Categoriearchief: hindoeïsme

Hindoetempel gereinigd

Het kastenstelsel blijft een hardnekkig verschijnsel in het India van vandaag. Reuters berichtte op 1 oktober 2014 dat de regering van de Indiase staat Bihar een onderzoek heeft bevolen na berichten dat een hindoetempel gereinigd en de beelden gewassen waren na het bezoek van de gouverneur van de deelstaat, die tot een lagere kaste behoort.

Gouverneur Jitan Ram Manjhi, een lid van de Muhasargemeenschap, zei dat hem verteld was dat dat het heiligdom in het Madhubanidistrict gezuiverd was na zijn bezoek een maand eerder. Hij zeo het onderzoek bevolen te hebben omdat het belangrijk is kastendiscriminatie in de samenleving te belichten, zodat de verantwoordelijken hiervoor bestraft kunnen worden.

Op kaste gebaseerde discriminatie, de zogenaamde ‘onaanraakbaarheid’ werd verboden in India in 1955, maar de eeuwenoude feodale verhoudingen blijven in grote delen van India nog intact en Dalits hebben nog steeds met vooroordelen te maken in iedere sector van onderwijs tot de arbeidswereld.

Manjhi is de derde Dalit die gouverneur in Bihar werd sinds India’s onafhankelijkheid in 1947.  Vijftien procent van de bevolking van Bihar behoort tot de lagere kasten.

“Onaanraakbaarheid is een misdaad in ons land. Ook gewone mensen mogen er niet onder lijden,” is de overtuiging van de minister van voeding en prominent Dalit politicus Ram Vilas Paswan.

Eerder kwam het bericht van Human Rights Watch, dat honderdduizenden leden van lagere kasten in India gedwongen worden menselijke uitwerpselen te ruimen uit droge toiletten en publieke riolen, ondanks een verbod op deze discriminerende en onwaardige praktijk.

 

Werken met What2learn

Mijn nieuwste ludieke ontdekking is de webstek http://www.what2learn.com. Deze Engelse webstek biedt docenten de mogelijkheid om testen te maken, die ook een hoge amusementswaarde hebben, met andere woorden, eerder spel dan toets zijn. Gelukkig blijkt dat leerlingen veel opsteken als ze spelend leren, dus beschouw ik het als een verrijkende uitvinding.

Het werken binnen deze webstek is niet gratis, kost 20 pound wat de sectie ongeveer 25 euro zal doen betalen.
Leerlingen kunnen onbeperkt de spellen doen; voor hen is alles gratis.
Per spel kun je acht vragen stellen.
Er zijn een groot aantal verschillende testtypen. [Hangman stye, Multiple Choice Games, Anagram puzzles, Vraag-en-antwoordtesten, lange antwoorden, matching activiteiten, Interactieve woordzoekers.
Binnen de verschillende types zijn er weer nieuwe mogelijkheden om uit te proberen. Alles bij elkaar een dertigtal, snel geteld.
Minpunt 1, is dat je de spellen op de webstek moet spelen. Je kunt ze niet downloaden en op een eigen plek installeren of opnemen in een elo.
Minpunt 2 is dat je verdomd goed moet controleren of alles qua spelling en antwoordcorrectheid goed is, want je kunt een eenmaal gemaakt spel niet meer wijzigen en helaas ook niet verwijderen. Ik hoop dat de makers wel die mogelijkheden gaan bieden.
Ik vind het in eerste instantie leuk om voor leerlingen die een hoofdstuk gedaan hebben een mogelijkheid te hebben om hen spelend aan het huiswerk te zetten. Ze komen er snel achter of ze alles kennen en vaak is dat een stimulans om weer eens serieus naar de goede antwoorden te gaan kijken.
Ik heb enkele pogingen gedaan op de webstek:
Het verhaal van Ganesha: http://www.what2learn.com/games/play/82477
Kernbegrippen van het hindoeïsme: http://www.what2learn.com/games/play/82489
De goden van het hindoeïsme: http://www.what2learn.com/games/play/82503
De rituelen van het hindoeïsme: http://www.what2learn.com/games/play/82469
Kastenstelsel in het hindoeïsme: http://www.what2learn.com/games/play/82494

Docenten en het hindoeïsme

Vorig jaar verwierf Brenda Scheepmans de graad van Master in de wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie aan de Katholieke Universiteit Leuven met haar scriptie: ‘De houding van leerkrachten rooms-katholieke godsdienst ten opzicht van het hindoeïsme’.
Om een indruk te geven van waar zij zich op haar onderzoeksgebied allemaal mee bezig heeft gehouden, citeer ik haar inleiding:
“Het Oosten oefende afgelopen eeuwen een enorme aantrekkingskracht uit op het Westen. Die aantrekkingskracht manifesteerde zich in vele maatschappelijke facetten, zoals onder andere in de cultuur, politiek en economie. Het facet dat we echter in de kijker zetten in dit onderzoek is de religie. Concreter geformuleerd richt het onderzoek zich op de hedendaagse perceptie van het hindoeïsme bij godsdienstleerkrachten in Vlaanderen. Het onderzoek naar die perceptie bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaan we terug in de tijd en belichten we de totstandkoming en evolutie van de westerse perceptie van het hindoeïsme. Factoren die bepalend waren voor die perceptie zijn de Europese tijdsgeest en belangenvermenging van politieke, economische en religieuze aard.

Bovendien leverden de crossculturele verschillen terminologische en conceptuele moeilijkheden op die uitmondden in essentialistische en gesimplificeerde beelden. Daarna staan we stil bij de westerse denkbeelden die eigen waren aan de 18de, 19de en 20ste eeuw. Deze thematiek nemen we onder de loep, alvorens het tweede deel van het onderzoek aan te vangen. In dat deel wordt aan de hand van vijftien interviews de huidige beeldvorming van het hindoeïsme onderzocht bij godsdienstleerkrachten. Vooreerst onderzoeken we welke plaats het hindoeïsme volgens de geïnterviewden innam in de opleiding in de drie verschillende onderwijsinstellingen waar de geïnterviewden gevormd werden, namelijk aan de Katholieke Universiteit Leuven, aan drie verschillende hogescholen (de Provinciale Hogeschool Limburg, de Katholieke Hogeschool West-Vlaanderen en de Katholieke Hogeschool Leuven) en aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Leuven en Hasselt. Vervolgens kijken we op welke manieren de leerkrachten buiten de opleiding kennis over het hindoeïsme verwierven, op welke manier ze die kennis doorgeven aan de leerlingen en welke houding ze aannemen tegenover het leerplan.

Daarnaast kijken we welke denkbeelden uit de vorige eeuwen heden ten dage nog gangbaar zijn en welke nieuwe denkbeelden het levenslicht zagen in de 21ste eeuw. Bij dat onderzoek naar de denkbeelden focussen we ons op vijf aspecten van het hindoeïsme, met name op het kastenstelsel, het hindoepantheon, de verhouding tussen mannen en vrouwen in het hindoeïsme, het hindoeïsme versus de natuur en de reïncarnatie.”

Haar scriptie lijkt me niet onbelangrijk voor alle docenten die in hun curriculum aandacht besteden aan de diverse aspecten van het hindoeïsme en die door hen gebruikte en geuite opvattingen langs een kritische meetlat willen leggen. Hoe minder vooroordelen we aan de leerlingen overdragen, des te beter is het voor beide partijen.
De scriptie is te downloaden via http://www.kuleuven.be/thomas/page/godsdienstleerkrachten-hindoeisme/