Categoriearchief: new age

Als de wereld morgen zou eindigen

De Amerikaanse National Geographic Channel gaat een nieuwe serie over ‘Doomsday Preppers’ uitzenden. In het kader daarvan werden meer dan 1000 Amerikanen ondervraagd over allerlei zaken die met catastrofen te maken hebben. 85 Procent van de ondervraagden zeiden niet of te weinig voorbereid te zijn op een calamiteit.
Gevraagd naar wat zij waarschijnlijk zouden doen als morgen de wereld zou vergaan, zei 27 procent de conflicten en ruzies met geliefden te willen bijleggen en 24 procent koos ervoor seks te hebben. Van de laatste groep was de man-vrouwverhouding 2 staat tot 1. Een commentator van de NGC:”Wat hebben we deze Valentijnsdag geleerd? Als de wereld morgen aan zijn einde zou komen zouden legio Amerikanen ervoor kiezen hem te laten eindigen zoals hij begonnen is: met een ‘big bang.’”

Andere resultaten: Meer dan 62 procent van de Amerikanen denkt dat de wereld een grote catastrofe zal ervaren in minder dan 20 jaar.
Bijna drie van de vier mensen zien een grote ramp in hun leven als een daad van God, niet van de mens.

27 Procent gelooft dat de Maya-voorspelling van een rampzalige gebeurtenis in december 2012 best enige waarheid zal bevatten. Meer dan de helft van de natie gelooft dat als Romney of een van zijn Republikeinse medekandidaten het van Obama zal overnemen, een door de mens opgeroepen ramp meer waarschijnlijk wordt.

Meer informatie: http://tvblogs.nationalgeographic.com/2012/02/07/the-results-are-in-is-it-the-end-of-the-world-as-we-know-it-survey-says/
[14 februari 2012]

Celtic Woman – The Voice

I hear your voice on the wind
And I hear you call out my name

Listen, my child, you say to me
I am the voice of your history
Be not afraid, come follow me
Answer my call, and I’ll set you free

I am the voice in the wind and the pouring rain
I am the voice of your hunger and pain
I am the voice that always is calling you
I am the voice, I will remain

I am the voice in the fields when the summer’s gone
The dance of the leaves when the autumn winds blow
Never do I sleep thoughout all the cold winter long
I am the force that in springtime will grow

I am the voice of the past that will always be
Filled with my sorrow and blood in my fields
I am the voice of the future, bring me your peace
Bring me your peace, and my wounds, they will heal

I am the voice in the wind and the pouring rain
I am the voice of your hunger and pain
I am the voice that always is calling you
I am the voice

I am the voice of the past that will always be
I am the voice of your hunger and pain
I am the voice of the future
I am the voice, I am the voice
I am the voice, I am the voice

Toelichting: Het liedje ‘the voice’ geeft je het antwoord op je honger en pijn. De zang van de zangeres is zo krachtig en mooi dat je je honger en pijn zal vergeten. In de tekst krijg je de keuze of je naar haar luistert of niet, ook krijg je de keuze om op haar te reageren en in ruil daarvoor maakt ze je vrij. In het liedje komt bij mij al het pijnlijke in de wereld naar boven, en het antwoord daarop is de zangers die alle antwoorden daarop heeft. Verder zou ik het liedje gebruiken in een film waarin Goden voorkomen. De mens geloofde altijd dat de goden altijd overal antwoorden op hadden en dit liedje sluit daar goed op aan. De tekst wekt bij mij een goed gevoel, omdat de tekst met verteld dat er overal een antwoord voor is zolang je het maar aan de juiste personen vraagt en als je naar de juiste personen luistert.
De songwriter maakt gebruik van tweede taal; als je er niet in gelooft zal het ook nooit lukken.
Je moet in haar geloven net als in Jezus of Mozes. Ze is een soort god en die wil alleen maar helpen als je in haar gelooft en haar toespreekt. Het liedje zelf heeft niks met mij te maken, want het gaat over een soort god. De songtekst drukt daarentegen wel hoop uit. Radeloze mensen die dit liedje horen krijgen een antwoord op hun honger en pijn. Het liedje drukt ook uit dat je respect moet hebben voor iemand die geloofd, dat is zijn eigen keuze en de god of goden waarin hij gelooft hem altijd zullen steunen en als antwoord dienen.

Twee reacties op Halloween

Het Algemeen Dagblad kwam op 31 oktober 2009 met twee aardige berichten over Halloween:

“Een groeiend aantal Amerikanen vindt de griezelige uitdossingen en buitenissige voorstellingen die het Brits-Amerikaanse feest Halloween met zich meebrengen wat te duivels worden.
In sommige plaatsen wordt het feest vervangen door ,,herfstfestijnen” onder invloed van vooral conservatieve protestantse christenen.
Die pogen het feestje van occulte en bloedige verschijnsels ontdoen. Ze willen de aanwezigheid van heksen, spoken, verminkte griezels, monsters en doden bij de talrijke optochten en samenkomsten op de avond van de laatste dag van oktober tot een minimum beperken. Eén van hen is de invloedrijke leider van de organisatie Focus On the Family, Richard Dobson. Hij meent dat “er duidelijk geen plaats is in de christelijke gemeenschap voor de donkere zijden van Halloween”. Hij beval in zijn radioprogramma ouders aan hun kinderen “grappige figuren te laten uitbeelden, zoals Mickey Mouse”.

Halloween is vooral op de Britse eilanden en in Noord-Amerika een feest. De naam is een verbastering van het Engels voor Allerheiligenavond, de avond voor Allerheiligen. De rooms-katholieken gedenken de heiligen op 1 november en de naasten die hen zijn ontvallen zijn op Allerzielen, 2 november. In katholiek Mexico is Allerzielen overigens gecombineerd met een soort oud indiaans Halloween. Op de Dag van de Doden strijken hordes nabestaanden nogal feestelijk op begraafplaaten neer, waar zielen van overledenen de eerste twee dagen van november zouden neerdalen. Deze dodenverering gaat gepaard met tal van offers en versieringen met vaak het doodshoofd als thema. (ANP)”

Halloween wint terrein in Nederland
Het is zaterdag Halloween. Tijdens het van oorsprong Keltische feest werden vroeger de overledenen van het afgelopen jaar herdacht, en in Amerika en Groot-Brittannië gaan kinderen met pompoenen en lichtjes langs de deuren.
In Nederland wint het feest ook steeds meer terrein. Veel steden hebben zaterdagavond speciale Halloweenfeesten, waarop mensen verkleed moeten komen in griezelige kostuums. Veel kostuumwinkels deden de afgelopen week ook goede zaken.

Ook veel attractieparken spelen dit weekend in op het Halloweenthema en in de bioscopen draaien deze week opvallend veel horrorfilms. In bioscoop Tuschinski in Amsterdam vindt zaterdagnacht een speciale marathon plaats waarin achter elkaar vier horrorfilms worden vertoond. (ANP)

Kinderen en engelen

Hieronder een aantal opmerkelijke uitspraken van kinderen over engelen:

I only know the names of two angels. Hark and Harold. –Gregory, 5

Everybody’s got it all wrong. Angels don’t wear halos anymore. I forget why, but scientists are working on it. — Olive, 9

It’s not easy to become an angel! First, you die. Then you go to heaven, then there’s still the flight training to go through. And then you got to agree to wear those angel clothes. –Matthew, 9

Angels work for God and watch over kids when God has to go do something else. –Mitchell, 7

My guardian angel helps me with math, but he’s not much good for Science. –Henry, 8

Angels don’t eat, but they drink milk from Holy Cows! –Jack, 6

Angels talk all the way while they’re flying you up to heaven. The main subject is where you went wrong before you go dead. –Daniel, 9

When an angel gets mad, he takes a deep breath and counts to ten. And when he lets out his breath, somewhere there’s a tornado. –Reagan, 10

Angels have a lot to do and they keep very busy. If you lose a tooth, an angel comes in through your window and leaves money under your pillow. Then when it gets cold, angels go south for the winter. –Sara, 6

Angels live in cloud houses made by God and his son, who’s a very good carpenter. –Jared , 8

All angels are girls because they gotta wear dresses and boys didn’t go for it.–Antonio, 9

My angel is my grandma who died last year. She got a big head start on helping me while she was still down here on earth. –Katelynn, 9

Some of the angels are in charge of helping heal sick animals and pets. And if they can’t make the animals better, they help the child get over it. –Vicki, 8

What I don’t get about angels is why, when someone is in love, they shoot arrows at them. –Sarah, 7

Nogmaals Wicca

Meerdere mensen hebben gereageerd op het bericht over mijn wicca-ende havo-3-leerling en meldden dat zij zelf ook leerlingen hadden die ermee bezig waren. Ik hoop dat zij hun leerlingen ook ertoe kunnen brengen het een en ander erover te schrijven, met name over de vraag hoe ze ertoe gekomen zijn om hiervoor te kiezen.

Een jeugdboek dat over een meisje dat aan wicca doet is ‘Het boek der Schaduwen’ door Tierman en Cate Tiernan. De NBD|Biblion recensie erover:

Morgan is gefascineerd door de nieuwe jongen op haar school, Cal. Hij is knap en mysterieus en doet aan wicca. Morgan ontdekt ook bij zichzelf magische gaven. Het eerste deel van vier boeken waarin wicca, een natuurreligie die vroeger hekserij genoemd werd, centraal staat. Door de realistische, hedendaagse omgeving is het voor de lezer niet altijd even gemakkelijk om als vanzelfsprekend in de magie te geloven. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling die Morgan doormaakt. Ze leert erkennen wat ze is: een geboren heks. De andere karakters blijven vlakker: Cal wekt bijv. de indruk nogal een saaie piet te zijn. Als hij aan het woord komt, is dit vooral om uitleg te geven over wicca. Door deze passages lijkt het boek bij tijd en wijle meer op een voorlichtings- of promotiecampagne voor wicca dan een roman. Er gebeurt veel dat mysterieus is, maar de lezer zal nog een tijdje moeten wachten voor alles onthuld wordt. Dit boek is vooral een inleiding op de serie. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een citaat, waaruit blijkt dat de auteur uitgebreid research gedaan heeft. Zie voor deel 2 ‘De heksenkring’*. www.wicca.nl.
[LIA 106]

Wicca in havo 3

Levensbeschouwelijke dagboeken laten vaak onverwachte kanten van leerlingen zien. Ik was ook heel verrast dat een tengere, schuchtere en dromerige jongen uit havo 3 zich in zijn levensbeschouwelijk dagboek ineens ontpopte als een aanhanger van Wicca. Hij beschreef zijn ideeën op de volgende manier:

Op mijn twaalfde wilde ik van alles weten over geesten oproepen en zo, en toen zag ik een keer het woord Wicca, gelezen op een website en zo ging ik meer lezen over Wicca want ik wilde er meer van weten. Toen ik wist dat het een religie is gebaseerd op het goddelijke van de natuur en jezelf wilde ik mezelf gaan inwijden. Nou had ik een vriendin die al aan Wicca deed maar ook nog niet ingewijd was en zij wilde zichzelf ook inwijden en mijn broer en mijn vriendin wilden zich óók al inwijden en dus hebben we onszelf ingewijd in een stuk bos in de buurt. Nu zijn we officieel Wiccans.

Ik wilde vooral Wiccan worden omdat het een heel vrije religie is, je mag alles doen zolang je maar niet iemand anders of de natuur ermee schaadt. Dat is voor mij het belangrijkste, een geloof waarbij je (bijna) alles mag en waarbij je alleen word tegengehouden door je eigen verbeeldingskracht. Want bij Wicca werk je vooral met verbeeldingskracht waarmee je energieën andere richtingen opstuurt. Dat is magie.

Een belangrijk onderdeel van Wicca zijn de jaarfeesten, ook wel sabbats of esbats genoemd. Deze acht feestdagen vormen samen het Wiel van het Jaar, het levensverhaal van de God en de Godin. De Sabbats zijn jaarfeesten die vroeger ook van belang waren bij de natuur, zo was Yule de kortste dag van het jaar, bij Yule vieren we de zonnewende, de dagen worden weer langer. Zo heeft ieder feest een betekenis, en ik probeer ze allemaal te vieren, maar soms vergeet ik er een en dan steek ik maar gewoon wat wierook (wierook = Heilige rook) op. De Esbats zijn de vollemaansfeesten, er zijn er in totaal 13, en bij deze feesten roepen Wiccans de krachten van de maan (het is bewezen dat ze echt bestaan, denk maar aan eb en vloed) aan om zichzelf ‘op te laden’ en nieuwe energie voor de komende maand te krijgen. Ik heb tot nu toe één keer een Esbat meegevierd en ik vond het heel erg leuk om onder volle maan dat ritueel te doen. Ik heb het daarna ook meteen in mijn Boek de Schaduwen gezet, dat is een boek dat iedere heks heeft en waar ze hun rituelen, gedichten en ervaringen opschrijven.

Houdt de Wet van 3 in Ere,

Driemaal zullen Uw daden wederkeren.

Leer deze Wet, en leer hem goed,

dat wat je zaait, je ook oogsten moet.

Dat is de wet van drie, wij geloven dat alles wat je doet drie keer zo hard bij je terugkomt, dus als je iets goeds doet, zul je er ook iets goeds voor terug krijgen, maar als je iets slechts doet, dan krijg je er ook iets slechts voor terug.

Nog een reden waarom ik Wiccan werd: het groepsgevoel om samen met mijn vrienden (die ook Wiccan zijn) de feesten mee te feesten, dat vind ik heel belangrijk, om samen iets te doen.

Ik heb al een paar keren geprobeerd om in contact te komen met mijn gids, ook wel beschermengel genoemd. Maar het is me nog geen enkele keer gelukt om écht in contact te komen, maar er is wel een keer een kaars zomaar uitgegaan terwijl ik niet eens blies of wat dan ook.

Ik hoop dat ik nog heel lang een goede Wiccan zal zijn. Blessed be.

The Secret

We ziin allemaal te gast op een feestje vol geheimen. Dat feestje is het leven zelf. Met Tell Sell-achtige marketing trucjes trachten ongure types munt te slaan uit dat levensgeheim. En zonder scrupules spannen zij het christendom voor het karretje van hun valsmunterij. De nieuwe hype The Secret is lariekoek van de bovenste plank.

Dit is het intro van een artikel van Anton de Wit in Volzin nummer 17 [7 september 2007] over de nieuwe rage die in Amerika ontstaan is naar aanleiding van het boek van Rhonda Byrne, The Secret, Kosmos, l98 blz., € 17,95.

De film The Secret van Drew Hariot kwam vorig jaar uit op internet en is nu verkrijgbaar als dvd.

Ik heb leerlingen er al over horen praten en schrijven. Het gedachtegoed is in de ogen van de Wit een materialisme van de platste en meest egocentrische soort. Dit artikel samen met een artikel dat de loftrompet blaast lijkt me een uitstekende basis om leerlingen ook werkelijk te denken te geven over nieuwe levensbeschouwelijke oprispingen.

Wie het artikel niet heeft of kan vinden, kan met een mailtje het pdf-bestand ervan ontvangen [1,3 mb]. Gezien het aantal interessante artikelen in Volzin loont het zeker de prijs van een privé- of sectie-abonnement, zeker als je weet dat leden van de VDL korting op de abonnementsprijs kunnen krijgen.