Categoriearchief: internettest

Werken met What2learn

Mijn nieuwste ludieke ontdekking is de webstek http://www.what2learn.com. Deze Engelse webstek biedt docenten de mogelijkheid om testen te maken, die ook een hoge amusementswaarde hebben, met andere woorden, eerder spel dan toets zijn. Gelukkig blijkt dat leerlingen veel opsteken als ze spelend leren, dus beschouw ik het als een verrijkende uitvinding.

Het werken binnen deze webstek is niet gratis, kost 20 pound wat de sectie ongeveer 25 euro zal doen betalen.
Leerlingen kunnen onbeperkt de spellen doen; voor hen is alles gratis.
Per spel kun je acht vragen stellen.
Er zijn een groot aantal verschillende testtypen. [Hangman stye, Multiple Choice Games, Anagram puzzles, Vraag-en-antwoordtesten, lange antwoorden, matching activiteiten, Interactieve woordzoekers.
Binnen de verschillende types zijn er weer nieuwe mogelijkheden om uit te proberen. Alles bij elkaar een dertigtal, snel geteld.
Minpunt 1, is dat je de spellen op de webstek moet spelen. Je kunt ze niet downloaden en op een eigen plek installeren of opnemen in een elo.
Minpunt 2 is dat je verdomd goed moet controleren of alles qua spelling en antwoordcorrectheid goed is, want je kunt een eenmaal gemaakt spel niet meer wijzigen en helaas ook niet verwijderen. Ik hoop dat de makers wel die mogelijkheden gaan bieden.
Ik vind het in eerste instantie leuk om voor leerlingen die een hoofdstuk gedaan hebben een mogelijkheid te hebben om hen spelend aan het huiswerk te zetten. Ze komen er snel achter of ze alles kennen en vaak is dat een stimulans om weer eens serieus naar de goede antwoorden te gaan kijken.
Ik heb enkele pogingen gedaan op de webstek:
Het verhaal van Ganesha: http://www.what2learn.com/games/play/82477
Kernbegrippen van het hindoeïsme: http://www.what2learn.com/games/play/82489
De goden van het hindoeïsme: http://www.what2learn.com/games/play/82503
De rituelen van het hindoeïsme: http://www.what2learn.com/games/play/82469
Kastenstelsel in het hindoeïsme: http://www.what2learn.com/games/play/82494

Maak een DISC test

Het maken van allerlei soorten tests is een nationaal tijdverdrijf, lijkt het wel. Ik merk in ieder geval dat mijn leerlingen er echt eens voor gaan zitten als ik hen met een test confronteer, die hen wat meer inzicht in zichzelf kan geven. Sommige tests passen goed bij een bepaald thema, waardoor het later gemakkelijker voor de leerling is erover te reflecteren. Andere tests zijn aardig in de studieles, maar ook aan het eind van het jaar, als er nog wat tijd overgebleven is of de tijd om met iets nieuws te beginnen eigenlijk te krap is, kan een test uitkomst bieden.

De uitleg bij de DISC-test:
“Met deze DISC test kun je snel je persoonlijk profiel volgens het DISC model van Dr William Marston bepalen. Ontdek hoe de vier DISC gedragsstijlen Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus je houding jegens anderen en je dagelijkse gedrag voorspellen.

In het rapport van deze DISC test vind je een grafiek die jouw DISC profiel weergeeft plus een kernachtige typering van je persoonlijkheid. Ook vind je er uitgebreide uitleg over alle DISC factoren.

De DISC vragenlijst bestaat uit 25 blokjes van telkens vier stellingen. Invullen duurt vier tot vijf minuten.

DISC test instructie
Lees telkens alle stellingen in een blokje aandachtig
Kies vervolgens een stelling die je het meest bij jou vindt passen()
Lees dan de overige drie stellingen in hetzelfde blokje
Kies dan de stelling die je het minste bij jou vindt passen()
Per blokje van vier stellingen moet je dus een het meest bij jou passend en een het minst bij jou passend hebben gekozen.

Soms is het moeilijk om te kiezen. Maak dan toch je keuze zoals jij vindt dat het het beste bij je past. Er zijn geen goede of foute antwoorden in deze DISC test en voor alle blokjes moet je de keuzes maken.”

Als je de test gedaan hebt, krijg je op je mail de uitslag met uitleg toegezonden. Uiteraard heb ik de test zelf ook gemaakt en in de uitleg die erbij gegeven werd, kon ik heel wat trekken van mezelf herkennen.

De test is te vinden op http://www.123test.nl/disc-test/

Nationale geldtest

BNN had op 27 januari de Nationale Geldtest, waarin als leidende figuren Patrick Lodiers, Valerio Zeno en prinses Maxima te zien waren. Het was mede het idee van de prinses om in een show van een dik uur de financiële rijpheid van jonge mensen aan de orde te stellen.
Het werd een typische BNN-show met korte clips overal tussendoor, een quiz, waaraan een zestal jonge BN-ers deelnamen en een studiepubliek dat tussen de 16 en 30 jaar oud was.
Een duidelijk onderdeel was een test om te zien tot welk type jij behoort. De mogelijkheden waren:
– big spender
– krent
– financiële planner.

Wie het intro [kan weggelaten worden] en de test wil gebruiken om leerlingen bewust te maken van hun eigen type, heeft 26 minuten nodig.
De uitslag in de zaal was dat 44 % financiële planner, 20 % een krent en 36 procent een big spender was. Opmerkelijk is daarbij dat de feiten uitwijzen dat met name de big spender de grootste kans heeft om in de schulden te geraken.

Er is ook een helder interview van vijf minuten met een jongere die behoorlijk in de schulden. Denise is 20 en heeft al behoorlijke schulden. Eerst ontkende ze de werkelijkheid en probeerde eerder aangegane schulden met nieuwe leningen af te lossen. Wat de zaak alleen maar verergerde. Ze komt elke maand geld tekort om alle rekeningen te betalen. Ze vindt dat je tenminste 50 euro per week moet kunnen uitgeven. Ze gaat met Valerio naar haar eerste afspraak met de schuldsaneerder en verwacht dat die haar helpt om regelingen te treffen met bedrijven die ze nog iets schuldig is en dat ze na drie jaar eruit is en dat de resterende schulden worden kwijtgescholden.
Maar de ambtenaar geeft aan dat ze met een inkomen van 650 euro geen 400 euro aan wonen kan besteden en dat ze haar nu nog niet kan helpen.

Daarna is er nog een kort interview met Eefje van Opdorp, die budget coach is en meewerkt aan het programma ‘Uitstel van Executie”, die vraagt om een realistische houding en niet om een struisvogelpolitiek van jongeren.

Vervolgens is er een test over de geldkennis van de aanwezigen, 10 algemene vragen en 5 vragen over wat bepaalde zaken kosten. Wie 11 -15 vragen goed beantwoordt, heeft een goede kennis van geldzaken, tussen de 6 en 10 beschikt men over een gebrekkige kennis en met lager dan 6 spreken we over nauwelijks kennis van zaken.

De test is ook te vinden op http://geldtest.bnn.nl. Na het maken van de test krijg je de score te zien. Voor mij als levensbeschouwer is de eerste test de interessantst; het is spannend die met de hele klas te doen, waarbij iedereen een eigen scoreformulier invult. Als vervolgens de antwoorden van de BNN-ers komen, kan iedereen zijn type zoeken en dat bekend maken. Onderzoeken of de percentages in een klas anders zijn dan in de studio doet het meestal ook wel goed.

Doe de integriteitstest

In eerdere afleveringen van LIA heb ik aandacht gevraagd voor het laten maken door leerlingen van een door deskundigen ontworpen tests. Een overzicht kun je vinden door in de kolom ‘aandachtsgebieden’ op ‘toetsen-games-tests’ te klikken en een overzicht te krijgen van diverse mogelijkheden.

Een nieuwe is de integriteitstest. Het intro zegt: “Hoe integer ben jij?

Heb jij zo’n sterk gevoel voor integriteit dat zelfs een leugentje om bestwil ongemakkelijk voelt? Of ga jij liever creatief om met de waarheid om je doel te bereiken? Dat doet toch iedereen? Wie is er nu volledig en altijd eerlijk en oprecht? Jij? ”

De deelnemer kan de test maken, zijn e-mailadres opgeven en de uitslag wordt hem/haar toegezonden. De docent kan er meer werk van maken door de test te kopiëren van internet, die in een worddocument te zetten en de leerling eerst de test op papier te laten maken door te kiezen tussen — en ++, vervolgens als huiswerk te test op internet te laten maken en de volgende les de uitkomsten te bespreken. Zhij kan een inventaris maken van de soorten integriteit die de scores van de leerlingen te zien geven en dankzij de op papier ingevulde antwoorden kan er een zinnig gesprek plaatsvinden door de keuzes met elkaar te vergelijken: waarom heb jij bij vraag 4 twee minnen gezet? Wat heeft je buurman? Waarom vind je dat dit gedrag wel of niet kan?”

Het kan in deze wereld, waar integriteit het soms moet afleggen tegenover heb-, heers- en eerzucht, een mooie les worden voor leerlingen die nog een hele toekomst voor zich hebben en waar integriteit hopelijk weer als een echte deugd ervaren zal worden.

Je vindt de test op http://www.123test.nl/integriteit-test/

Een gelukstest

Als intro geeft de test: “Geluksgevoelens lijken vluchtig en ongrijpbaar te zijn. Toch is dat niet helemaal waar. Er zijn namelijk een aantal duidelijke bouwstenen aan te wijzen die geluk mogelijk maken en versterken. De volgende test gaat daarover.”

De test gaat over ervaringen en polst of iemand die nooit, soms, geregeld of vaak heeft. Afhankelijk daarvan zal het geluk toenemen of minder zijn.

Regelmatig kom ik in de klas gespreksmomenten tegen waarin leerlingen argumenteren, wat geluk is, hoe het beïnvloed kan worden, wat geld met geluk te maken heeft en veel meer. Een docent die in zijn/haar lessen aandacht aan geluk besteedt, kan mogelijk iets met deze test. Uiteraard doe je de test ook zelf. Mijn uitslag: u bent redelijk gelukkig, maar er kan nog meer bereikt worden.

De test is te vinden op http://www.123test.nl/geluk/

Hoe fundamentalistisch ben je?

De afgelopen jaren heeft Trouw zich als beste krant, zeker wat het levensbeschouwelijke veld betreft, voortdurend bewezen. Eerst kon je via de webstek een test doen naar je religieuze voorkeur via een relitest. De afgelopen weken heeft de krant een fundamentalismetest ontwikkeld, die begeleid wordt door interessante artikelen over het verschijnsel fundamentalisme in allerlei verschijningsvormen. De test maakt gelukkig onderscheid in algemeen fundamentalisme en religieus fundamentalisme.

Enthousiast ben ik zelf ook aan de slag gegaan met de test. Dit was het resultaat:
Fundamentalisme
40%
Fundi Light
U bent zeker geen geharnaste fundamentalist. Maar als u eerlijk bent, dan weet u dat u aan de buitenkant wel tolerant lijkt, maar van binnen wel erg overtuigd bent van uw eigen gelijk.

Religieus fundamentalisme
38%
Fundi Light
Hoewel u enigszins gematigd bent in uw denken, bent u nog steeds een religieuze fundamentalist. U vindt dat anderen hun eigen overtuiging mogen hebben, maar u houdt tegen de stroom in vast aan uw eigen religieuze opvattingen.

Je ziet, het geeft je toch weer te denken.

De test is eenmaal te maken via http://www.trouw.nl/funditest.
Als de krant de test standaard op de webstek houdt, is het een interessante manier om bij lessen over fundamentalisme e.d. [zie ons TDG4 boek] de leerlingen hun eigen invulling te laten maken.

Waardeprofielen

In TDG5V hebben we de lessen opgenomen die Pim de Haas aan zijn leerlingen gegeven heeft aan de hand van de zogenaamde waardeprofielen. We hebben daar zeer zinvol twee lesblokken mee gevuld en een afsluitende opdracht van gemaakt, die veel leerlingen uitgebreid gemaakt hebben.

1. De leerlingen komen naar de les met een uitdraai van de youngmentalitytest, die ze thuis gemaakt hebben.

2. Leerlingen met hetzelfde waardeprofiel gaan in groepjes van maximaal vier bijeenzitten en werken samen tijdens die les enkele groepsopdrachten uit. Een leerling notuleert en levert het versla gaan het eind bij de docent in. De docent maakt kopieen voor de andere groepsleden. Die kunnen ze gebruiken bij de persoonlijke uitwerking voor het portfolio.

3. De tweede les zoeken leerlingen van verschillende waardeprofielen elkaar op en zetten een interviewsessie in gang. Halverwege de les gaat ieder op zoek naar een nieuwe gesprekspartner.

4. Ijn mijn V5b en V5a kwam ik de volgende waardeprofielen tegen:
– honkvaste gemakzoekers 4 , –
– enthousiaste verkenners 6 , 2
– sociale aanpassers 4 , 4
– erkenningzoekers 1 , 2
– extraverte statuszoekers 3 , 15
– eigenzinnige idealisten 3 , 2

Je ziet dat de uitkomsten je kunnen verrassen. Soms zijn er waardeprofielen waar een of twee leerlingen aan voldoen. In V5a bleken er niet minder dan 15 extraverte statuszoekers te zijn.
Voor de eerste les kan dat betekenen dat het niet mogelijk is mensen met hetzelfde waardeprofiel bij elkaar te zetten; je laat dan de eenlingen met elkaar werken. In het geval van een halve klas die hetzelfde waardeprofiel heeft wordt het weer een stuk moeilijker de tweede les een interview met een ander waardeprofiel te houden.

Mijn ervaring is dat leerlingen zeer geanimeerd en gemotiveerd de ene les met gelijkgestemden, de tweede les met andersdenkenden aan de slag gaan.

De slotopdracht, in te leveren via de elo en persoonlijk te maken kwam op het volgende neer:
– Welke volgorde hebben jullie gegeven als groep aan de 10 waarden die in het boek staan? Graag uitleg over waar jij moeite mee had.
– Hoe is jullie beeld van een ideale wereld als groep, minimaal 8 aspecten opnemen.
– In hoeverre herken je jezelf in het ontvangen waardeprofiel?
– Welk profiel van de 6 gegeven profielen past het minst bij jou en waarom?
– de twee interviews met de medeleerlingen uit les 2

In het algemeen leverden de leerlingen de nodige pagina’s tekst in, waarin ze serieus ingingen op hetgeen zij al dan niet met de waardeprofielen hadden. In elk klas waren er wel enkele leerlingen die vonden dat ze zich voor geen meter in het aangereikte waardeprofiel herkenden; anderen waren verbaasd dat het zo goed paste. Veelvuldig kwam ook naar voren dat mensen met hetzelfde waardeprofiel toch behoorlijk konden verschillen in de ordening van de 10 waarden. Bijvoorbeeld: “veel vrienden hebben” werd vaak onder vuur genomen, omdat men van mening was dat niet het aantal vrienden telde maar de kwaliteit ervan.

Een verdere verdieping zou in een derde les gegeven kunnen worden door de waardevolgordes van de verschillende groepen naast elkaar te projecteren met de beamer en bekijken wat voor gevolgen de verschillende waardeprofielen hebben voor de volgorde van de waarden. Daarnaast zouden de vragen en opmerkingen die bij leerlingen opgekomen zijn tijdens de gesprekken en interviews ook aan de orde kunnen komen.

Morele verantwoordelijkheid

Op de webstek van de BBC vind je regelmatig tests om te zien waar jij in bepaalde kwesties staat. Over ethiek kwam ik de volgende tegen:
“Morals – Social Responsibility Questionnaire”

De toelichting erbij luidt:
• Deze vragenlijst is bedoeld om je houdingen tegenover moreel gedrag te testen en uit te vinden hoe sociaal verantwoordelijk je bent.
• Hij bevat 11 vragen en kost ongeveer tien minuten.
• Je krijgt steeds een stelling te lezen en je wordt gevraagd aan te geven hoe belangrijk die voor jou is.
• Vervolgens moet je uit een aantal mogelijkheden die reden kiezen die het best je redenering weergeeft.
• Dr. Keith Coaly ontwierp de test.

De test is te vinden op http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/mind/surveys/morals/

Test je radicalisering

In Trouw, een zaterdageditie, waarvan ik de datum helaas niet heb genoteerd, schreef Jan Durk Tuinier in een zogenaamde ‘Denktank’ over het testen van je radicalisering:
“Onze stichting [Stichting Vredeseducatie Utrecht, wjm] doet regelmatig een oefening met deelnemers van uiteenlopende godsdiensten, politieke opvattingen en culturen. De oefening heet ‘de Radicaliteitsladder’. We gebruiken de kenmerken waarmee de Nederlandse inlichtingendienst, de AIVD, radicale personen van allerlei soort en snit in de gaten probeert te houden. Iedereen kan nu dus zijn eigen radicalisering beoordelen. Zijn de volgende kenmerken op u van toepassing?
1. Ik heb idealen.
2. Ik sluit me aan bij een groep die hetzelfde denkt als ik.
3. Ik wil anderen overtuigen van mijn geljk.
4. Ik laat geen andere meningen toe.
5. Ik zet mijn eigen twijfels opzij.
6. Ik ben bereid geweld te gebruiken.
7. Ik ben bereid mijn leven te geven voor het goede doel.

Voor de meeste mensen gelden de kenmerken 1 en 2. Soms 3. Fundamentalisten kiezen ook voor 4 en 5. Enkele mensen zijn bereid geweld te gebruiken, maar de meesten komen niet zover. Gelukkig maar.”

Goedgelovig, een mooi spel

De Ikonwebstek voor jongeren die te vinden is op www.krux.nl heeft een interessant en speelbaar spel ontwikkeld.
“Weet jij feilloos de gebruiken tussen de religies te onderscheiden?
Het goedgelovig spel laat tien vragen voorbijkomen waarbij je moet raden in welke religie het voorkomt. Het spel kan gespeeld worden met minimaal twee en maximaal vijf religies. Uit een database van 125 vragen, worden willekeurig tien vragen gekozen. Na afloop verschijnt automatisch het behaalde resultaat met een overzicht van de vragen die goed en fout beantwoord zijn. Per vraag kun je een link volgen naar meer informatie over het onderwerp. Indien aanwezig kun je tevens een aflevering bekijken over het thema op uitzending gemist. Veel succes!” staat te lezen op de website.

Het spel kan hieronder gespeeld worden.

Toetsen en internet

Collega Marc Engel reageerde op de bijdragen met betrekking tot de tests op internet in LIA 122 en 123. Marc heeft een drietal opmerkingen met betrekking tot toetsen levensbeschouwing via internet. Hij geeft collega’s die niet zo sterk zijn in internetgebruik wel enkele mooie mogelijkheden.

“1. Wij gebruiken bij ons op school het programma Wintoets 3.1 voor digitale testen. In de bovenbouw werken we daar al zo’n 6 of 7 jaar mee en op zich gaat het maken en beheren van testen prima. In de 4 testweken die we hebben wordt steevast het computerlokaal ingeroosterd. Klas 4 doet veelal meerkeuzetesten, v5 voornamelijk testen met open vragen. Wintoets is als programma eenvoudig te leren en heeft een vracht aan vraagtypes waar je akelig van wordt. Multimediale en andere bronnen vormen alleen maar een probleem omdat de verbindingen naar het netwerk soms niet zo soepel lopen, vanwege de verouderde infrastuctuur. Helaas is dat nog geen ideale vorm, want pas met versie 4 zal het mogelijk zijn om testen via internet af te nemen. Tekst op de website van de rode planeet : “Met WinToets 4.0 WEB kunt u online toetsen maken, online afnemen en online de uitslagen analyseren. Met naadloze import en export uit en naar WinToets 3.1 PRO.” Afwachten, dus, tot OMO eindelijk eens een complete licentie aankoopt voor die nieuwe versie voor alle scholen. Ikzelf vraag er al meer dan een jaar naar, maar onze systeembeheerder is niet zo scheutig met informatie en op ICT gebied gaat het bij ons op school maar langzaam. Maar misschien vertel ik je met dit eerste punt niets nieuws…..

2. Ik heb ongeveer 2 jaar geleden het programma InspireData (samen met Inspiration, handig voor visualisering en mind-mapping) gekocht via www.visiria.nl (zie ook www.inspiration.com) aangeschaft. (via slimdirect.nl kost dat nog geen 40 euro) Dat InspireData geeft leerlingen – maar natuurlijk ook de docent – de mogelijkheid om snel meer greep te krijgen op grote reeksen gegevens. Niet zo uitgebreid als Excel, maar wel veel makkelijker om te gebruiken. De grafische weergaven passen zich daarbij snel aan als er andere data worden geselecteerd. Kortom analyse is makkelijker. Enfin, volg dat op hun site maar eens. Sinds begin dit jaar is versie 1.5 beschikbaar en kan men werken in combinatie met een website. In principe is dat meer bedoeld voor enquetes en minder voor testen, maar ik zie niet zoveel verschil met de websites die jij noemt. Heb je eenmaal locaal een database ingericht en de enquetevragen geformuleerd, dan kun je die direct vanuit het programma publiceren op http://esurvey.inspiredata.com/ . Daarbij krijg je een nummer op, dat je aan je leerlingen geeft. Die gaan dan naar http://esurvey.inspiredata.com/ en vullen de enquetevragen in. Samen met dat nummer krijg je als maker nog een code op, die je de kans biedt om de resultaten tussentijds in te zien of uiteindelijk om de enquete te stoppen. Ter oriëntatie heb ik een enquete over een test beschikbaar voor je, zodat je kunt kijken of dit iets is, dat je zou bevallen. Het nummer dat je moet invullen is: 891975 Kijk ook eens op http://www.inspiredata.nl/ , een site van visiria, de nederlandse licentiehouder.

3. Sinds januari van dit jaar heb ik experimenteel gewerkt met Google docs&spreadsheets, inmiddels hernoemd tot Google Apps. Dat is een initiatief dat véél verder gaat hoor, dan testen afnemen via internet, dat vooraf. Maar het biedt wel die optie. Ik weet niet of je met Google Apps bekend bent, maar voor Educatieve instellingen is er een gratis versie beschikbaar. (de Open Universiteit bv is ertoe overgegaan om haar 22000 studenten ermee te laten werken, en in de States zijn er veel meer instellingen gebruik van gaan maken) In feite heb je een soort Office-set van applicaties ter beschikking (zoals ook zoho.com die een biedt). Je kunt met jouw eigen gmail adres ook google apps aanvragen en je start dan met een standaard account, waar je al 200 gebruikers in kunt toevoegen. Ik kwam vorig schooljaar zover dat ik gratis 2000 accounts mocht aanmaken, dus ruimschoots voldoende voor al mijn leerlingen. Enkel de domeinnaam (www.levensbeschouwing.org) kostte me (bij de toenmalige stand van de dollar) € 6,83. Aangezien ik mijn leerlingen graag wil laten samenwerken heb ik die Web 2.0 ontwikkeling gezien als een nieuwe kans. Op basis van hun email account binnen de website kunnen zij werken met een tekstverwerker, spreadsheets en presentaties, zonder behoefte aan programma’s op de eigen computer. Hun email postvak is rond de 7 Gb groot en op de gehele website kun je als beheerder de reclames uitzetten. Sinds enige maanden is er een nieuwe functie bij: sites. Met deze educatieve Google Apps kun je ook veel meer doen met ‘beheer op afstand’, bv het aanmaken en up to date houden van accounts van leerlingen. Samen met een vriend ben ik daar momenteel veel mee bezig. We willen natuurlijk proberen via de gegevens uit de schooladministratie de accounts voor leerlingen en docenten bij te houden en ook mailing lijsten automatisch te genereren, zodat het administratieve onderhoud zo min mogelijk tijd en moeite kost. De OMO scholen gaan binnenkort werken met Magister als schooladministratiepakket. We willen bereiken, dat van daaruit het beheer naar de Google Apps accounts mogelijk is. Verder heb ik ook – na dat experiment met levensbeschouwing.org – gekozen voor een aan de schoolnaam gerelateerd domein www.eckartnet.nl Als je wat wilt kennismaken met de mogelijkheden ga dan eens naar http://sites.google.com/a/eckartnet.nl/kennismaken/ waar ik voor onze leerlingen een aantal kennismakingsopdrachten heb gemaakt. Klikken op opdrachten zal voor jou geen gevolg hebben, overigens, bij gebrek aan een account. …. Enfin, dit Google Apps staat misschien nog in de kinderschoenen, maar ik vind de ontwikkelingen razendsnel gaan. Ik heb je er nog niet eens alles van verteld. Het was ook de bedoeling om te reageren op jouw LIA – verhalen over testen…. dus…. : Je kunt via de spreadsheet formulieren maken, die als enquete of als test worden ingevuld door leerlingen. Het voordeel is daarbij, dat jij als docent eigenaar blijft van het document. Niet – zoals bij de websites die jij beschrijft – Ben je er klaar mee, dan zorg je er eenvoudig voor dat niemand er nog bij kan. Enfin, misschien is ook dit een verdere studie waard voor docenten, die testen willen afnemen via websites. Zoals gezegd, het gaat veel verder dan alleen testen. Ik heb zojuist in mijn lokaal een smartboard gekregen en denk er hard over om alle ‘content’ voor het vak levensbeschouwing online te zetten, de boeken af te schaffen en met behulp van ‘thin clients’ de leerlingen aan de gang te zetten met hun opdrachten. Dat is overigens nog wel toekomstmuziek, aangezien hierbij de steun van de schoolleiding wel zeer gewenst is, dat snap je.”

Marc Engel

Andere testwebstek

In LIA 121 en 122 heb ik aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van de eGamesGenerator als mogelijkheid om tests en toetsen te maken. De affuenzatest heb ik gemaakt in een ander programma dat beschikbaar is via http://www.mystudiyo.com

Het verschil met de eGamesGenenator is dat mystudiyo slechts 1 vorm van quiz levert, namelijk de multiple choice vorm. Daarnaast kan een mystudiyoquiz multimediamateriaal bevatten, zoals foto’s, geluid en filmpjes. Het uiterlijk, de skin van de quiz, is ook gevarieerder dan bij de eGamesGenerator. Wat wel lastig is, is dat tests niet gedownload kunnen worden zoals bij eGamesGenerator, maar ingebed worden via een code in je eigen website. Als mystudiyo verdwijnt, ben je ook je quizzen kwijt.

Maar verder is het zonder meer het proberen waard.

Affluenzatest

Jaren geleden heb ik me gewaagd aan een lessenserie over levensbeschouwing en economie onder de titel “Je geld of je leven”. Ik heb het ook enkele malen gegeven totdat de ruimte ervoor binnen het programma te krap werd. Wat me toen wel opviel is dat leerlingen bij dit thema de grootst mogelijke moeite hebben om buiten het gangbare systeem te denken. Binnen de themata van de tweede fase leggen we de leerlingen uit:

* In elke cultuur is er sprake van een dominant perspectief. Wat is dat t.a.v. dit thema?
* Zijn er alternatieven denkbaar, die je in plaats van het dominante denken kunt plaatsen?
* Wat is na zorgvuldige afweging van beide mogelijkheden voor mij het beste?

Het kan in de lessen levensbeschouwing niet de bedoeling zijn de leerlingen voor te houden welk perspectief het beste is. Het gaat erom bij beide perspectieven vragen te stellen die het mogelijk maken later een verantwoordere keuze voor een van beide te maken. Als ze aan het eind van de lessen voor het dominante perspectief kiezen, hebben ze het in ieder geval bewust gedaan. En daar is dan veel mee gewonnen.

Omdat de lessentabel van het vwo bijgesteld is, voor de eerste keer in vele jaren naar boven: van 120 naar 160 uur, komt er ruimte vrij om dit thema weer op de agenda te plaatsen. Al experimenterend met verschillende werkvormen heb ik een affluenzatest gemaakt. Het gaat om 15 uitspraken die over omgaan met geld en goed gaan, waarvan de antwoorden een bepaald punt opleveren en aan het eind weet de leerling of zhij licht of juist zeer zwaar met het affluenzavirus besmet is.


De vragen 1 t/m 9 en 15 leveren 20 punten voor JA, voor NEE 10 punten.
De vragen 10 t/m 14 leveren voor Ja 0 punten, voor NEE 20 punten op.

Uitslag:
100-150 punten: je bent redelijk ongevoelig voor het affluenza virus.
160-220 punten: je loopt serieus gevaar, tenminste 2 aspirines nemen.
230 – 300: je moet alle creditkaarten doorknippen en snel naar de dokter gaan.

De test is ook klassikaal te maken door de test via de beamer te projecteren en de leerlingen na elke uitspraak zelf een plusje of minnetje te laten schrijven. Daarna krijgen ze de puntentelling en noteren de uitkomst, die vervolgens door iedereen voorgelezen wordt.

Andere egames

Gestimuleerd door het succes van de hedonismetest heb ik voor andere klassen die met TDG-materiaal werken ook enkele eGames uitgewerkt.

In de brugklas denken we na over de vragen die het vak levensbeschouwing met name aan de orde stelt, de levensvragen. Voor veel leerlingen soms een hele klus. Behalve de oefening in het boek hebben we ook een eGame met 40 vragen, die telkens in een test van 20 vragen aan de orde komen. Zo komen de leerlingen niet altijd dezelfde vragen tegen als ze de test bijvoorbeeld twee keer willen maken. Voor de leerlingen die met TDG1-onderbouw werken is de link te vinden op http://www.uitgeverijwvdoever.nl/games/levensvragen.html

Verderop in TDG1-onderbouw vinden we een overzicht voor de leerlingen van de manieren waarop levensbeschouwingen onderverdeeld kunnen worden: georganiseerd – niet georganiseerd en godsdienstig-niet godsdienstig en de combinaties daarvan. De leerlingen kunnen hun kennis van zaken testen via http://www.uitgeverijwvdoever.nl/games/soorten_levensbeschouwingen.html

Binnen het geheel van de inhoudsdimensies, dat ook in TDG1-onderbouw aan de orde komt hebben we natuurlijk ook de rituele dimensie. Het is voor leerlingen soms best moeilijk om teken, symbool, symbolische handeling, gewoonte en rite uit elkaar te houden. Om dat te oefenen en later na te bespreken kunnen ze surfen naar http://www.uitgeverijwvdoever.nl/games/rituele_dimensie.html

In de derde klas hebben we een aantal hoofdstukken over ethiek in TDG3-onderbouw. Daarin komt allereerst naar voren dat het globale onderscheid tussen levensvragen en zakelijke vragen verder verfijnd wordt naar levensbeschouwelijke, ethische en zakelijke vragen. Om dat te oefenen gaan de leerlingen naar http://www.uitgeverijwvdoever.nl/games/soorten_vragen.html.

Een ander belangrijk aspect van de ethische analyse zijn de waarden. Leerlingen moeten begrijpen dat voor mensen in verschillende situaties andere waarden gelden. Een test om dat na te gaan vinden de leerlingen op http://www.uitgeverijwvdoever.nl/games/waarden.html.

We werken in onze lessen over ethiek in de derde klas met het ethische model van Situatie-analyse + Waardebepaling –>Normen aangeven. Groot probleem voor leerlingen is de situatie-analyse, waarin alleen maar zakelijke vragen en niets anders gesteld mogen worden. We testen de leerlingen op hun vaardigheid om te weten welke vragen ze wel en niet in die situatie-analyse mogen stellen via http://www.uitgeverijwvdoever.nl/games/situatie-vragen.html