor een leesbare en prettig ogende lay-out zorggedragen. Op alle mogelijke manieren wordt de lezer die meer wil weten tegemoetgekomen. Onder aan de pagina tref je informatieve noten aan, verwijzingen naar relevante andere bijbelpassages vind je in de linker- en rechtermarge. Elk bijbelboek is voorzien van een uitgebreide inleiding. Door heel het boek heen staan 150 verhelderende kaderartikelen, die een beter licht werpen op bepaalde bijbelse zaken. Deze kaderartikelen van een pagina gaan over de geschiedenis [Perzië bijvoorbeeld], dagelijks leven [wie kent alle ins en outs van het zwagerhuwelijk?], godsdienstig leven [lampenstandaard ofwel menora]. Apart aandacht wordt besteed aan belangrijke vrouwen en mannen. De werkelijkheid van de bijbel krijgt mede reliëf door het gebruik van foto’s, kaarten en een duidelijke tijdlijn. Consequent hanteert deze Studiebijbel als godsnaam JHWH in het Oude Testament; in het Nieuwe Testament komen we God weer tegen.

Op vier plaatsen kom je kleurenkaterns tegen, volgens mij een unicum in de geschiedenis van bijbeluitgaven. Het eerste katern gaat over landschap en klimaat van Palestina en het Nabije Oosten, katern 3 en 3 laten de historische en bijbelse achtergronden zien van de wereld waarin het boek tot stand kwam en katern 4 informeert over archeologie en bijbel en bevat een uitgebreide tijdslijnm waarin de geschiedenis van het Nabije Oosten, Palestina en de Bijbel keurig naast elkaar gerangschikt zijn.

Een aanwinst voor iedere (school)bibliotheek. Prijs is € 79,00.

Don Mclean – Genesis

Een tweede tekst, die Don Mclean zelf zingt op deze clip, gaat over de schepping. Hij vertelt op zijn eigen poëtische wijze het scheppingsverhaal na en eindigt met de wrange zin: For though the father sets the price, the children pay the cost. Wie zoekt naar verschillende manieren om het scheppingsverhaal ter sprake te brengen in de klas, kan hiermee zijn voordeel doen.