Categoriearchief: hedonisme

Egames in de klas

Het kost niet veel moeite om een eGame te maken, alles wat je nodig hebt is een aantal vragen of zinnen en enkele keuzemogelijkheden. Afgelopen week heb ik gewerkt met een eGame over het hedonisme, waarvan het materiaal te vinden is in TDG3, de oude editie van vorig jaar. Daarin is een hoofdstuk opgenomen over denken over genot en hedonisme in de loop van de geschiedenis. Het hoofdstuk hebben de leerlingen doorgenomen en ze hebben geprobeerd in een aantal zinnen een samenvatting van de hoofdpunten te geven en eventuele technische dan wel kritische vragen te stellen. Aan het eind van het hoofdstuk heb ik een leerling voor de klas gehaald en die achter de computer gezet. Via de beamer verscheen het beeldscherm levensgroot voor de leerlingen. De leerling ging aan de slag met de 20 uitspraken over het hedonisme, in de gaten gehouden door de andere leerlingen. Het was erg stil in de klas. Iedereen probeerde voor zichzelf het antwoord te geven en was zichtbaar opgelucht als de computer een vreugdevolle toon liet horen.

Na de eerste leerling vroeg ik een tweede leerling voor de klas en vertelde haar te verwachten dat ze de score van de eerste leerling zeker zou overtreffen. In de klassen waar dat gebeurde, was de tweede leerling erg opgelucht en een enkele keer dat het niet lukte, bleek de betreffende leerling eerlijk genoeg te zijn om aan te geven dat zhij zich toch zwaar in de test vergist had.

Wat ik gemerkt heb is dat een eGame aan het begin, midden of eventueel eind van de les een goede afwisseling oplevert en de leerlingen ook motiveert om na te denken. Wat dan ook mogelijk is, is na twee pogingen van leerlingen de rest van de klas te vragen waar ze problemen hadden en die even te bespreken. Of om als docent de uitspraken nog eens door te lopen en met de klas de antwoorden te bespreken.

De test over het hedonisme vind je op http://www.uitgeverijwvdoever.nl/games/hedonisme.html
Hoe je egames kunt maken vindt je hier