Categoriearchief: tweede fase

Het postmodernisme van Maarten van Roozendaal

Elders op deze webstek heb ik het lied ‘Red mij niet’ van Maarten van Roozendaal aangemerkt als een uitstekend voorbeeld van een postmoderne mens: iemand die wars is van de grote verhalen die op hem afkomen en er zeker niet door gered wil worden.

In Trouw van 1 februari 2010 komt Maarten van Roozendaal zelf aan het woord over een door hem geliefde zin, waar hij iets mee heeft. Hier laat hij ook zien, dat een kort simpel gedicht behoorlijk van invloed kan zijn op iemands denken en handelen. Hieronder de tekst van het artikel in Trouw.

’Het ergste dat me kan overkomen is dat ik word uitgelachen, bedenk ik als ik gespannen in mijn kleedkamer zit. Waarom zou ik me, net voordat ik het podium van een theater op loop, zo druk maken? Een zaal die zich bescheurt om mijn afgang is het ergste dat me kan overkomen. Is dat nou zo’n ramp?
Ik moet van mijn krampachtigheid af, realiseer ik me dan. Me ontspannen en niet meer steeds naar die mondaine trots streven. Niet dat ik op zulke momenten een religieuze oefening doe. Noem me een randgelovige. Ik pik van wijze leermeesters af en toe eens iets mee, maar kan me nooit helemaal op één religie of gedachtegoed storten.
En toch, ondanks mijn constante cynisme, kom ik al jarenlang steeds terug bij een taalspelletje van Jan Foudraine, een Nederlandse psychiater.
Die schrijft in één van zijn mystieke werken:

„Ik dacht: ik moest mijn vuisten ballen.
Iemand zei: open je hand.
Ik was bang om door de mand te vallen.
Iemand zei: er is geen mand.”

In de jaren tachtig, toen Freek de Jonge het gedicht van Foudraine in zijn show voordroeg, gingen taalspelletjes als deze in tegen de heersende mentaliteit. Juist in de jaren tachtig moést je van alles. Tegen kruisraketten zijn bijvoorbeeld, of boos zijn op de regering. Ja, bóós zijn – dat hele decennium stond bol van de boosheid.
Foudraine en De Jonge gingen die krampachtigheid met oosterse filosofie te lijf. In plaats van met je vuist te zwaaien naar misstanden kon je je maar beter ontspannen, onderwezen ze. Bij confrontaties en meningsverschillen deed je er verstandiger aan om lichtjes mee te buigen. Niet om toe te geven, maar juist om zo samen aan een oplossing te kunnen werken.
Die gelatenheid heb ik altijd fascinerend gevonden. In plaats van bang te zijn voor confrontaties, probeer ik observerend aan de zijlijn te staan. Wordt iemand boos, dan laat ik zijn woede over me heenkomen, in de hoop dat we het later alsnog eens kunnen worden.
Belangrijker is dat Foudraine’s rijmpje door mijn leven heen een troost voor me geweest is.
Een baan krijgen, werd me tijdens de jaren tachtig constant verteld, kon ik als jongere wel vergeten. Prima, dacht ik, en voor ik het wist was ik jarenlang aan het niksen. Ik verliet op mijn zeventiende de middelbare school, begon te drinken, ging met andere vrijbuiters in een kraakpand wonen en trad zo nu en dan eens ergens op.
Na tien jaar begon dat bestaan natuurlijk te wringen. Ik leefde maar wat aan, gespeend van een doel of iets om trots op te kunnen zijn. Ik werd angstig en ziek van de doelloosheid die me in de greep hield.
Wilde ik écht iets met mijn leven doen, dan moest ik mijn muzikale carrière serieus gaan nemen. Maar wat als ik na alle moeite zou falen als zanger?
Dan is er niets aan de hand, leerde ik van Foudraine’s strofe. Mislukken kon niet, want ik had niets om te verliezen. Hij gaf me het vertrouwen om te doen wat ik eigenlijk al bleek te kunnen. Toen ik eenmaal de moed had verzameld om voltijds artiest te worden, ging de rest eigenlijk vanzelf.
Podiumervaring had ik in die tien jaar immers al opgedaan en levenservaring om doorleefde liedjes te schrijven had ik ook genoeg. Na jaren van doelloos leven bleek ik ineens een geslaagde artiest.
Dát is wat een goed motto kan doen. Foudraine’s poëzie is krachtig genoeg om steeds weer relevant te worden, om me steeds te motiveren en te troosten.
Zonder zijn woorden was ik misschien altijd wel in die halfslapende toestand gebleven en was de drank me misschien nog liever geworden dan hij nu al is. Wat had ik al die jaren zonder die mystieke psychiater gemoeten?”

Robin de Wever
Maarten van Roozendaal (47) is zanger en liedjesschrijver. Vanaf vrijdag tourt hij met zijn nieuwe show ’Zonder vrienden’ langs de kleinere Nederlandse theaters.
Meer informatie en de speellijst op:
w w w. m a a r t e nv a n r o o z e n d a a l . c o m .

[Bron: Trouw 2 februari 2010]

Bijspijkeren voor de tweede fase

Iedere docent komt aan het begin van het schooljaar leerlingen tegen, die van een andere school komen en vaak geen of een heel andere vorm van levensbeschouwing gehad hebben. Dat maakt het voor die leerlingen moeilijker om meteen op hetzelfde niveau als de eigen leerlingen mee te draaien. Meermalen ben ik tegengekomen dat een leerling enkele maanden nodig had om de typische eigenaardigheden van een vak dat zhij nooit gehad heeft te leren kennen. Het duur dan wel enige tijd voor iemand de levensbeschouwelijke bril heef leren opzetten.

Een mogelijkheid is om dit te accepteren en de leerling de tijd te gunnen. Maar met de korte tijd die je voor levensbeschouwing hebt, lijkt me dat geen goede strategie. Een tweede mogelijkheid is om een inhaalprogramma te ontwikkelen dat de leerling moet volgen en waarover zhij ook een toets moet maken. Nog idealer is het om een webgebaseerde inhaalmodule te hebben die de leerling in zijn eigen tempo en op eigen gekozen tijd kan volgen en waarover bijvoorbeeld drie weken later een toets gemaakt moet worden. Slaagt de leerling er niet in om die voldoende te maken, dan kan zhij terugverwezen worden naar de inhaalmodule om ervoor te zorgen dat het de volgende keer wel voldoende zal zijn.

In het verleden heb ik al eens aandacht besteed aan de simpele, maar krachtige e-learningmodulemaker EXE, waarmee dit soort zaken te realiseren zijn. Afgelopen jaar heb ik zelf de stoute schoenen aangetrokken en een poging gewaagd om het levensbeschouwelijke materiaal van ons curriculum in klas 1-3 uit te leggen via een EXE-module.

De module is geplaatst in onze moodle-webstek en toegankelijk voor wie zich heeft aangemeld als docent en inlogmogelijkheid heeft gekregen.
LIA 136 3-9-2009, gewijzigd op 25-3-2013

Moslimhumor, of toch niet?

Uit de webstek ‘waarmaarraar.nl heb ik een pagina opgepikt, waarin men een groot aantal moslimmoppen(?) heeft verzameld. Persoonlijk ben ik van mening, dat over alles en iedereen grappen gemaakt mogen worden, als er soms ook maar iets te zien van zelfspot.
Ik heb er nog geen kans voor gehad, maar ik zou graag mijn moslimleerlingen laten reageren op deze lijst met de vraag waar zij een grens trekken of dat ze erom kunnen lachen dan wel het slechte moppen vinden. En ook of ze dan eigen voorbeelden hebben, uit eigen omgeving en niet afkomstig van niet-moslims.

Mocht iemand daar wel voorbeelden van hebben, dan houd ik me aanbevolen.

Een ‘Saidi’ (iemand uit Zuid-Egypte, de spreekwoordelijke Belg van hier) gaat een zelfmoordaanslag plegen in een restaurant. Na alle instructies en geestelijke voorbereidingen ging hij richting de plek van de aanslag. Daar belde hij met zijn superieuren om het moment van de aanslag te bepalen.
– Er zitten nu 10 mensen.
– Nog even wachten.
(…)
– Er zijn nu 25 mensen.
– Wacht nog even.
(…)
– Er zijn er nu 200.
– Oke, ga je gang, Alah akbar.
Daarna pakte de Saidi een groot mes en pleegde harakiri.

Hoe noem je de houten vloerbedekking in Moskees?
-Islaminaat

Moslim die lekker ruikt.
-HugoBosslim.

Moslim die z’n gebit onderhoud:
-Floslim

Wat is het bijbaantje van het broertje van Ali B?
– korantenwijk

Wat is de grootste familie van Nederland?
– Troslim

Populair vervoersmiddel bij moslims:
-Koraanhangwagen

Een Islamitisch spreekwoord:
-Hoge gebouwen vangen veel vliegtuigen

Een moslim-extremist met een attitude:
-‘jihad je wat?!?’

Het favoriete fruit van moslimterroristen
-granaatappels

Islamitische clown en dito acrobaat:
-Hamassie & Allahdriaan

Voor al uw donkere nachten:
-De Islamp

Een moslim met een hengel
-Een vislamiet

Een moslim die per ongeluk de verkeerde buurman onthoofd
-Een Vergislamiet

Islamitische motorcoureur
-Crosslim

Een moslim met grote borsten
-Kijkdieprammedan

Speelgoed voor moslimkinderen
-Mekkano

Islamitische dame van lichte zeden
-rammadam

Wat hebben moderne moslims als verlichting?
-Een baklavalamp

Hoe noem je het islamitische meisjesblad?
-De PalesTina

Moslim met bloed aan z’n aars
-islaambei

Moslims in een onderzeeboot
-Submission.

Onhandige islamiet
smorslim

Turks brood
-Volkoran

Haagse moslim:
-GÃhn gemekkÃh, we gan lekkÃh nah MekkÃh!!

Islamitisch vissersdorp
-Urkije

Islamiet met een spraakgebrek
-Slislamiet

Kledingstuk voor Jihad-strijder
-Onthoofddoekje.

Feest waarbij iedereen als islamiet verkleed komt
-Carnavallah

Vrolijke Islamiet
-Lachmed.

Populair moslimdrankje
-Arabier.

Arabische TV-kok
-Joop Braakmekka

Wat doet een moslim als het donker wordt
-hij doet de islamellen naar beneden

Populaire kinderserie onder moslims
-Allah Akhbarba Pappa

Populair islamitisch kinderspeelgoed
-Opblaasboot.

Tuinhekje voor moslims
-Iksweerhekje!

Gevaarlijke mist
-Extremist.

Moslimgeestelijke op internet
-een i-maam

Het is klein, helemaal bedekt en loopt door het bos
-Paulus de burkabouter

Islamitische rockband
-Moslimb Bizkit

Vrolijke komedie over het wel en wee in een Palestijns trainingkamp
-Ha-M*A*S*H

Drankje voor moslimkinderen
-koranja

Een moslim die z’n hond kwijt wil
-Een Asielzoeker

Populaire tv serie onder Moslims uit de jaren ’80
-Geitrider.

Moslim snoep
-Profeterdrop

Islamitisch programma voor mongooltjes
-Knoop in je hoofddoek

uit Waarmaarraar.nl

Alfasteunpunt voor profielwerkstukken

Van Marina Vonk, medewerkster aan het Alfasteunpunt van de Rijksuniversiteit Groningen ontvingen we de volgende mededeling:

Het Alfasteunpunt is er voor iedere havo- of vwo-leerling die bezig is met een profielwerkstuk op het gebied van Cultuur en Maatschappij, maar ook voor andere werkstukken of voor het leesdossier kunnen leerlingen bij ons inspiratie opdoen. Het Alfasteunpunt geeft inhoudelijke ondersteuning, maar helpt ook met algemenere vragen over het schrijven van een (profiel)werkstuk. Bovendien reikt het Alfasteunpunt elk jaar een prijs uit voor het beste profielwerkstuk! (zie ook http://www.rug.nl/let/informatievoor/studiekiezers/alfasteunpunt/alfasteunpuntprijs)

Het Alfasteunpunt is dé toegangspoort tot de universiteit op het gebied van cultuur en maatschappij.

Voor u is het met name interessant dat wij ook beschikken over een sectie levensbeschouwing waarbij wij leerlingen profielwerkstukonderwerpen aanreiken binnen uw vakgebied. (zie ook http://www.rug.nl/let/informatievoor/studiekiezers/alfasteunpunt/onderwerpen/godsdienst/index)

We hebben een medewerker die gespecialiseerd is in het vakgebied en de meeste inhoudelijke vragen van de leerling kan beantwoorden. Eventueel kan zij de leerling doorverwijzen naar medewerkers van de faculteit van Godsdienst en Levensbeschouwing van de Rijksuniversiteit Groningen. In overleg is het zelfs mogelijk dat een leerling in het kader van zijn of haar profielwerkstuk een college(reeks) aan deze faculteit volgt.

Het Alfasteunpunt zorgt ervoor dat leerlingen van hun (profiel)werkstuk net iets meer kunt maken!

www.alfasteunpunt.nl