Categoriearchief: humor

Kinderen en engelen

In een van de nieuwsbrieven van Phil Humbert trof ik deze reeks mooie uitspraken van jonge kinderen over engelen aan. Een glimlachtekst om het jaar mee te beginnen.

I only know the names of two angels. Hark and Harold.  — Gregory, 5

 Everybody’s got it all wrong. Angels don’t wear halos anymore. I forget why, but scientists are working on it. — Olive, 9

 It’s not easy to become an angel! First, you die. Then you go to heaven, then there’s still the flight training to go through. And then you got to agree to wear those angel clothes. -Matthew, 9

 Angels work for God and watch over kids when God has to go do something else. –Mitchell, 7

 My guardian angel helps me with math, but he’s not much good for Science. –Henry, 8

 Angels don’t eat, but they drink milk from Holy Cows!!! — Jack, 6

Angels talk all the way while they’re flying you up toheaven. The main subject is where you went wrong before you go dead.  –Daniel, 9

 When an angel gets mad, he takes a deep breath and counts to ten. And when he lets out his breath, somewhere there’s a tornado. –Reagan, 10

 Angels have a lot to do and they keep very busy. If you lose a tooth, an angel comes in through your window and leaves money under your pillow. Then when it gets cold, angels go south for the winter.  — Sara, 6

 Angels live in cloud houses made by God and his son, who’s a very good carpenter. –Jared , 8

 All angels are girls because they gotta wear dresses and boys didn’t go for it.–Antonio, 9

 My angel is my grandma who died last year. She got a big head start on helping me while she was still down here on earth.  –Katelynn, 9

 What I don’t get about angels is why, when someone is in love, they shoot arrows at them.  –Sarah, 7

 Some of the angels are in charge of helping heal sick animals and pets. And if they can’t make the animals better, they help the child get over it.  –Vicki, 8

 

Wat geld niet kan…

In een nieuwsbrief van Philip Humbert vond ik de volgende opmerkelijke en humoristische tekst:

About money:

It can buy a Bed, but not Sleep.

It can buy a Clock, but not Time.

It can buy you a Book, but not Knowledge.

It can buy you a Position, but not Respect.

It can buy you Medicine, but not Health.

It can buy you Companions, but not Friends.

It can buy you Sex, but not Love.

It can buy you Excitement, but not Happiness.

So you see, money isn’t everything. And it often causes pain and suffering. I tell you all this because I am your Friend, and as a Friend I want to take away your pain and suffering. So send me all your money and I will suffer for you. Cash is fine. You know how to reach me.

 

Vijftien levenslessen

De onderstaande levenslessen, overgenomen uit een nieuwsbrief van Philip Humbert dienen met een glimlach bekeken te worden:

1. If you had to identify, in one word, the reason why the human race has not achieved its full potential, that word would be “meetings.”

2. There is a very fine line between “hobby” and “mental illness.”

3. People who want to share their religious views with you almost never want you to share yours with them.

4. You should not confuse your career with your life.

5. No matter what happens, somebody will find a way to take it too seriously.

6. When trouble arises and things look bad, there is always one individual who perceives a solution and is willing to take command. Very often, that individual is crazy.

7. Nobody cares if you can’t dance well. Just get up and dance. If anybody cares how you dance, feel sorry for them. They need to get a life and learn how to have fun.

8. The most powerful force in the universe is gossip.

9. You will never find anybody who can give you a clear and compelling reason why we observe daylight savings time.

10. There comes a time when you should stop expecting other people to make a big deal about your birthday. That time is age eleven.

11. The main accomplishment of almost all organized protests is to annoy people who are not in them.

12. A person who is nice to you, but rude to the waiter, is not a nice person.

13. Don’t think that because a person is having fun they are drinking to excess. Some people have fun naturally, andyou need to find out how they do it.

14. Never fry anything when you are naked.

15. And always remember, real friends will love you anyway.

 

De opmerkelijkste kerkborden van 2013

Wat je in Nederland amper ziet, maar in Amerika veel voorkomt, zijn de mansgrote borden die bij een lokale kerk staan en waarop in de vorm van een oneliner de lezer attent gemaakt wordt op wat er achter de deur van de kerk plaatsvindt. Dat gaat soms gepaard met veel humor, soms met veel arrogantie, soms met veel onwetendheid. De redactie van Christianity Today geeft er wekelijks aandacht aan en heeft aan het eind van vorig jaar de tien opmerkelijkste borden uitgekozen. Je kunt ze lezen via

http://www.christianitytoday.com/edstetzer/2013/december/top-church-signs-of-2013.html

 

Why God never received a Phd

De volgende aardige humoristische tekst kwam ik op Facebook tegen:

Why God never received a PhD

He had only one major publication.
It was in Hebrew.
It had no references.
It wasn’t published in a refereed journal.
Some even doubt he wrote it by himself.
It may be true that he created the world, but what has he done since then?
His cooperative efforts have been quite limited.
The scientific community has had a hard time replicating his results.
He never applied to the ethics board for permission to use human subjects.
When one experiment went awry he tried to cover it by drowning his subjects.
When subjects didn’t behave as predicted, he deleted them from the sample.
He rarely came to class, just told students to read the book.
Some say he had his son teach the class.
He expelled his first two students for learning.
Although there were only 10 requirements, most of his students failed his tests.
His office hours were infrequent and usually held on a mountain top.
No record of working well with colleagues.

Whitney Houston en Jezus

Uit ‘The Freethinker. The Voice of Atheism since 1881’:
Whitney Houston, die de hele christelijke rataplan heeft megemaakt – lid van een pinkstergemeente, bezocht een katholieke middelbare school en was als baptist opgevoed – was nogal ‘spiritueel’ in de dagen voor haar dood op 11 februari 2012 en vertelde vrienden over haar hartstochtelijk verlangen ‘Jezus te zien.”

Uren voor haar dood bediscussieerde ze een bijbelpassage, die betrekking had op Johannes de Doper, met een vriend. Daarna stelde ze weer: “Weet je, hij is zo cool… I wil werkelijk die Jezus zien.”

Wat kunnen we daarover zeggen, behalve wees voorzichtig met wat je wenst!

Lessen die ik geleerd heb

Now that I’m ‘older’ (but refuse to grow up), here’s what
I’ve discovered:

I.  I started out with nothing, and I still have most of it.

2.  My wild oats have turned into prunes and All Bran.

3.  I finally got my head together; now my body is falling apart.

4.  Funny, I don’t remember being absent minded…

4.  Funny, I don’t remember being absent minded…

5.  All reports are in; life is now officially unfair.

6.  If all is not lost, where is it?

7.  It is easier to get older than it is to get wiser.

8.  Some days you’re the dog; some days you’re the hydrant.

9.  I wish the buck stopped here; I sure could use a few.

10.  Kids in the back seat cause accidents.

11.  Accidents in the back seat cause kids.

12.  It’s hard to make a comeback when you haven’t been anywhere.

13.  The only time the world beats a path to your door is when you’re in the bathroom.

14.  If God wanted me to touch my toes, he would have put them on my knees.

15.  When I’m finally holding all the cards, why does everyone decide to play chess?

16.  It’s not hard to meet expenses… they’re everywhere.

17.  The only difference between a rut and a grave is the length and depth.

18.  These days, I spend a lot of time thinking about the hereafter. I go somewhere to get something and then wonder what I’m here after.

19.  Funny, I don’t remember being absent minded…

20.  But fortunately, as Mark Twain observed, “The reports of my death have been greatly exaggerated!”

Is de hel exothermisch of endothermisch?

Bonusvraag aan het eind van een proefwerk:
Is de hel endothermisch (staat warmte af) of endothermisch (neemt warmte op)?

Antwoord van student:
Allereerst moeten we weten in welke mate de massa van de hel in de loop der tijd toeneemt of afneemt. Toename gebeurt doordat er zielen naar de hel gaan en afname doordat ze eruit komen. Ik denk dat we er met enige zekerheid vanuit kunnen gaan dat, als een ziel eenmaal in de hel terecht gekomen is, deze er nooit meer uitkomt.
Nu gaat het er dus om te achterhalen hoeveel zielen er naar de hel gaan. Daarvoor moeten we te rade bij de godsdiensten die hierover gaan. De meeste religies beweren dat je in ieder geval naar de hel gaat als je geen lid bent van hun godsdienst. Omdat er meer dan één godsdienst is en omdat niemand lid is van meerdere godsdiensten, kunnen we dus concluderen dat alle zielen naar de hel gaan. Op basis van geboorte en sterftecijfers kunnen we vervolgens berekenen dat het aantal zielen exponentieel toeneemt.
Nu kunnen we de mate waarin het volume van de hel toeneemt of afneemt bestuderen. Dat kan met de wet van Boyle; de temperatuur en druk van een gas daalt wanneer het volume toeneemt en stijgt wanneer het volume kleiner wordt. Volgens deze wet zal het volume van de hel bijvoorbeeld sterk moeten toenemen als je de druk en de temperatuur gelijk wilt houden bij het toevoegen van aanzienlijke hoeveelheden zielen.

De volgende mogelijkheden dienen zich nu aan:
1. Als de hel minder sterk in volume toeneemt terwijl er verhoudingsgewijs meer zielen binnengebracht worden dan zal de druk en de temperatuur zoveel stijgen dat de hel losbarst.
2 . Als de hel echter sterker in volume toeneemt dan de toename van het aantal zielen dan zal de druk en de temperatuur tot het vriespunt dalen.

Het antwoord:
Als we de uitspraak eergisteren van mijn vriendin onderschrijven; “de hel zal bevriezen voordat ik met jou naar bed ga” en als we rekening houden met het feit dat ik vannacht bij haar geslapen heb, dan moet de tweede optie waar zijn; dan is de hel exotherm en al bevroren. Daaruit kun je dan weer het volgende concluderen dat het geen zielen meer zal toelaten en helemaal zal verdwijnen. Dan blijft er dus alleen maar een hemel over. Dat bewijst bovendien dat er een God bestaat. Wat op zijn beurt weer verklaart waarom mijn vriendin vannacht steeds maar weer schreeuwde: “Oh mijn God.”

Deze student kreeg een 10

The Great Dictator Speech

In 1940 verschijnt The Great Dictator in de Amerikaanse bioscopen. Charly Chaplin speelt daarin de joodse kapper die leeft in Tomainia, waar Adenoid Hynkel aan de macht is gekomen als dictator met wereldomspannende aspiraties. De joodse kapper heeft een sterke gelijkenis met de dictator en als hij met zijn vriend Schultz de gevangenis ontlucht in militair uniform wordt hij door de troepen van Hynkel aangezien voor de dictator zelf. Hij moet voor de troepen een toespraak houden en die klinkt heel anders dan de machthebbers verwachtten.

Het is een van de mooiste toespraken in de geschiedenis van de film. Hij gaat over menselijkheid, hebzucht, gelijkheid, onderdrukking, macht van het volk, democratie en wat al niet meer.

Bij veel verschillende themata is dit fragment te gebruiken. Met name als het gaat om inspiratie – wat drijft je – is het een prachtig voorbeeld van wat woorden met mensen kunnen doen. De speech is in het Engels op youtube te vinden. Een mooie bewerking, met Nederlandse ondertitels, maar ook met beelden van actuele en brandende kwesties die de tekst nog grotere impact geven, is te vinden in de videodatabank van Thomas via http://www.kuleuven.be/thomas/algemeen/videodatabank/view/12347/

Voor wie de tekst niet kent, het begin ervan:
I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my business. I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone, if possible, Jew, gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness — not by each other’s misery. We don’t want to hate and despise one another.
In this world there is room for everyone. And the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men’s souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical. Our cleverness, hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery we need humanity. More than cleverness we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost.
The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all.
Rest van de Engelse toespraak is te vinden op http://en.wikiquote.org/wiki/The_Great_Dictator

Bethelem Rhapsody

Collega Ingrid Schraven maakte haar Facebookvrienden attent op een interessant en verrassend kerstverhaal. Het gaat hier om de muziek van Bohemian Rhapsody van Queen, voorzien van een tekst van het kerstverhaal en uitgebeeld door poppen.
De uitvoering wordt zelfs in kerken gebruikt en is èn vermakelijk en een met moderne middelen gemaakte versie van het kerstverhaal.
Misschien een idee om leerlingen op een soortgelijke manier aan het werk te zetten met andere onderwerpen. Al moet ik toegeven dat het heel wat vraagt van het taal- en verbeeldingsvermogen van de kinderen.

Naar deze bewerking kijkend kwam mijn oog op een andere bewerking, nu van de nummer twee van de top 2000 van dit jaar Hotel California van The Eagles. In 2004 nota bene produceerde de Puppet Ministry – moet ik dat vertalen met ‘poppenpastoraat? – haar eigen versie in de vorm van ‘Hotel Can’t Afford Ya’.
Omdat de stemmen slecht opgenomen zijn, hieronder de tekst:
From a dark desert highway we pulled into the inn
Rome called for a census — I was from Bethlehem
Up above from a distance a star was giving me light
My wife was heavy cause her child was due — We had to stop for the night

So we stood in the doorway of Bethlehem Hotel
And I was thinking to myself, “I hope to Heaven they’ll give me some help”
But they told us no-can-do and they sent me away
“There’s a place around the corner though where you both can stay”
Welcome, but the hotel can’t afford ya
Such a lovely place but we’re out of space
Ran out of room and the hotel can’t afford ya
It’s the time of year — with the census here

My wife was definitely gifted — That’s what the Lord’s angel said
She was about to have a baby boy while still virgin
Spent the night in a barnyard — cheap slumlord’s rent
Some night to remember — some night to forget
So because of what happened I was grieving for my wife
I said, they probably haven’t cleaned in here since B.C. 65
Animal voices were calling for straw and hay
Keep you up through the middle of the night just as if to say

Welcome, but the hotel can’t afford ya
It’s a lovely place, but we’re out of space
Holiday rush and the hotel can’t afford ya
What a nice surprise for your silent night
He was born that evening and shepherds came that night
And they said, We are all just visitors here — of the Holy Christ
And in an ass’s manger, they found the boy asleep
They started gettin’ teary eyed so they went back to their sheep

Last thing I remember there were wise men at the door
They had a bunch of packages from the place they were before
We’re late, said the wise men, We had problems Christmas Eve
We’ve been checking out your shiny light all through the Middle East

Knappe hertaling, vind ik, en mooi materiaal te vinden op

Kinderhumor over de bijbel

A child was asked to write a book report on the entire Bible. Here is what was written:

The Children’s Bible in a Nutshell


In the beginning, which occurred near the start, there was nothing but God, darkness, and some gas.
The Bible says, ‘The Lord thy God is one,’ but I think He must be a lot older than that.Anyway, God said, ‘Give me a light!’ and someone did. 

Then God made the world.


He split the Adam and made Eve. Adam and Eve were naked, but they weren’t embarrassed because mirrors hadn’t been invented yet. 
Adam and Eve disobeyed God by eating one bad apple, so they were driven from the Garden of Eden…..Not sure what they were driven in though, because they didn’t have cars. Adam and Eve had a son, Cain, who hated his brother as long as he was Abel. 

Pretty soon all of the early people died off, except for Methuselah, who lived to be like a million or something. One of the next important people was Noah, who was a good guy, but one of his kids was kind of a Ham. Noah built a large boat and put his family and some animals on it. He asked some other people to join him, but they said they would have to take a rain check. After Noah came Abraham, Isaac, and Jacob. Jacob was more famous than his brother, Esau, because Esau sold Jacob his birthmark in exchange for some pot roast. Jacob had a son named Joseph who wore a really loud sports coat.Another important Bible guy is Moses, whose real name was Charlton Heston. Moses led the Israel Lights out of Egypt and away from the evil Pharaoh after God sent ten plagues on Pharaoh’s people. These plagues included frogs, mice, lice, bowels, and no cable. 

God fed the Israel Lights every day with manicotti. Then he gave them His Top Ten Commandments. These include: don’t lie, cheat, smoke, dance, or covet your neighbor’s stuff. 

Oh, yeah, I just thought of one more: Humor thy father and thy mother.One of Moses’ best helpers was Joshua who was the first Bible guy to use spies. Joshua fought the battle of Geritol and the fence fell over on the town. 

After Joshua came David.. He got to be king by killing a giant with a slingshot. He had a son named Solomon who had about 300 wives and 500 porcupines. My teacher says he was wise, but that doesn’t sound very wise to me.After Solomon there were a bunch of major league prophets. One of these was Jonah, who was swallowed by a big whale and then barfed up on the shore. 
There were also some minor league prophets, but I guess we don’t have to worry about them.After the Old Testament came the New Testament. Jesus is the star of The New Testament. He was born in Bethlehem in a barn. (I wish I had been born in a barn too, because my mom is always saying to me, “Close the door! Were you born in a barn?” It would be nice to say, “As a matter of fact, I was.” )During His life, Jesus had many arguments with sinners like the Pharisees and the Republicans. 

Jesus also had twelve opossums. The worst one was Judas Asparagus. Judas was so evil that they named a terrible vegetable after him.Jesus was a great man. He healed many leopards and even preached to some Germans on the Mount. 

But the Republicans and all those guys put Jesus on trial before Pontius the Pilot. Pilot didn’t stick up for Jesus. He just washed his hands instead.

Anyways, Jesus died for our sins, then came back to life again. He went up to Heaven but will be back at the end of the Aluminum. His return is foretold in the book of Revolution.†

Gevonden op http://sth.devonhumanists.org.uk/

Het laatste avondmaal 3

De afgelopen jaren zijn bewerkingen van het laatste avondmaal al dan niet negatief in de publiciteit gekomen. De precieze data heb ik niet meer kunnen achterhalen, maar ze zijn allemaal van na het jaar 2000.

De eerste komt uit Ierland en toont Jezus en zijn leerlingen tijdens het gokken gedurende het laatste avondmaal. “Er is een plek voor plezier en spellen,” zegt PaddyPower.com, de Ierse bookmaker. Maar de advertentie is niet iedereen even welgevallen.
De billboardgrote posters, te zien in de Ierse hoofdstad passen Leonardo dan Vinci’s beroemde schilderij om Jezus met een stapel pokerfiches, Judas met dertig zilverstuken en andere apostelen die de kaarten aan het schudden zijn.

Pater Micheal MacGreil, een jezuietenpriester in het centrum van Dublin noemde de advertentie ‘zeer ongepast en vulgair. “Het is een belediging voor de godsdienstige gevoeligheden van veel mensen en moet onmiddellijk teruggetrokken worden.”

Het laatste avondmaal 2

Wie wil zien hoe graag het Laatste Avondmaal gebruikt wordt om groepen mensen te laten zien, moet naar de volgende webstek gaan.

Hierboven zien we het laatste avondmaal van de Britse kok Gordon Ramsey. Allerlei culturele uitingen, zoals televisieseries, cartoonfiguren, films en dergelijke worden in de karakteristieke poses van Leonardo da Vinci getoond. Niet minder dan 99 variaties op het laatste avondmaal passeren de revue.

Bijbel in legoblokjes

Sinds 2001 is The Reverend Brendan Powell Smith bezig om de bijbelse verhalen om te zetten in legoblokverhalen. Zijn eigen webstek is http://www.thereverend.com/, waar hij zich als een rasechte atheist etaleert, die niets moet hebben van de georganiseerde religie. In Trouw werd op 15 februari 2003 al aandacht aan de steentjesbijbel besteed.

“The Brick Testament van Brendan Powell Smith volgt, aldus de kunstenaar, nauwgezet de bijbeltekst. Maar in de keuze van passages treft vooral zijn belangstelling voor pikante, schokkende en anderszins opmerkelijke verhalen. ‘De moreel aanvechtbare passages’, noemt Smith ze. En zijn ze al niet seksueel getint, geeft hij er wel een erotische draai aan.

Om jeugdige lezers (en gevoelige volwassenen) te behoeden voor emotioneel ongemak, levert Smith vier waarschuwende symbolen, te vergelijken met de Nederlandse Kijkwijzer. N staat voor naakt, V is geweld, S seks en C gevloek. Het zal de jonge surfer eerder aantrekken dan afstoten.

Smith’ Genesis wemelt van de waarschuwingen, de evangeliën zijn niet erg schokkend, bij de brieven van Paulus is het weer oppassen. Smith heeft het zinnenprikkelendste boek uit de Bijbel, het Hooglied, nog niet in lego omgezet.

Ontwerper Smith, die naar eigen zeggen religie en filosofie studeerde, verbaast zich over een geloof dat zich baseert op een ‘bizarre tekst’, zei hij tegen het studentenblad Columbia Chronicle. De Bijbel is een boek vol ‘oorlog, extreem geweld, onversneden racisme en een God die zijn humeur verliest en er een idioot gevoel voor rechtvaardigheid op nahoudt, met een zoon die ongelovigen in het hellevuur werpt ten bewijze van een liefdevolle en genadige Schepper’.
Er komen, vertelt Smith, reacties van atheisten die zich kostelijk hebben vermaakt. Helemaal geslaagd in zijn antigodsdienstige opzet is Smith niet, geeft hij toe. Een leraar van een Amerikaanse zondagsschool vertelt de bijbelverhalen niet meer met vilten plaatjes, maar aan de hand van het ‘steentjestestament’.”

De verhalen zijn via de volgende link te vinden.