Categoriearchief: kwaad

Maand tegen het pesten in de VS

Ook de Verenigde Staten hebben last van pestgedrag. Dagelijks verschijnen er berichten over de vaak ernstige gevolgen die pesten op school en daarbuiten voor jongeren hebben. Daarom is er ook elk jaar de maand tegen het pesten, waarin op allerlei manieren aandacht voor dit hardnekkige probleem wordt gevraagd.

De webstek ‘www.about.com’, waar een groot aantal enthousiaste deskundigen een thema voor hun rekening nemen heeft ook een subgroep die informatie geeft via de webstek http://bullying.about.com .

Wie deze webstek bezoekt krijgt een groot aantal artikelen te lezen die zich met allerlei aspecten van pestgedrag bezighouden. Ik noem er enkele:

  • 5 practical ways for teens to confront bullying daily;
  • 6 types of digital drama teens face;
  • 5 things teens need to hear about bystanders and bullying;
  • 5 things teen wish parents kew about bullying;
  • How to tell your best friend her child is bullying;
  • Why bullies shift blame and how to hold them accountable.

Morele acceptatie in de VS

Het Gallupinstituut heeft zijn normen en waardenonderzoek weer verricht. Opvallende uitkomsten:
Geboorteregeling is acceptabel, zegt 82 procent van de Amerikaanse katholieken tegenover 90 procent van de niet-katholieken.
De morele acceptatie van de doodstraf is nog nooit zo laag geweest: 58 procent.
Een buitenechtelijke relatie vindt 7 procent acceptabel.
Abortus is voor 34 procent van de Amerikanen moreel acceptabel.
Republikeinen zijn veel minder tegen bont dragen dan de Democraten.
Van de republikeinen is 73 voor de doodstraf, van de democraten 42 %.
22 % van de republikeinen acht abortus geoorloofd, 52 procent van de democraten.

Andere interessante getallen vind je op:
http://www.gallup.com/poll/154799/Americans-Including-Catholics-Say-Birth-Control-Morally.aspx?

De lijst met morele items kun je ook vertalen en die eens voorleggen aan de leerlingen en vervolgens zien waar de verschillen te vinden zijn tussen de opvattingen van de jongens, meisjes, alloch- en autochtonen.

Gekreukeld papier

Een oud-leerling van me, nu ook werkend in het onderwijs, zette de volgende beeldende tekst over pesten op zijn facebookpagina, die ik graag doorgeef als een goed verhaal voor in de klas.

“Een onderwijzeres in New York onderwees haar klas over de gevolgen van pesten. Ze gaf hen de volgende opdracht.
Ze gaf alle kinderen in de klas een stuk papier en zei hen het te verfomfaaien, het te verkreukelen, er een prop van te maken, het op de grond te gooien en er op te stampen. Kortom er echt een puinhoop van te maken, maar het niet te verscheuren.
De kinderen vonden dat wel een leuke opdracht en deden hun best het blad zo veel mogelijk te verkreukelen.
Toen kregen ze de opdracht om het papier voorzichtig weer open te vouwen, zodat het niet scheurde en het weer glad te strijken.
Ze liet hen zien hoe vol littekens en vuil het papier was geworden.
Toen zei ze de de klas dat ze het papier moesten zeggen dat het hen speet dat ze het zo verkreukeld hadden.
Maar hoe vaak ze ook zeiden dat het hen speet en hoe ze hun best ook deden om de kreukels weer uit het papier te halen, het lukte hen niet om het blad in de vorige gladde staat terug te krijgen.
Ze wees haar leerlingen op alle littekens die ze achterlieten.
En dat die littekens nooit meer zullen verdwijnen, hoe hard ze ook probeerden ze te repareren.
Dat is wat er gebeurt als een kind een ander kind pest.
Je kan zeggen dat het je spijt, je kan proberen het weer goed te maken, maar de littekens zijn er en die blijven.
Mensen van 80 kunnen nu nog navertellen hoe ze op de lagere school gepest werden. De kreukels gingen er niet meer uit.
De gezichten van de kinderen in de klas vertelden haar dat haar boodschap was overgekomen.

Tien beruchte voorbeelden van omstanderverhalen

Een tweede interessante lijst is die van ‘Ten Notorious Cases of the Bystander Effect’, met andere woorden, verhalen van mensen die erbij stonden, maar niets gedaan hebben. Interessant lijkt me om leerlingen te laten zoeken naar de motieven die mensen hebben om liever toeschouwer dan helper te worden. Gaat het steeds om angst, gevaar voor eigen leven, onderdrukking, of zijn er veel trivialere zaken bij betrokken? En wat kunnen we eraan doen om het aantal omstanders die geen hand uitstaken te verminderen?
Sommige verhalen zijn mogelijk al bekend, andere zijn diep in de collectieve schaamte weggestopt. Dit zijn de verhalen:
De parabel van de barmhartige Samaritaan, Shanda Sharer, Ilan Halimi, Edison elektrocuteert een olifant, Kevin Carter’s beroemde foto, de gedwongen verhuizing van de Amerikaanse indianen, de moord op drie mensenrechtenactivisten, Kitty Genovese, Richmond Highschool Incident, de holocaust tijdens het hitlerregime.
Geen opwekkende verhalen, maar wel de moeite waard om ermee te werken.
http://listverse.com/2009/11/02/10-notorious-cases-of-the-bystander-effect/

Videogames stellen religie gelijk aan geweld

Nu de spellenindustrie volwassen is geworden en een fikse economische kracht heeft verworven, worden de verhaallijnen van de games ook gedetailleerder en genuanceerder. Veel videogames zijn ertoe overgegaan om religie in hun spel op te nemen als een sleutelaspect ten aanzien van plot en verhaallijnen.

Greg Perreault, een doctoraal student journalistiek, concludeert dat vele games van de nieuwere generatie religie gelijkstellen aan geweld in de verhaallijnen.
Perreault onderzocht vijf recente videogames die een zware nadruk leggen op religie in de verhaallijn. De videogames die hij bestudeerde waren “Mass Effect 2,” “Final Fantasy 13,” “Assassin’s Creed,” “Castlevania: Lords of Shadow” and “Elder Scrolls: Oblivion”. Perreault ontdekte dat al deze games religie problematiseren door ze nauw aan geweld te koppelen.
“In de meeste games was er een stevige nadruk op de Tempelridder en kruistochtmotieven. Niet alleen werd de gewelddadige kant van religie benadrukt, maar in ieder game schiep religie een probleem dat de hoofdpersoon moest overwinnen, hetzij in een directe confrontatie met godsdienstfanaten of omdat hij door godsdienstige schuldgevoelens opgejaagd werd.” aldus Perrault
“Het lijkt me niet dat spelontwerpers bewust proberen uit te halen naar georganiseerde religie. IK geloof dat ze religie alleen gebruiken om stimulerende plotpunten in hun verhaallijn te creëren. Als je naar videogames in zijn algemeenheid kijkt, bevatten de meeste geweld op de een of andere manier. Geweld is conflict en conflict is opwindend. Religie schijnt gekoppeld te worden aan geweld omdat het daarmee een meeslepend verhaal wordt.”
[Bron: God Discussion, 28-2-2012]

Milgram en zijn experiment

Voor veel docenten is het gehoorzaamheidsexperiment van Stanley Milgram een eye-opener wat betreft menselijk gedrag. Wie informatie over het experiment wil laten zien moet het soms doen met video’s van een pijnlijk slechte kwaliteit. Toch blijf het de moeite waard de resultaten van het experiment met leerlingen te bespreken om samen tot de conclusie te komen, dat ook wij zelf gevoelig kunnen zijn voor hit afschuwelijke virus.
Ik vond op een e-learning site een poging om het geheel in minder dan 10 minuten uit te leggen. Daarnaast zijn er in de e-learningset ook achtergrondartikelen en een dossier opgenomen. Het loont de moeite om hier te snuffelen en te overwegen wat ervan in de les gebruikt kan worden.
http://elearning-examples.s3.amazonaws.com/PsychedIn10/player.html

Is de hel exothermisch of endothermisch?

Bonusvraag aan het eind van een proefwerk:
Is de hel endothermisch (staat warmte af) of endothermisch (neemt warmte op)?

Antwoord van student:
Allereerst moeten we weten in welke mate de massa van de hel in de loop der tijd toeneemt of afneemt. Toename gebeurt doordat er zielen naar de hel gaan en afname doordat ze eruit komen. Ik denk dat we er met enige zekerheid vanuit kunnen gaan dat, als een ziel eenmaal in de hel terecht gekomen is, deze er nooit meer uitkomt.
Nu gaat het er dus om te achterhalen hoeveel zielen er naar de hel gaan. Daarvoor moeten we te rade bij de godsdiensten die hierover gaan. De meeste religies beweren dat je in ieder geval naar de hel gaat als je geen lid bent van hun godsdienst. Omdat er meer dan één godsdienst is en omdat niemand lid is van meerdere godsdiensten, kunnen we dus concluderen dat alle zielen naar de hel gaan. Op basis van geboorte en sterftecijfers kunnen we vervolgens berekenen dat het aantal zielen exponentieel toeneemt.
Nu kunnen we de mate waarin het volume van de hel toeneemt of afneemt bestuderen. Dat kan met de wet van Boyle; de temperatuur en druk van een gas daalt wanneer het volume toeneemt en stijgt wanneer het volume kleiner wordt. Volgens deze wet zal het volume van de hel bijvoorbeeld sterk moeten toenemen als je de druk en de temperatuur gelijk wilt houden bij het toevoegen van aanzienlijke hoeveelheden zielen.

De volgende mogelijkheden dienen zich nu aan:
1. Als de hel minder sterk in volume toeneemt terwijl er verhoudingsgewijs meer zielen binnengebracht worden dan zal de druk en de temperatuur zoveel stijgen dat de hel losbarst.
2 . Als de hel echter sterker in volume toeneemt dan de toename van het aantal zielen dan zal de druk en de temperatuur tot het vriespunt dalen.

Het antwoord:
Als we de uitspraak eergisteren van mijn vriendin onderschrijven; “de hel zal bevriezen voordat ik met jou naar bed ga” en als we rekening houden met het feit dat ik vannacht bij haar geslapen heb, dan moet de tweede optie waar zijn; dan is de hel exotherm en al bevroren. Daaruit kun je dan weer het volgende concluderen dat het geen zielen meer zal toelaten en helemaal zal verdwijnen. Dan blijft er dus alleen maar een hemel over. Dat bewijst bovendien dat er een God bestaat. Wat op zijn beurt weer verklaart waarom mijn vriendin vannacht steeds maar weer schreeuwde: “Oh mijn God.”

Deze student kreeg een 10

A simple plan

De film ‘A Simple Plan’ gaat inderdaad over een simpel plan: drie mannen vinden een neergestort vliegtuigje met een dode piloot en een tas met 4,5 miljoen dollar. Ze willen die 4,5 miljoen graag zelf houden en besluiten de buit op te bergen tot na de winter, als de dooi het inmiddels ingesneeuwde vliegtuig weer zichtbaar maakt en mogelijk mensen op zoek gaan naar het geld.
De film begint met een overweging van Hank, de hoofdpersoon, over wat zijn vader onder geluk verstond en aan het eind van de film zal Hank die simpele staat van geluk nooit meer meemaken.
De film is in feite een verhaal over kiezen, hebzucht en gelukkig zijn. De film kan heel goed in een aantal fragmenten worden onderverdeeld. Bij ieder onderdeel kan de film gestopt worden en de leerlingen gevraagd, wat zij zouden doen en waarom en als ze het fragment gezien hebben, kan de docent de waaromvraag stellen: waarom doen de mensen hier wat ze doen? Hadden ze anders kunnen handelen? Waarom deden ze dat niet?
Hieronder een samenvatting van het filmverhaal.
De cijfers aan het begin van een alinea verwijzen naar het tijdstip in de film, waarop het fragment begint.

A Simple Plan
(1998)
Goedgekeurd voor 16 jaar en ouder

Hank “Mijn vader vertelde me als kind wat een man nodig heeft om gelukkig te worden.
Simpele dingen eigenlijk… Een vrouw om van te houden, een fatsoenlijke baan, goede vrienden en buren en wederzijds respect. En een tijd lang – zonder dat ik me dat realiseerde – had ik dat alles. Ik was een gelukkig mens.”

Vrouw Sarah is zwanger

Hank, Lou en Jacob (broer van Hank) gaan op pad, bezoeken graf van hun vader. Op de terugweg sprint een vos met kippen in zijn bek. Auto remt en tikt tegen een boom. Ze gaan op pad om de vos te schieten. Ruziemakend komen ze op het spoor van een neergestort vliegtuig. De piloot zit er nog in, kraaien zijn bezig hem te eten. Ze ontdekken een tas met geld.

13.18 Hank “ Dit is een zaak voor de politie. Jij blijft hier, dan halen we de politie.”

13.30 Lou: “Als we het nu eens niet inleverden.”

We worden gepakt; we zijn medeplichtig;
Doe dan gewoon niet mee – medeplichtig
Als de vliegtuig vinden en geld missen , komen ze achter ons aan.
Illegaal geld en de politie kent die piloot niet eens.
Amerikaanse droom in een sporttas,
Je werkt voor de Amerikaanse droom, je verdient die zelf.

16.07 Als ik het dan eens bewaar… We wachten tot de lente, als er dan niemand om het geld is geweest, verdelen we het en smeren hem.
Waarom moet jij het bewaren?
Omdat ik het zo wil . Anders leveren we het nu meteen in.
Vertrouw je ons niet?
Met zoveel geld? Ik niet. Geen beloften; als er iemand komt zoeken, verbrand ik het.
Ze doen mee.
Tellen het geld eerst: 4.400.000 dollar.

Lou belooft niets tegen zijn vrouw Nancy te zeggen. Hank denkt dat hij het wel zal doen.
22.40 Hank komt thuis en stelt zijn vrouw de hypothetische vraag wat ze zou doen als ze 4 miljoen in het bos zou vinden. Ik houd het niet, want het is stelen.
Zoekgeraakt geld en niemand zoekt ernaar.
Van wie is het geld?
Van jou.
En van wie was het hiervoor?

Hij gooit het geld op tafel en ze begint te lachen. Aan tafel praten ze erover.
H: “Als we het houden, hoeven we ons geen zorgen te maken”
S: “Maar dat doen we nu toch ook niet. Je hebt een goede baan; we hebben het niet nodig.”
H.: “Maar niemand lijdt schade als we het houden.Dat zou pas een misdaad zijn: als iemand er schade door zou lijden.”
S.: “Het is verboden. Of iemand schade lijdt, maakt niet uit.Je wordt gesnapt en gaat naar de gevangenis.”
H.: “Er wordt niemand gesnapt. Het geld is het enige bewijs dat we iets fout doen.We bewaren het en kijken wat er gebeurt. Als iemand het zoekt, verbranden we het en zijn we er vanaf. Geen enkel risico. Alles is onder controle.”
S.: “En hoe is het Jacob en Lou?”
H.: “Zolang we het geld bewaren, trekken wij aan de touwtjes.”
In bed na de nieuwjaarsborrel thuis zegt Sarah: “je moet teruggaan naar het vliegtuig en een groot bedrag – zo’n 500.000 dollar – terugleggen; als ze dan het vliegtuig vinden, denken ze dat er nog niemand geweest is. Het zou de verdenking wegnemen, niemand laat zoveel geld liggen. Je vertelt Jacob niets. We moeten van nu af voorzichtig zijn, we moeten vooruitdenken.”

27.09 Zegt tegen Jacob dat ze terug naar het vliegtuig moeten, omdat hij de piloot aangeraakt heeft, Jacob op de uitkijk, moet doen alsof hij een band verwisselt. Boer op zoek naar de vos wil met zijn scooter naar het bos rijden. Jacob slaat hem met een stuk ijzer en hij lijkt dood te zijn. Hank zegt Jacob dat hij zal doen alsof het een ongeluk is en hij rijdt met de dode boer richting bos. De boer komt uit zijn bewusteloosheid en zegt:
“Je broer heeft me geslagen, Bel de politie maar.” Hank verstikt de boer tot hij echt dood is.
Hij laat de scooter met de boer erop van de brug schieten om het op een ongeluk te doen lijken. Jacob krijgt wroeging en wil zijn daad en alles erom heen opbiechten. Hank vertelt hem dan dat hij de boer gedood heeft, dus is het zijn beslissing.

36.30 Thuis met Sara kijken ze naar het nieuws, waar het bergen van de scooter te zien is. Sarah zegt, dat ze wilde dat hij Jacob niet meegenomen had. Ze is bang dat hij zal vertellen wat er gebeurd is. Hank: “Vertellen wat ik gedaan heb.” Sarah:”Dat deed je omdat je in de val zat. Je had geen keus.” Hank vraagt Sarah:” Had jij hetzelfde gedaan als je daar had gestaan? Ik moet weten of jij het ook had kunnen doen.”

Jacob vraagt hem naar hun boerderij te komen in de middagpauze. Het is de boerderij waar hun vader twee hypotheken op had, waarna hij failliet is gegaan. Jacob wil de boerderij terugkopen en er weer iets van maken, nu zij het geld hebben. Hank zegt dat ze er van door moeten als ze geld hebben, want anders kunnen ze het verkregen geld niet verklaren. “Je kunt de hele wereld hebben, Jacob,” zegt hij, maar Jacob zegt dat dit het enige is wat hij wil hebben. “Dit is mijn thuis, Hank.”

41.10 Sarah laat Hank een krantenknipsel zien, waaruit zou blijken dat het geld afkomstig is van een ontvoering van een rijke erfgename. ‘Nu weten we dat het gestolen is,” “We wisten dat het gestolen was, alleen niet van wie.”
“We dachten dat het drugsgeld was.”
“Nee, dit is juist goed. Ik dacht dat het gemerkt of zo zou zijn. Maar dat is niet, want het staat hier. Je bent een beetje paranoïde. Het is over. Het zit goed.”

44.01 Lou staat voor Hanks deur en wil zijn aandeel hebben. Hank: “We zouden het bewaren tot we zeker wisten dat alles veilig was.”
Lou: “Geef me maar een pakje. De rest haal ik later wel op.”
“Als je dat nog eens vraagt, verbrand ik het morgenochtend. Duidelijk?”
“ Je bluft.”
“Probeer het maar.”
“Jacob heeft me een geheimpje verteld, meneer de boekhouder. Ik weet wat er met Dwight Stevenson gebeurd is.”

Even later zegt Lou: “Ik ben platzak, ik heb schulden.”
Hank weet het verdelen van de buit uit te stellen tot Sarah bevallen is.

51.00 Sarah is bevallen en heeft het volgende voorstel: “Je moet zo’n minirecorder kopen. Dan nodig je Lou en Jacob uit, voeren hem dronken en laten hem de moord bekennen. Jij gaat eerst, dan Jacob en als Lou gaat praten neem je dat op. Als hij vervolgens moeilijk doet, kun je hem ermee confronteren. We kunnen het toch proberen, we hebben niets te verliezen.”

Hank nodigt Jacob uit om bij hen te komen eten. Ze praten over vroeger. Jacob zegt dat hun vader in hun situatie hetzelfde gedaan zou hebben als zij. Hij wilde altijd alles voor elkaar hebben, net genoeg om een rustig leven te kunnen leiden. Maar dat lukte hem nooit. Als het hem wel gelukt was, zou hij er nog zijn. Dan had hij het niet gedaan. Zelfmoord gepleegd.”

Hank blijkt in de veronderstelling verkeerd te hebben dat ze dronken waren en ze een ongeluk gehad hadden.
Jacob: “Hij had natuurlijk gedacht dat het verzekeringsgeld alles goed zou maken.”

1.06 Jacob helpt Hank de bekentenis te krijgen door een toneelstukje te spelen. Als Hank de band voor Lou afspeelt, wordt die woest en dreigt met een geweer. Jacob haalt zijn geweer uit de truck en er ontstaat een dreigende situatie. Jacob schiet en Lou is dood. Hank zegt tegen Nancy dat het zelfverdediging was en dat zij zijn deel zal krijgen. “Jullie krijgen helemaal niets van dat geld” roept ze en loopt naar de keuken, waar ze een revolver pakt en op Hank schiet. Hij doodt haar en weet Jacob zo ver te krijgen dat ze een geloofwaardig verhaal ophangen waarbij Lou in een dronken bui Nancy vermoordde en zich vervolgens tegen hen richtte.

1.20 Jacob wordt verdwaasd door de politieagent naar Hank gebracht en hij zegt: Voel je je weleens een slechterik? Ik wel.”

1.24 Carl – sheriff- vraagt Hank de volgende middag Jacob langs te sturen omdat een FBI-agent naar hen toekomt om over een neergestort vliegtuig te kijken. Hank wordt paniekerig en zegt tegen Sarah, dat ze het geld moeten pakken en naar het buitenland moeten vertrekken. Sarah houdt haar zinnen bij elkaar en zegt dat hij gewoon erheen moet gaan. “ De mensen zien jou als een normale, aardige man. Niemand verwacht dit soort dingen van jou.”

Sarah vermoedt dat er iets mis met de FBI-agent omdat die praat over een overval op een geldtransport. Sarah: ”Dan zouden er toch ook briefjes van 50 en 10 tussen moeten zitten. Heb je naar zijn legitimatie gevraagd, Ik bel morgen meteen met de FBI of er een agent Baxter werkt. Ik werk aan een plan.”

Hank: “ Een plan; het geld naar het vliegtuig terugbrengen en Stevenson vermoorden? Of Lou stiekem opnemen waardoor er nog twee mensen dood zijn? Weer zo’n plan? Ik heb ook een plan. Ik breng het geld terug. Alles.”

Sarah: “Is dat wat je wilt. Nog dertig jaar werken, wachtend tot je baas met pensioen gaat of sterft, zodat jij opslag krijgt? En Amanda? Moet zij opgroeien in goedkope of tweedehands kleren? Met speelgoed van andere mensen omdat wij niks kunnen kopen? En ik? Wat moet ik? De rest van mijn leven, 8 uur per dag met een valse glimlach met mijn neus in de boeken naar huis gaan om eten voor je te koken. Altijd dezelfde maaltijden, afhankelijk van de kortingsbonnen die week. Uit eten gaan bij speciale gelegenheden. Met een verjaardag of zo. Niet te veel bestellen. Geen voorgerecht. Thuis een toetje eten. Moet dat me gelukkig maken? En dan heb ik het nog niet over Jacob gehad. Bijstand en af en toe een baantje. Hoe lang duurt het voor hij alleen in dat huis vervuilt?”

Sarah belt de FBI en stelt vast de het een nep-agent is. Als ze Hank belt weigert hij de smoes te gebruiken die ze afgesproken hebben en gaat toch mee. Sarah belt Jacob die toch komt opdagen. Ze verspreiden zich in het natuurreservaat. Hank heeft een wapen uit Carls bureau meegenomen. Als het vliegtuig gevonden is, waarschuwt Hank Carl, maar die wordt neergeschoten voor hij er erg in heeft. Hank wordt gedwongen het vliegtuig in te gaan en laadt daar het wapen. Buitengekomen schiet hij de nepagent dood. Jacob wil niet meer liegen.
“Had een ander het geld maar gevonden.”
Hank vertelt het te vertellen verhaal, maar Jacob pakt het pistool van de nepagent en zegt: “Laat het maar lijken dat hij het gedaan heeft.” “Ik ben zo moe. Ik vind het niet erg. Het is goed zo, ik ben niet bang.
Ik wil hier niet mijn hele leven aan denken. Zuipen op de veranda …
Voor jou is het perfect. Je hebt een doel in je leven. Dat weet je. Ik wil hier niet meer zijn.”

“Als je van me houdt, doe je het. Ik geef je de kans. Ik zal je niet aankijken. Ik zal je niet aankijken, maar als je het niet doet, doe ik het zelf en dan we allebei de lul. Daar schieten we niets mee op. Ik doe het echt, Hank. Ik meen het.”

Hank schiet als hij ziet dat Jacob het pistool naar zijn hoofd brengt.

De echte FBI vertelt hem, dat ze het geld enkele uren in handen hebben gehad. Omdat het niet gemerkt mocht worden hebben 20 mensen de nummers opgeschreven en die wachten nu tot het geld op komt duiken.
Hank gaat naar huis en verbrandt het geld, Sarah: “We kunnen naar het buitenland vluchten.” maar hij duwt haar van zich af en verbrandt alles.

Sara werkt in de bieb en Hank in de molen. “Soms hebben we dagen dat we net normale mensen zijn die nergens aan denken, niet aan het geld, niet aan de moorden. Maar die dagen zijn op de vingers van een hand te tellen.”

117 minuten totaal

De cel of Jezus

Kleine criminelen die worden opgepakt in Bay Minette, in de Amerikaanse staat Alabama, kunnen voortaan kiezen tussen een celstraf of Jezus. Bay Minette is deze week begonnen met operatie Herstel Onze Gemeenschap. Daarbij kunnen daders van een klein vergrijp kiezen tussen een boete en/of celstraf, of een jaar lang kerkbezoek.
Het idee is ontstaan onder plaatselijke predikanten ‘omdat misdaad veroorzaakt wordt door de uitholling van familiewaarden en moraal’. Volgens een politiewoordvoerder ‘zijn er in onze gemeenschap kinderen die kinderen grootbrengen en ouders die jonge kinderen geen waarden meegeven’.

Volgens de American Civil Liberties Union (ACLU) is het plan ‘compleet ongrondwettelijk’. De actiegroep zegt dat zelfs de allerconservatiefste rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof de alternatieve straf zal verwerpen. Het plaatselijke bestuur van Bay Minette ziet eventuele rechtszaken met belangstelling tegemoet.
(Redactie)

AD 27-9-2011

Fraai ethisch dilemma

Tegen de tijd dat je de pensioengerechtigde leeftijd nadert ga je nadenken over projecten die dan de moeite waard zijn. Een zo’n project ben ik vorig jaar begonnen, toen ik de VB Detective en Thrillergids in handen kreeg. Een snelle blik leverde op dat er gemiddeld een zeventig boeken een vier- of vijfsterrenkwalificatie kregen. Daarvan een lijst gemaakt en die vervolgens gecheckt met de boeken in de bieb. Vorig jaar naderde ik langzaam maar zeker de laatste tien boeken, totdat er een nieuwe versie van de VN-gids verscheen en ik weer bij tachtig uitkwam.
Tegelijk blijf je al lezend toch docent levensbeschouwing en kom je soms heel mooie situaties tegen die de moeite van het bespreken in de klas waard kunnen zijn. Vooral als het gaat om ethische vragen, zijn sommige boeken een goudmijn. Het slot van een van de beste boeken die ik het afgelopen jaar gelezen heb, had een hartverscheurend ethisch dilemma. Ik zal de titel niet noemen, anders verraad ik de clou. De feitelijke gegevens zijn de volgende:

– Een heel jong meisje wordt ontvoerd. Haar grootmoeder zet twee privé-detectives aan het werk, een koppel zowel privé als zakelijk. De moeder van het kind zorgt slecht voor haar dochter, gebruikt allerlei zaken en brengt het kind soms in gevaar.

– Aan het eind komt het volgende aan het licht: de opa heeft met hulp van politie-agenten zijn kleinkind ontvoerd, omdat de moeder het al een keer door nalatigheid in levensgevaar gebracht, maar ook met veel pijn opgezadeld heeft. Het meisje wordt nu liefdevol verzorgd door een kinderloos politie-echtpaar, dat weet dat het kind ontvoerd is.

– Detectives en politie ontdekken de plaats waar het kind nu opgevoed wordt en de volgende vraag wordt urgent: vergeten we wat we hier zien en laten we het kind in goede handen achter, zonder dat de ontvoerders ervoor gepakt worden of nemen we de legale weg, dat een kind naar haar rechtmatige ouders moet worden teruggebracht, de ontvoerders opgepakt worden en het kind terug bij haar moeder opnieuw grote risico’s loopt.

– De vrouwelijke detective kiest voor model 1 en zegt tegen de anderen, allen mannen: “Ik zal jullie haten als je dat kind geen geluk gunt.” De anderen nemen toch de beslissing om volgens de wet te handelen en brengen het kind weer terug naar de moeder. De vrouwelijke detective verbreekt de relatie met haar vriend. Als deze aan het eind van het boek op bezoek bij de moeder van het kind gaat, begint de verwaarlozing al weer op te vallen.

Het lijkt me een mooie situatie om leerlingen uit te dagen na te denken wat ze zouden kiezen of welke keuze zij in deze situatie het liefst hadden gehad. Tegenover elkaar staan de waarden als ouderschap, al dan niet vanuit de wet, en het recht van een kind om gelukkig te worden zonder angst en pijn. Het zou goed zijn als de leerlingen konden redeneren in de trant van “Van de ene kant.., maar van de andere kant… en dat in beide gevallen. Waardoor weer eens duidelijk wordt, dat ethische keuzes meestal het kiezen tussen twee kwaden inhoudt. En wat is dan het minste kwaad?
[Wie toch wil weten, hoe het boek heet, omdat zhij nieuwsgierig is geworden: ook al weet je het eind, dan nog is het een boek om niet weg te leggen voor het uit is, laat het even weten en je krijgt bericht.]

Gone baby gone door Dennis Lehane

Bijbelse lessen over moraal

De bijbel is een constante bron van troost en leiding voor miljoenen mensen in de wereld. De meeste mensen weten dat er enkele opmerkelijke of betwistbare aspecten in de bijbel voorkomen, maar weinigen kunnen die citeren. Op de webstek van listverse is een tiental citaten over moraal bijeengebracht, zowel uit het oude als nieuwe testament.
Het gaat heel vaak over het doden van bepaalde mensen. Wie de teksten achter elkaar leest, ontkomt niet aan de indruk dat de schrijvers van de bijbelteksten een zeer kort lontje hadden, want te pas en te onpas wordt er gebruik gemaakt van de oplossing om iemand te doden. Ook vrouwen komen er zoals verwacht erg bekaaid van af: ze moeten zwijgen in de gemeente, want Adam is het eerst geschapen en Eva heeft de appel van de slang aangenomen.

De bijeengezochte citaten zijn fraaie voorbeelden van de betrekkelijkheid van de specifieke bijbelse moraal, die bepaald is door een wereldbeeld dat enkele duizenden jaren oud is. Bovendien is de setting waarbinnen dit soort moraal mogelijk zin had zodanig veranderd dat we erg op moeten passen die op onze situatie toepasbaar te verklaren.
De lijst lijkt me aardig te gebruiken in de klas om te laten zien, wat er gebeurt als je bijbelse voorschriften al te letterlijk naar het heden transporteert.

http://listverse.com/2007/09/10/10-curious-biblical-lessons-on-morality/

Geloof beïnvloedt agressie jongeren niet

In het Parool van 29 oktober 2010 was de volgende bijdrage te lezen:
“Bij Europese jongeren is niet religie debet aan gewelddadig gedrag, maar zijn sociale uitsluiting en discriminatie juist de drijvende krachten achter agressiviteit. Dat blijkt uit een onderzoek van het Europees Agentschap voor de Grondrechten (FRA) dat woensdag in Wenen werd gepresenteerd.
Aan het onderzoek namen drieduizend jongeren van 12 tot 18 jaar uit Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel. Volgens Morten Kjaerum, directeur van het FRA, gaven moslimjongeren vaker dan niet-moslims aan gediscrimineerd of buitengesloten te worden en vergroot dat hun bereidheid geweld te gebruiken. ”Als je geweldsoorzaken wil aanpakken, is het belangrijk dat kinderen niet aan discriminatie of geweld ten prooi vallen”, aldus Kjaerum.

Vooral moslimjongeren uit Frankrijk en Spanje gaven aan discriminatie te ervaren. (ANP)”

Invloed van games op jongeren

In Engeland roepen steeds meer mensen om een verbod van het spel Manhunt. De gewelddadige titel van Rockstar zou namelijk de inspiratie voor een 17-jarige jongen zijn geweest om een 14-jarige stadsgenoot op zeer brute wijze te vermoorden. Warren Leblanc lokte Stefan Pakeerah naar een lokaal parkje waarna hij de jongen met een hamer bewerkte en uiteindelijk doodstak. Hij kan tot een levenslange gevangenisstraf worden veroordeeld. Volgens de advocaat van de jongen zijn dit soort computerspellen moordsimulators. Ook zouden tieners bij het spelen van dit soort games geen verschil tussen fantasie en realiteit kunnen maken.
“The way Warren committed the murder this is how the game is set out, killing people using weapons like hammers and knives,” Stefan’s father, Patrick said. “There is some connection between the game and what he has done.”

“We have got to stop selling them to children because there is hard science – brain scan studies – that show that the games are processed in a different part of the brain in an adolescent than in an adult.

“In a teenager the games are processed in the mid-brain where there is no differentiation between reality and fantasy.
Bron: http://www.gamer.nl/doc/24995/17-jarige-jongen-vermoordt-14-jarige-na-spelen-Manhunt

Onlangs is bekend geworden dat de dader in de geruchtmakende “Manhunt-moord”, de toentertijd 17-jarige Warren Leblanc, tot levenslang veroordeeld is. Hij vermoordde zijn 14-jarige vriend Stefan Pakeerah door hem naar een park te lokken, alwaar hij hem met een mes en een klauwhamer van het leven beroofde.

De moord werd al snel in verband gebracht met het gewelddadige spel Manhunt van Rockstar. De wijze waarop de moord gepleegd was vertoonde namelijk overeenkomsten met de dingen die je in het spel kunt doen, en de dader zou het spel in zijn bezit hebben. Later bleek echter dat enkel het slachtoffer in het bezit van een exemplaar van Manhunt was. De politie liet weten dat diefstal het eigenlijke motief was.
De “Manhunt-moord” was voor veel media een uitgelezen kans om, ten onrechte, weer eens uit te halen naar gewelddadige games en de gamesindustrie in het algemeen. Opvallend was dat de verkopen van het spel na alle media-aandacht juist fors gestegen bleken te zijn.

Bron: http://www.gamer.nl/doc/25528/Levenslang-voor-de-Manhunt-moordenaar

Hebben games echt zo slechte invloed op jongeren? Moeten gewelddadige games van de markt gehaald worden?
Ik denk het niet. Ik geloof niet dat games veel invloed hebben op jongeren, dat hebben ze in ieder geval niet op mij.
De emoties die een game bij je omhoog haalt zijn toch niet te vergelijken met de emoties die je in het echte leven hebt? Als je een spel speelt heb je daar plezier in, Je moet wel aardig ziek zijn wil je plezier hebben in moorden als je het mij vraagt.
En ik denk ook dat als je in een game mensen doodschiet je in je hoofd bezig bent met het halen van een hoge score, en niet met het vermoorden van mensen.

Ik denk dat jongeren beïnvloed worden door de omgeving waar ze in opgroeien en de mensen met wie ze omgaan. Niet door de games die ze spelen.
En waarom altijd de schuld aan games geven, films zijn ook heel gewelddadig en een stuk realistischer, en dan te bedenken dat games en films beide nog fictie zijn.
Wat er tegenwoordig allemaal in het nieuws langskomt is ook niet bepaald mooi, en omdat dit allemaal echt gebeurt ergens op de wereld denk ik dat dit veel meer invloed heeft dan verzonnen games en films. Ik denk dat het probleem daar ligt en niet bij computergames.

Een game is maar een game en niet de oorzaak van geweld in de wereld!

Tien individuele protesten

Na de jodenredders en de onverdraagzamen een lijst met mensen die als individu hun proteststem verhieven en daardoor verschil maakten.

Louis Amstrong weigerde naar de Sovjet-Unie te gaan om daar op te treden uit protest tegen de manier waarop de Amerikaanse regering met haar zwarte onderdanen omging.

Nummer negen is de brief uit de Birmingham gevangenis die Martin Luther King schreef over gelijkheid en gerechtigheid.

De Zuidafrikaanse Zackie Achmat weigerde anti-aidsmedicijnen te gebruiken zolang niet alle Zuid-afrikanen toegang tot die medicijnen hadden.

Bob Marley zong ‘ Get up, Stand up, Stand up for your right’, waarmee hij vele onderdrukten een hart onder de riem wist te steken.

Henry Thoreau, inspirator van King en Gandhi weigerde in de negentiende eeuw belasting te betalen aan een regering die een slavenregering is, zoals hij het noemde.

Tijdens de belegering van Serajewo speelde de cellist Vedran Smailovic gedurende 22 dagen op zijn cello, een dag voor iedere persoon die vermoord werd toen men op brood stond te wachten.

Mohandas Ghandi, de halfnaakte fakir volgens zijn tegenstanders liep de 240 mijl naar Dandi en liet daarmee de Britse regering een gevoelig gezichtsverlies lijden.

Thich Quang Duc stak zichzelf in brand uit protest tegen de behandeling van boeddhistische monniken door het Zuid-vietnamese militaire regime.

Rosa Parks stond niet op in de bus in Montgomery in 1955 en ontketende daarmee een beweging die leidde tot de afschaffing van de segregatie in de diverse zuidelijke staten van de Verenigde Staten.

De nummer 1 van de lijst is de anonieme man die op het Tiananmen Plein in zijn eentje voor vier dreigende tanks gedurende vijftien minuten de kracht van de enkeling tegenover het machtsapparaat van de Chinese Communistische Partij liet zien.
Hij zal voor altijd herinnerd blijven als de Tank Man.

Meer informatie op http://listverse.com/2009/12/21/top-10-individual-protests/

Ten akelige onverdraagzamen

Na de lijst van mensen die joden gered hebben trof ik op http://listverse.com een lijst aan van mensen die hun leven in dienst van haat en anti-denken stelden.

De stichter van de Black Muslims ‘Nation of Islam’ verkondigde dat God als eerste de zwarten schiep en dat de blanken het resultaat waren van een mislukt experiment van een zwarte wetenschapper die slaven voor de zwarten wilde creëren.

Henry Ford, de autofabrikant, was ook de grootmeester van het antisemitisme in de Verenigde Staten. Hij bundelde zijn artikelen uit zijn eigen krant in een boek “The International Jew: The World’s Foremost Problem”.
De man is de enige Amerikaan die positief geciteerd wordt in ‘Mein Kampf’

Samuel Bowers, de Imperial Wizard of the White Knights of the KKK, was verantwoordelijk voor de moord op diverse burgerrechtenactivisten. In 1967 liet hij bommen leggen bij een aantal joodse instellingen.

Yahweh ben Yahweh, oprichter van Nation of Jahweh, beweerde dat de zwarten de ware afstammelingen van de twaaf stammen van Israel zijn; hij verklaarde zich later ook zoon van God en Messias die gezonden was om blanken en joden te doen verdwijnen. Hij werd gevangengezet wegens samenzwering nadat in de omgeving van Miami 23 wrede moorden op aanhangers hadden plaatsgevonden.

Jack T. Chick is een fundamentalistische christelijke predikant, die vooral bekend is vanwege zijn handgetekende stripboeken ‘Chick Tracts’, waarmee hij zowel een heftig antikatholicisme als een anti-evolutionisme uitdraagt. Hij beweert dat de katholieke kerk het nazisme uitgevonden heeft om de joden uit te roeien.

Ian Paisley is wereldwijd bekend om zijn onverzoenlijke houding jegen het ‘papendom’, zoals hij het noemt en organiseerde elke mogelijkheid tot protest om zijn ongenoegen met het nodige misbaar kenbaar te maken.

The Mexica Movement is een groep die er van uitgaat dat alle inheemse Amerikaanse volkeren tot een ethnische groep behoren en de groep bepleit de repatriëring van alle blanken terug naar Europa, waarbij dwang eventueel gewenst is.

William Joseph Simmons was een voormalige predikant uit Georgia die de tweede KKK vormde na de ineenstorting van de eerste en wist de Klan tot een beweging van 20 miljoen leden te ontwikkelen.

Richard Girnt Butler was de stichter van de Aryan Nations in de zeventiger jaren. Joden zijn afstammelingen van Satan door middel van Eva. De groep predikt raciale scheiding en haat jegens alle niet-blanken.

Nummer 1 in de lijst van onverdraagzamen is Adolf Hitler, wiens rabiate antisemitische ideeën tot de tweede wereldoorlog en de holocaust leidde.

Meer informatie over deze mensen is te vinden op http://listverse.com/2010/02/12/10-terrible-bigots-in-modern-history/