Categoriearchief: werkvorm

(Laten) werken met Twine

[Wie de tekst ervan – met illustraties – als pdf-bestand wil downloaden kan terecht bij http://www.uitgeverijwvdoever.nl/download/twine.pdf ]

In de kinderjaren van mijn zoon kon ik hem bezig zien met een avonturenpocket, die  hem de mogelijkheid bood om gedurende het verhaal verschillende keuzes te maken, waardoor het verloop van het verhaal ook anders werd. Na een episode las je aan het eind van de bladzijde: je volgt de linkerweg, ga naar pagina 45. Je opent de blinkende doos, ga verder op pagina 67. Je kiest voor het rechterpad, lees verder op pagina 78.

Het leverde daarmee tenminste drie verschillende verhalen op, ieder met een eigen afloop of in ieder geval een andere weg naar misschien dezelfde afloop. Maar daar kwam je pas achter als je ook de andere twee wegen zelf geprobeerd had.

Met het verschijnen van hypertext en de computer is het allemaal stukken gemakkelijker geworden. Door in een tekst links te maken kun je de lezer in feite alle kanten opsturen en hem eventueel ook weer op dezelfde plek terug laten komen, als je daar zin in hebt.

Twine is zo’n programma, dat deze hypertextkoppelingen mogelijk maakt. Aan het eind van  dit artikel laat ik mogelijkheden zien die je kunt gebruiken met dit programma. Nu laat ik zien wat je moet doen om ermee te werken.

1. Als je Twine hebt gedownload en geïnstalleerd, afhankelijk van je besturingssysteem, dubbelklik ik op de Mac het ikoontje van het programma en er verschijnt een ‘Untitled Story’.

2. Linksboven verschijnt een vierkant ‘Start’ geheten. In blauw staat de naam van het vierkant. Daaronder lees je ‘Your story will display this passage first. Edit it by double clicking it.”

3. De vierkantjes die verschijnen als je de rechtermuisknop indrukt en de tekst ervan aanklikt of als je commando+N indrukt heten voortaan in Twine ‘passages’  Door op een passage te dubbelklikken, kun je die bewerken.

4. De Title staat bovenaan. Laat de titel Start staan, want anders werkt het programma later niet!

5. Als je een nieuwe passage maakt, kun je de titel zelf bepalen. Meestal is een passage een vervolg of vervolgkeuze van een eerdere passage.

6. Om de titel van het verhaal en de auteursnaam te kunnen plaatsen, maak je een passage onder Start met als titel ‘StoryTitle’ . Daaronder komt een passage met als titel ‘StoryAuthor’

7. Het uiterlijk van de html-pagina is aan te passen via een CSS-passage. Voor mij was het volgende voldoende:

Title: CSS

Tags: stylesheet [vergeet niet hier de tag in te vullen]

In het tekstgedeelte:

a { color: blue !important }

#sidebar li:hover{color:grey;cursor:pointer;}

body {background-color:white;}

body {color:black;}

8. Als je in de eerste passage de lezer een keuze wilt laten maken, maak je een link. Dat doe je door de titel van de passage die moet volgen tussen twee haken te zetten: [[hij gaat weg]]  [[hij blijft]]

9. Als er geen passage is waarnaar de twee links linken, blijven ze rood gekleurd. Heb je een link gemaakt door een nieuwe passage te maken met als titel ‘hij gaat weg’, dan wordt de link blauw en weet je dat de link klopt. Let op dat de link en de passagetitel exact hetzelfde moeten zijn: het is allemaal hoofdlettergevoelig, maar ook spaties die verschillen zorgen voor een rode kleur, dus wordt er niet gelinkt.

10. Mijn eerste Twineproduct is het verhaal van Exodus, meer specifiek het verhaal van Mozes. In elke passage wordt een stukje van het verhaal vertelt en elke passage eindigt met een keuzemoment: wat doet Mozes? Als de leerling het verhaal van Mozes kent, kan zhij de juiste keuzes maken en het verhaal tot aan Mozes’ dood volgen. Kiest de leerling verkeerd, dan volgt er een passage met een bedachte inhoud, die eindigt met ‘einde verhaal’ (want als Mozes deze keus had gemaakt, was de hele Exodus een flop geworden) en wordt de leerling teruggestuurd naar de beginpassage onder ‘Start’

11. Helaas constateerde ik dat wie naar Start werd teruggeleid niet te zien kreeg wat er feitelijk staat: het geboorteverhaal van Mozes met de keuzes voor zijn moeder.  Om dat probleem – waar het vandaan komt, mag Joost weten – op te lossen, heb ik een nieuwe passage gemaakt met als naam ‘Intro’ . In het tekstgedeelte staat hetzelfde als in het tekstgedeelte van ‘Start’. De lezer die de verkeerde keuzes maakt, wordt  teruggeleid naar ‘Intro’ en nu werkt het wel.

12. Manieren om met Twine te (laten) werken:

In mijn visie kan dit vrij simpele programma zowel door de docent als door de leerlingen gebruikt worden. De leerling een uitwerking laten maken zoals ik met het Exodusverhaal gedaan heb, vraagt hem om zeer nauwkeurig naar een verhaal te kijken, dat goed op te delen en te zoeken naar relevante keuzelinks.

Als de leerling zoiets gemaakt heeft, geeft dat de mogelijkheid om het in de klas te laten spelen door andere leerlingen. Op die manier wordt het persoonlijke product van de leerling publiek en zal hij zijn best doen om voor de anderen niet af te gaan. De  kwaliteit van het werk stijgt hierdoor meestal.

Ook de docent kan zijn voordeel met het Twineprogramma doen. Ik noem lukraak enkele mogelijkheden:

– controleren of een verhaal begrepen is

– zelf een verhaal maken

– een ethisch dilemma schetsen

– een levensverhaal met keuzes  maken

 

De goede verstaander begrijpt dat het plaatsen van het werkwoord ‘laten’ voor het laatste woord in bovengenoemde voorbeelden ook meteen een idee oplevert om leerlingen aan het werk te zetten.

13. Als je je verhaal, spel, of hoe je het ook wil noemen af hebt, kun je het met een handeling laten verwerken tot een html-pagina. Gebruik bij het benoemen van het bestand in ieder geval het achtervoegsel .html, anders gebeuren er dingen die je liever niet wilt. Het bestand is dan in elke browser te openen, maar kan ook op internet op een webpagina geplaatst worden. Meer informatie is te vinden in de map ‘doc’ die standaard aanwezig is, als je het programma downloadt.

14. Relevante webstekken

• De plaats om het programma te downloaden: http://twinery.org//

• Uitgebreidere handleiding dan ik hierboven heb gegeven:

http://www.gamasutra.com/blogs/DanCox/20130203/185939/Learning_Twine_Part_1.php

http://www.gamasutra.com/blogs/DanCox/20130208/186341/Learning_Twine_Part_2.php

http://www.gamasutra.com/blogs/DanCox/20130218/186810/Learning_Twine_Part_3.php

De link naar het verhaal van Mozes: http://www.uitgeverijwvdoever.nl/games/exodus.html

 

Succes met je eigen producten en die van de leerlingen.

Uiteraard houd ik me aanbevolen voor verwijzingen naar gelukte uitwerkingen van Twine door collega’s of leerlingen.

 

Toon Tellegen 1

Op mijn vraag in LIA 199 naar wie verhalen van Toon Tellegen gebruikt in zijn of haar lessen kreeg ik twee duidelijke reacties. Voor beide uiteraard hartelijk dank!

De eerste is van Ad Uijtdewilligen, die opmerkte:

“Het verhaal van het nijlpaard van Toon Tellegen vind je in de methode Labyrint deel 1, blz 14. Het is uit ‘misschien wisten zij alles’.”

De tweede, uitgebreidere reactie komt van Bianca Boers, die schrijft: “Ik ben eerstegraads docent HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs) en levensbeschouwing en heb een bedrijfje (genaamd ZININZIN) dat trainingen (nascholingen) verzorgt voor collega-docenten, kindercoaches, creatief therapeuten etc.

Ik maak graag gebruik van de verhalen van Toon Tellegen. Het bijzondere van het werken met metaforen is dat ze:

·    niet bedreigend zijn (worden ook gebruikt bij coaching/ noemt men ook wel helende verhalen)

·    onafhankelijkheid stimuleren

·    om natuurlijke weerstanden heen gaan

·    platform voor creativiteit aanbieden

·    subtiel zijn, de aandacht vragen en het onderbewuste aanspreken

·    beter onthouden worden (ezelsbruggetje effect)

Mijn favoriete verhaal is het verhaal over HET KLEINE ZWARTE DOOSJE (blz. 371). Ik heb dit verhaal gebruikt als voorbeeld van een fictief verhaal in de training ‘Iedereen verTELT’ om uit te leggen waarom er veel gebruik gemaakt wordt van metaforen bij levensbeschouwing. Het kleine zwarte doosje in dit verhaal staat symbool voor het geheugen. Het geheugen van een mens is te vergelijken met een doosje, waarin verhalen worden bewaard. Verhalen die je gehoord hebt en die je geraakt hebben. Verhalen die bij jou geboren zijn toen je op een bepaald moment gevraagd werd iets te vertellen over een gebeurtenis die voor jou belangrijk was. En verhalen van anderen, die zo’n indruk op je hebben gemaakt dat je ze in je eigen verhalendoosje bewaren wilt.

Ik gebruik dit verhaal ook vaak als inleiding bij het onderwerp ‘afscheid nemen’. Als verwerkingsopdracht laat ik de leerlingen een mooie herinneringsdoos maken.

Ik vond ook nog een werkblad met het verhaal ‘ DE EEKHOORN SCHROK MIDDEN IN DE NACHT WAKKER’ en ‘DENK JE DAT WE OOIT AFGELOPEN ZIJN?’. Ik weet helaas niet meer op welke bladzijde het verhaal staat.

Verder gebruik ik verschillende verhalen van Toon Tellegen vaak als inleiding bij een filosofisch (leer)gesprek. Zijn verhalen stimuleren de verwondering en het stilstaan bij eenvoudige alledaagse gebeurtenissen. Kunnen dieren zichzelf mooi vinden? Kan een dier menselijke eigenschappen hebben? Kunnen dieren zich vervelen? Kunnen dieren slecht zijn? Dat levert hele mooie gesprekken op!

Bij het onderwerp ‘Karaktereigenschappen’ gebruik ik ook de dieren uit de verhalen van Tellegen (het zouden ook mensen kunnen zijn). Mijn ervaring is dat leerlingen het makkelijker/prettiger vinden om naar aanleiding van de karaktereigenschappen van dieren over hun eigen karaktereigenschappen na te denken. In de training ‘ZINvol werken met portret en zelfportret; creatieve werkvormen bij identiteitsontwikkeling’ heb ik dit als voorbeeld uitgewerkt. De opdracht is dan ‘Op welk(e) dier(en) lijk jij?’ Als verwerkingsopdracht maken de leerlingen zelfportretten à la Dali.

De verhalen en werkvormen die ik genoemd heb zijn (aangepast op het niveau) zowel in de bovenbouw van de lagere school, op de middelbare school en in het volwassenenonderwijs te gebruiken.

 

 

 

Welke reclame kan echt niet meer?

Reclames zijn per definitie waardegeladen en daarmee een dankbaar onderwerp voor levensbeschouwelijk kijken. Als opvattingen veranderen, veranderen de reclames mee, want zij drukken een tijdsgevoel uit. Als de samenleving stevig verandert, zie je dat bepaalde advertenties echt niet meer kunnen. Op de webstek van Hetkanwel is een selectie van die advertenties te zien.
Bij een foto van een verbaasde vrouw en een flesje tomatensap lees je: “ You mean a woman can open it?
Elders: ‘Hoe harder een vrouw werkt, des te leuker ziet ze er uit!”
Een vrouw die op de grond verlekkerd naar een schoen ligt te staren: “Keep her where she belongs…”
Een man met een sigaartje in zijn hand en een vrouw tegenover zich krijgt mee: “Blow in her face and she’ll follow you anywhere.”

Met dit webstekonderwerp kunnen we meerdere dingen doen:
De leerlingen krijgen de afbeeldingen te zien en de docent vraagt hen na te denken over de waarden die erin weerspiegeld worden.
De docent geeft vervolgens aan, dat volgens de auteur van het webstekartikel deze reclames echt niet meer kunnen. Voor de leerlingen: “Waarom zou de auteur dat zeggen? Wat zeg jij ervan?
Na de reclames die echt niet meer kunnen laat de auteur Emile van den Berg nog enkele moderne uitingen zien en zet er zijn bedenkingen onder. Hij meent dat ook in de toekomst bepaalde reclames niet meer kunnen. Als duidelijk voorbeeld: Het grootste sportevenement ter wereld wordt gesponsord door fast-foodketens en frisdrankfabrikanten. Voor de leerling een mooie opdracht om na te gaan welke reclames in de toekomst volgens hem of haar niet meer zullen kunnen en waarom? Anders gezegd: welke voor dan belangrijke waarden worden hier met voeten getreden?

Het artikel is te vinden op http://www.hetkanwel.net/2012/09/11/watdenkenwijover40jaarvanreclamevannu/

Introductieles

Telkens weer duikt bijvoorbeeld in de community levensbeschouwing van tijd tot tijd de vraag op van vooral beginnende docenten wie ideeën heeft voor een introductieles. Deze vraag is enkele jaren geleden gesteld door Susannah Koppejan. De reacties die ze ontvangen heeft, heb ik destijds verwerkt in een pdf-bestand. Het is nog steeds op onze webstek te downloaden als je je wilt oriënteren op mogelijke introductielessen.
http://www.uitgeverijwvdoever.nl/download/introductieles.pdf . Een tweede document met een vijftigtal kennismakingsvragen is daar ook te vinden: http://www.uitgeverijwvdoever.nl/download/kennismakingsvragen.pdf .

Een fake Facebook

Collega Joost de Wild is afgelopen jaar aan de slag gegaan met de nieuwe media. Hoe kan ik leerlingen ertoe brengen het materiaal dat we hen aanreiken zo actief mogelijk te gebruiken, was zijn didactische vraag. Hij verkende Hyves, maar merkte dat men daar niet zat te wachten op educatieve accounts. Zijn zoektocht door het oerwoud, dat het world wide web is, bracht hem tot een webstek, die je de mogelijkheid biedt een surrogaat facebookaccount op te zetten.
De leerlingen kregen de opdracht om een Mozesaccount aan te maken, zodat zij aan de slag konden om het materiaal dat ze aangeboden krijgen in Te Denken Geven 2 onderbouw in facebookformaat te verwerken.
De opdracht luidde als volgt:
We zijn de afgelopen lessen bezig geweest met het leven van Mozes, jullie hebben een film gezien over zijn leven en hebben daar aantekeningen bij gemaakt. Deze aantekeningen hebben jullie nodig voor de afsluitende opdracht bij Grondleggers: Mozes
Afsluitende opdracht
In de tijd van Mozes hadden ze nog geen computers en televisies. Laat staan dat iedereen een Hyves- of Facebook-profiel had en een Twitter account. Voor de afsluitende opdracht gaan we daar toch iets mee doen.
Wat is de bedoeling? Jullie gaan in tweetallen een facebookprofiel voor Mozes maken en vormgeven.
Stel je voor dat ze in de tijd van Mozes wel Facebook hadden, hoe zou zijn profiel er dan uit hebben gezien en wat zou hij er op gepost hebben? Hier gaan jullie mee aan de slag.
De berichten die jullie op de namaakfacebookpagina gaan plaatsen komen van de aantekeningen die jullie bij de vorige opdracht gemaakt hebben. Probeer ze wel zo aan te passen dat het op een echt facebookbericht lijkt. Denk ook goed na in welke tijdsvolgorde jullie ze plaatsen, ze moeten wel kloppen met de manier waarop alles gebeurd is.

De komende twee lessen krijgen jullie de tijd om een profiel aan te maken en daarbij moet je op de volgende zaken letten:
De profielgegevens moeten allemaal met Mozes te maken hebben (dus hoe zou Mozes deze gegevens invullen)
Zorg ook voor foto’s en afbeeldingen die met Mozes te maken hebben
De inhoud moet bestaan uit een aantal berichten waarin Mozes aan zijn vrienden wil laten weten wat hij doet (de WWW’s). Wat komt er in die berichten te staan? De belangrijke momenten die Mozes in zijn leven heeft meegemaakt. Dus de punten die jullie bij de vorige opdracht hebben genoteerd naar aanleiding van de film “The Prince of Egypt”.
Jullie kunnen de pagina ook qua uiterlijk helemaal aanpassen aan hoe jullie denken dat Mozes hem eruit zou laten zien.

De opdracht wordt via It’s Learning ingeleverd op de volgende manier:
Je zorgt dat de profielpagina openbaar is en zodat iedereen hem kan bekijken
Jullie leveren op It’s Learning beiden de link van de pagina in onder de opdracht [Mozes] en dat doe je door een Word document te uploaden met daarin de link opgenomen.

De opdracht wordt beoordeeld op de volgende punten:
Uiterlijk, zie de Hyve er aantrekkelijk uit?
Inhoud, hoe zit het met de profielinformatie, berichten, afbeeldingen etc.?
Teamwork, hebben beide leden even hard gewerkt aan de opdracht?

Enkele voorbeelden uit de klassen van Joost:
http://thewallmachine.com/bRW8dU.html
http://thewallmachine.com/sHVTjt.html
http://thewallmachine.com/X86a4P.html

De website kun je vinden met de volgende url:
http://thewallmachine.com/

Werken met citaten

De meeste lezers van LIA weten ondertussen dat onze sectie levensbeschouwing een warm pleitbezorger is van het portfolio en dat ook al jaren op het programma heeft staan. Daarbij is het de bedoeling dat een leerling de opdrachten van de afgelopen vijf jaar levensbeschouwing nog eens doorneemt en gebruikmakend van eigen citaten zijn of haar ontwikkeling schetst aan de hand van een aantal richtvragen.

Zolang het gaat om leerlingen van ‘eigen kweek’ is er niets aan de hand, moeilijker wordt het als een leerling in klas 3 of 4 binnenkomt en dan aan het eind van leerjaar 5 dezelfde opdracht als de andere leerlingen krijgt. Deze leerling beschikt niet over de vereiste 90 procent van de gemaakte opdrachten en zou de reflectie op het portfolio dus niet kunnen maken. Voor deze leerlingen hebben we een alternatief voor de reflectie op het portfolio ontwikkeld, waarbij we hen vragen serieus op een aantal andersoortige reflectie-opdrachten in te gaan.

Een van deze opdrachten is het werken vanuit citaten. We geven hen een citatensite op en vragen hen vijf voor hen belangrijke thema’s te kiezen, daarover 5 serieuze citaten te kiezen en dieper in te gaan op het citaat, dat het meest waardevol is bij dat thema.

Een van mijn laatste leerlingen, Fleur, vroeg ik om toestemming om haar uitwerking in LIA op te nemen. Hieronder volgt hij:
Vijf thema’s:
– Liefde
– Afscheid
– Droom
– Dood
– Fantasie

Liefde:
– Liefde maakt een smal bed breed
– De schoonste liefde gaat niet ver als men haar laat lopen. Men kan haar beter in de armen dragen als een geliefd kind.
– Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen.
– Liefde doen moet je met liefde doen.
– Het is gemakkelijker te sterven dan lief te hebben. Daarom doe ik moeite mijn liefde te beleven.

Mooiste citaat bij het thema liefde: Het is gemakkelijker te sterven dan lief te hebben. Daarom doe ik moeite mijn liefde te beleven.
Dit is het mooiste citaat dat ik ben tegengekomen omdat liefde voor mij een van de belangrijkste dingen in het leven is. Het hoeft dat niet alleen liefde voor een persoon (in mijn geval) van het andere geslacht te zijn maar ook liefde voor je familie en vrienden. Voor die liefde moet je vechten en daar moet je dingen voor opgeven, het is niet altijd gemakkelijk maar ik doe er wel moeite voor. Daarom vond ik dit citaat bijzonder.

Afscheid:
– Het afscheid verlengen is niets waard ; je verlengt niet de aanwezigheid maar het vertrek.
– Het leven is een voortdurend afscheid nemen.
– Degenen die ons verlaten, voelen niet de pijn van het afscheid; de achterblijvers lijden.
– Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering.
– Dankbaar voor haar leven, verdrietig over haar afscheid.

Mooiste citaat bij het thema afscheid: Het leven is een voortdurend afscheid nemen.
Dit citaat vind ik niet zo zeer de mooiste maar is wel de harde waarheid. In je leven neem je constant afscheid of je nou wil of niet. Nu zit ik in een fase wat een goed voorbeeld is. Dit jaar ga ik namelijk afscheid nemen van het Newman, van mijn middelbare schooltijd. Dit is niet leuk maar er gaat wel weer een nieuwe wereld voor me open, de studententijd. EN van die studententijd zal ik ook ooit weer afscheid van moeten nemen. Het leven is tenslotte voortdurend afscheid nemen!

Droom:
– Wie verschil maakt tussen droom en werkelijkheid is nog niet voldoende wakker geworden.
– Een doel is een droom met een deadline
– Droom alsof je eeuwig zult leven. Leef alsof je vandaag zult sterven.
– Niets is een zwaardere opgave dan het waarmaken van een droom.
– Het leven is een droom, maar dromen is geen leven.

Mooiste citaat bij het thema droom: Wie verschil maakt tussen droom en werkelijkheid is nog niet voldoende wakker geworden.
Maak geen verschil tussen droom en werkelijkheid. Het thema droom sprak me samen met fantasie meteen aan omdat het de twee mooiste dingen zijn die er bestaan. Je moet dromen zien als een deel van je leven maar je kunt het niet met de werkelijkheid vergelijken. Je dromen hoeven niet waar gemaakt te kunnen worden maar het is iets van jezelf, waar je zelf heerlijk bij weg kunt ‘dromen’.

Dood:
– ’s Morgens gezond ontwaken is al een overwinning op de dood.
– Ik ben niet bang om dood te gaan. Ik wil er alleen niet bij zijn als het gebeurt.
– Vlug vliegt de tijd, maar nog vlugger vliegt de dood – voor de tijd bestond de dood en na de tijd zal de dood nog bestaan.
– De dood moet geen kwaad geacht worden, als hij het einde is van een goed leven.
– Veracht de dood niet, maar aanvaard hem, daar ook hij een van de dingen is, die de natuur wil.

Mooiste citaat bij het thema dood: De dood moet geen kwaad geacht worden, als hij het einde is van een goed leven.
Ik vind dit een mooi citaat omdat ik zelf altijd zeg dat de dood niets lelijks is. Het is iets dat moet gebeuren, sommige mensen gaan alleen te vroeg uit het leven.. Zeker na het einde van een goed leven is de dood een goede afsluiting.

Fantasie:
– De mens heeft zijn fantasie om hem voor te bereiden op de werkelijkheid.
– Iemands vrijheid is niet groter dan zijn fantasie.
– Geluk is misschien wat fantasie, wat inbeelding. Wanneer men dat niet heeft, blijven slechts de alledaagsheden van het leven over.
– Ik definieer fantasie wel eens als iets wat mij is verteld door een ander die ik nooit zelf gezien heb.
– Veel weten doodt de fantasie.

Mooiste citaat bij het thema fantasie: iemands vrijheid is niet groter dan zijn fantasie.
Je vrijheid kan niet groter zijn dan je fantasie. Ik zie mijn fantasie als het uiterste, het onbereikbare. Niets kan verder gaan want alles is mogelijk in je eigen fantasie.

Mobieltjes en actief leren

Leerlingen en in toenemende mate hun docenten kunnen niet meer zonder hun mobiel met internetverbinding. Om de haverklap worden ze tevoorschijn gehaald om te controleren wat er nu weer te melden viel. Docenten kunnen de vloedgolf proberen in te dammen, de kans dat het lukt lijkt me niet zo groot. Beter lijkt het me dan om uit te gaan van de stelling, dat als je ze niet kunt verslaan, je er de bondgenoot van moet worden. Omdat ik geen klassen meer heb, heb ik het volgende niet kunnen controleren, maar gezien de voorbeelden en het gemak waarmee er gewerkt kan worden, lijkt me Socrative een redelijke oplossing voor het mobieltjesprobleem.

Socrative is een – nu nog – gratis mogelijkheid om gebruikmakend van mobiele apparatuur die internetverbinding heeft spelelementen in het lesprogramma in te brengen.

Om dat in je eigen klas mogelijk te maken, moet je een account aanmaken via www.socrative.com.

Als het proces afgerond is , krijg je een ‘room number’, dat de leerlingen later moeten kiezen om een test te kunnen maken. Dat nummer kun je veranderen in wat je verder wilt: een naam, je eigen naam, of een ander getal bijvoorbeeld.

Je gaat als docent naar http://t.socrative.com; de leerlingen gaan naar http://m.socrative.com. De leerlingen word gevraagd een kamernummer in te vullen.

Ook als je nog geen testmateriaal in je account hebt opgeslagen, kun je er al mee werken. Je stelt mondeling een meerkeuzevraag of je schrijft die op bord. Je tikt op ‘multiple choice’ en de leerlingen krijgen de mogelijkheden At/mE voorgeschoteld. Hetzelfde gaat met goed/foutzinnen.

Kort antwoordvragen: Stel een vraag waarop een kort antwoord mogelijk is. Tik op ‘short answer’ Dat levert een antwoordruimte voor de leerling op zijn mobiel. Als je de leerlingen wilt laten stemmen op de beste antwoorden, tik dan op ‘Vote on responses’. Op het mobieltje van iedere leerling verschijnt een lijst met de gegeven antwoorden.

Quick Quiz: [eigen tempo]. Hierbij geef je de leerlingen een set vragen die al in Socrative staan. De eerste vraag is die naar hun naam. Als alle antwoorden in een test gegeven zijn, tik dan op ‘Live results’ om te zien wie geantwoord heeft en hoe die het deed. Als iedereen de test heeft gedaan, klik dan ‘End Activity & Send Report” Een excel spreadsheet met alle gegevens zal naar je gemaild worden. Meerkeuzevragen worden beoordeeld voor je en de totaalscore voor iedere leerling krijg je automatisch.

Space Race: Leerlingen gaan in kleine groepen van maximaal tien aan de slag om je opgeladen meerkeuzevragen te beantwoorden. Het team dat het verst in de toegewezen tijd komt, wint. Als je beslist dat de tijd voorbij is, klik de ‘End activity & send report’ knop, en je krijgt de spreekwoordelijke email.

Een test maken kan op twee manieren. De eerste is om alle werk in Socrative te doen en de test kort na het maken ervan te activeren. Kies MANAGE QUIZ en kies vervolgens CREATE QUIZ. De tweede manier houdt in dat je een Excelsjabloon invult. Kies MANAGE QUIZ . IMPORT A QUIZ.

Voorbeeld 1 – De vorige les hebben de leerlingen ‘Volle Maan’ gezien. Je hebt de volgende vraag: Wie van de hoofdpersonen zou jouw vriend niet kunnen zijn? [Je moet later wel kunnen uitleggen waarom niet!]
Hans
Andrea
Gothic
Esmee
Rick
De resultaten worden geprojecteerd en besproken. Wat het oplevert is een duidelijk idee over wat leerlingen onder vriendschap verstaan.

Voorbeeld 2 : je hebt een onderdeel van een groter geheel afgerond. Je hebt een test voorbereid en laat die door de leerlingen maken alvorens met het volgende onderdeel te beginnen. Aan de hand van het emailrapport kun je snel bepalen welke gebieden nog nadere aandacht verdienen en hoe de leerlingen sinds de vorige les zijn vooruitgegaan.

Voorbeeld 3: evaluatie aan het eind van de les:
De leerlingen moeten op basis van een reeds aanwezige enquête hun naam invullen, gevoelens over het thema formuleren en in eigen woorden vertellen wat volgens hen de doelstellingen van die les waren. Ook deze uitkomsten worden je toegezonden.

Ge-ni-aal

Soms kom je op Facebook bijdragen tegen die je tegen de haren in strijken, tenminste in ieder geval die van mij.
Een facebookvriend zette een foto op het sociale netwerk waarop een afgescheurd vel papier was afgebeeld met de volgende tekst:

Hallo, mijn naam is Tim.
Ik heb bij het uitparkeren per ongeluk uw auto geraakt en een paar mensen hebben mij gezien, dus die ik op dit moment net of ik mijn gegevens aan het opschrijven ben.
Sorry, Tim

Ik ga er even van uit dat deze tekst niet als grap bedoeld is, maar serieus bedoeld is. Mijn facebookvriend had als kopje erboven in hoofdletters gezet: GE-NI-AAL!

Het lijkt me een aardige opgave om de leerlingen met de volgende vragen aan het werk te zetten voor een mooi klassengesprek:
Wat zou jouw reactie zijn als een facebookvriend dit op internet plaatste?
Hoe zou jij reageren als je vader of moeder dit briefje mee naar huis bracht?
Heeft de kop ‘GE-NI-AAL’ van deze vriend nog gevolgen voor de manier waarop jij met hem om zult gaan?

Frank Bosman in de klas

Het is altijd interessant om bij een ander in de klas te kunnen kijken. Dat was mogelijk door een reportage in Trouw van Monic Slingeland in Trouw van 2 februari 2012. Enigszins verbaasd over het artikel was ik wel. In mijn ogen is het al vele tientallen jaren de gewoonte om waar mogelijk mensen van een bepaalde levensbeschouwing uit te nodigen en die in contact met de leerlingen te brengen. Als de gast goed gekozen is, kan die inderdaad een kijkje in de binnenkant van een levensvisie geven. Als de gast een verkeerde keuze is, dan maakt zhij meer kapot dan goed en was de docent beter uit geweest met een goede documentaire over dezelfde levensvisie.
Vermoedelijk was niet de werkvorm, maar de gast de reden waarom Trouw Slingeland een hele pagina ‘filosofie en religie’ ter beschikking stelde. De les zou gaan over het katholicisme van de “meest spraakmakende theoloog van 2011”, Frank Bosman.

Blijkbaar is de afstemming tussen docent levensbeschouwing en de gast niet denderend geweest, want driekwart van het artikel gaat over wat de gast meegebracht heeft aan eigen inbreng. Het gaat driekwart over Facebook, Twitter, South Park, vriendschap, maar nauwelijks over de katholiciteit van de gast. Citaat: “Vlak voor de bel gaat kunnen de leerlingen nog twee vragen stellen….”

Als Bosman binnengehaald was om te laten zien wat de levensbeschouwelijkheid van zaken als South park, Facebook en Twitter kan zijn, had hij keurig zijn ding gedaan. Als je wordt binnengehaald om te praten – in dialoog graag – over zijn christen of katholiek zijn, zijn alle aandachttrekkers als South Park en was dies meer zij alleen maar afleiders van waar het werkelijk om gaat.
Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om te weten waar je heen wil met je les en dat superduidelijke afspraken met gasten een conditio sine qua non zijn. Voor je het weet, zijn ze er met je les vandoor.

Spreuken over geheimen

Een mooie werkvorm vind ik altijd het voorschotelen aan de leerlingen van een aantal citaten. Citaten hebben meestal een bepaalde gedachte kernachtig weergegeven, zetten aan tot denken en reageren. De vraag aan de leerling is dan om er een of twee te kiezen waar ze helemaal achter staan en een waar ze helemaal niets mee hebben. Over die uitspraken moeten ze dan wel een korte verantwoording kunnen geven.
Het is een manier van werken, die ertoe leidt dat iedereen iets kan zeggen over het thema, want iedereen heeft wel een citaat dat hem sympathiek is of juist tegenstaat. En het uitleggen van het waarom leidt vaak tot reacties van diegenen die het citaat om de tegenovergestelde reden gekozen hebben.
Wie zoals ondergetekende verwacht dat leerlingen aan het eind van een thema enkele levensbeschouwelijke vragen daarover serieus moeten kunnen aanpakken, ziet dan ook dat er in korte tijd een heleboel verschillende kanten van een thema naar voren komen, waaruit het weinig moeite kost om een sprankelende levensbeschouwelijke vraag te destilleren.

Hieronder een aantal citaten over geheimen:
De taak van de kunstenaar is om het mysterie te verdiepen.
Anoniem

Elk mens heeft zijn eigen waarde, zijn eigen glans, zijn eigen geheim.
Anoniem

Onder het bewaren van een geheim verstaan sommige mensen: zachtjes praten als je het vertelt.
Anoniem

Het geheim van humor is verrassing.
Aristoteles

Men bewaart een geheim het best door het te vergeten.
Comtesse Diane de Beausacq

Als u iemand niet uw hele geheim durft toevertrouwen, vertrouw hem dan ook niet een gedeelte ervan toe.
Jean de Boisson

Iedere onthulling van een geheim is de schuld van hem, die het heeft toevertrouwd.
Jean de la Bruyère

Denk tweemaal na alvorens een goede vriend te bezwaren met een geheim.
Marlene Dietrich

Het geheim van creativiteit is weten hoe je bronnen te verbergen.
Albert Einstein

Als je je geheimen toevertrouwt aan de wind, moet je het de wind niet kwalijk nemen als hij ze onthult aan de bomen.
Kahlil Gibran

Het kunstwerk openbaart ons de aanwezigheid van een geheim, niet dit geheim zelf.
Jan Greshoff

Bewaar een geheim en het is uw slaaf; vertel het en het is uw meester.
Hebreeuws

Een geheim is iets wat we aan een ander geven om voor ons te bewaren.
Elbert Hubbard

Huishoudelijke tip: met alcohol kun je alles bewaren, behalve geheimen.
Gerrit Komrij

Het geheim van het leven is niet een probleem dat opgelost moet worden, maar een werkelijkheid die moet worden ondergaan.
J. van der Leeuw

Het geheim van de kunst is daarin gelegen, dat men niet zoekt, maar vindt.
Pablo Picasso

Het geheim van het handhaven van een succes berust vaak op het succes van het handhaven van een geheim.
Alexander Pola

Hoe kunnen wij verlangen dat een ander ons geheim bewaart, wanneer wij het niet eens zelf weten te bewaren?
Francois de la Rochefoucauld

Vertel je vriend een leugen en als hij dat geheim houdt, vertel hem dan de waarheid.
Spanje

Een geheim is als een gat in je kleding; hoe meer je het verborgen wilt houden, hoe meer je er de aandacht op vestigt.
Carmen Sylva

Een geheim wordt soms het best bewaard door geheim te houden dat het een geheim is.
Sir Henry Taylor

Over de streep

Van de weblog va Wilfred Rubens haalde ik de volgende kritische vragen:
“Onlangs heeft de KRO de eerste aflevering uitgezonden van ‘Over de Streep’. Dit programma gaat over Challenge Day. Dit is een bijzondere methode (oorspronkelijk afkomstig uit de VS), die onder meer wordt gebruikt om pesten op scholen tegen te gaan en wederzijds respect te stimuleren. De methode kent verschillende werkvormen, waarmee leerlingen worden uitgedaagd “om verborgen gevoelens naar elkaar uit te spreken”. Het achterliggende idee is dat, als je elkaar beter kent, je meer respect voor elkaar krijgt.
Wellicht het meest confronterende onderdeel is de werkvorm waarbij een begeleider een vraag stelt aan de groep leerlingen (maximaal 100), en zij moeten antwoorden door over een streep te stappen. Bijvoorbeeld: stap over de streep als je ooit op deze school gepest bent?
Verleden jaar heeft de KRO al een documentaire over deze methode uitgezonden. De Challenge Day werd toen bij het IJburgcollege in Amsterdam toegepast.
Op de website van Challenge Day vind je meer informatie over de formule (opmerken-kiezen-doen), de voorbereiding en inbedding in het onderwijs. Zo is er veel aandacht voor nazorg, en is er op elke vier leerlingen één volwassen begeleider. Ook lees je hier positieve (Amerikaanse) testimonials. Edvard Houtkoop is deelschoolleider bij het IJburg College en tweette mij vanochtend, hoe hij terugkijkt op de Challenge Day:
Positief, ook de tweede keer afgelopen voorjaar. Waardevolle dag ook voor jezelf. Moet wel passen binnen rest leerlingbegeleiding.
Ik vind het een boeiende aanpak. O.a. omdat het zo veel los maakt. Zie bijvoorbeeld de bedenkingen van hoogleraar Bob van der Meer. Ik zie de mogelijke kracht van deze methode, maar heb nog de volgende vragen:
• Creëer je daadwerkelijk een veilige omgeving, ook als je de Challenge Day opneemt en uitzendt?
• Er is sprake van redelijk veel fysiek contact (knuffels, arm om de schouder). Hoe werkt dat bij leerlingen uit culturen waar terughoudend wordt omgegaan met lichamelijk contact?
• Wat is de impact van de uitzendingen voor de digitale identiteit van jongeren, ook op langere termijn? De uitzendingen staan immers online.
• Ik heb de indruk dat jongeren vooraf niet wisten wat hun te wachten stonden. Is dat ethisch, met name gezien het feit dat opnames worden gemaakt van de Challenge Day?
• Hoe waarborg je een goede inbedding binnen het onderwijs? Doe je dat niet dan kun je volgens mij juist onveiligheid creëren. Scholen zijn vaak goed in het organiseren van gebeurtenissen, maar minder goed in het organiseren van processen (denk ook aan professionalisering van docenten).
• Kun je inderdaad in één dag een collectief creëren?
• Werkt deze methode niet juist groepsdruk in de hand, waardoor leerlingen dingen over zichzelf vertellen die zij eigenlijk niet willen vertellen?
• Welke persoonlijke informatie is relevant (van invloed op jouw functioneren binnen een groep) om te vertellen? Als docent en collega-leerling hoef je niet alles te weten van een leerling. Bepaalde informatie kan zelfs ‘afleidend’ werken of verkeerd geïnterpreteerd worden. Zijn leerlingen zelf in staat om te bepalen welke informatie relevant is?
• In welke mate hebben leerlingen invloed op de montage van de documentaire? Kunnen leerlingen aangeven dat zij bepaalde uitspraken en fragmenten niet terug willen laten komen in de uitzending? Hebben zij bedenktijd?”
http://wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_weblog/2011/08/vragen-bij-over-de-streep-.html

http://www.dayofchange.nl/videos

Vrienden zonder grenzen

Op schooltv.nl las ik de volgende tekst:
Educatief minidrama over vraagstukken van de vmbo-jeugd. Leerlingen herkennen de problemen van de hoofdrolspelers van Vrienden zonder grenzen en kunnen zich al dan niet identificeren met de oplossingen.
“De eerste reeks Vrienden zonder grenzen (6 afleveringen) gaat over de liefde tussen de Nederlandse Kees en de buitenlandse Fatma, wat niet door iedereen wordt geaccepteerd. Na de eerste drie afleveringen volgen drie filmpjes gemaakt door leerlingen naar aanleiding van het programma.

De tweede reeks (3 afleveringen) gaat over het ontdekken van de eigen seksualiteit. Astrid komt er achter dat ze eigenlijk niet verliefd is op haar vriendje Lars, maar dat ze gevoelens heeft voor vriendin Tuana. Astrid vindt het moeilijk om hier met iemand over te praten.

In de derde reeks (4 afleveringen) staan vier jongeren centraal die samen een pand bewonen. In elke aflevering staat één van de personages en de bijbehorende verhaallijn centraal. Lezen is in de afleveringen een natuurlijke bezigheid van de verschillende personages. Uw leerlingen lezen de teksten die in het programma voorkomen, voeren de bijbehorende opdrachten uit en ontdekken dat zij door goed te lezen problemen het hoofd kunnen bieden.”
Het gaat om een project dat in vmbo klas 1-3 te gebruiken is bij Nederlands en levensbeschouwing. Mijn vraag aan de collegae is of je het al eens gebruikt hebt, wat je ervaringen zijn en of de doelgroep specifiek vmbo is of dat er ook mogelijkheden zijn bij andere onderwijsstromen. Wie reageert?

http://www.schooltv.nl/docent/project/1552290/vrienden-zonder-grenzen/1552339/producten/

Wikipedia op een andere manier

Iedereen maakt weleens gebruik van webstekken als wikipedia. Vooral leerlingen kunnen er ongegeneerd informatie plukken, die ze graag als zelf vergaard aan docenten willen presenteren. De toenemende mogelijkheden van internet leveren op dit terrein ook nieuwe experimenten op. Een goed voorbeeld daarvan is Qwiki. Wie een onderwerp in het Engels intypt, krijgt – indien aanwezig – een serie miniaturen naast elkaar te zien, een tekst erboven en een vrouwenstem die de tekst voorleest; ondertussen worden de miniaturen als grotere afbeeldingen getoond.

Behalve de informatie in beeld en geluid verschijnen er ook kadertjes met gerelateerde onderwerpen. Als je eerder gekozen onderwerp klaar is, verschijnen er ook deelaspecten van dat onderwerp. Ik tik ‘easter’ in en krijg de summiere informatie erover. daarna kan ik nog kiezen uit quattrodecimanism, passover, reform of the date of easter, chronology of Jesus, easter controversy, computus, resurrection of Jesus en Anno Domini.

Wie een eigen webstek of blog heeft, kan het onderwerp ook via een embedtag op de eigen site opnemen.

Wie voor een onderwerp eerst gebruikmaakt van de in LIA 168 aangeprezen wikimindmap en vervolgens de diverse mogelijkheden ook nog eens in qwiki opzoekt, krijgt een schat van informatie, voorzien van de nodige afbeeldingen. Wie leerlingen uit wil dagen om verder te gaan dan de oppervlakte heeft met deze webstek een goed gereedschap in handen.

Werken met Sign Generator

Als je de strekking van dit artikel in een fortune cookie uitspraak zou moeten vatten, hoe ziet die er dan uit?
Wat zou je op de zijkant van een vrachtwagen zetten om te vertellen wat je levensbeschouwelijke motto is?
Als je een t-shirtopdruk zou moeten maken, dat een levensbeschouwelijke strekking heeft, wat zou het dan worden?
Je hebt een plaatje van de Beatles en een tekstballonnetje, wat zou je hen dan levensbeschouwelijk willen laten zeggen?
Deze vragen en tientallen andere zijn te stellen aan leerlingen en het aardige is dat ze ook praktisch uit te voeren zijn. Op de onderstaande webstek is een ‚sign generator’ te vinden die dat mogelijk maakt.

Je gaat naar de webpagina, kiest een van de miniaturen uit, klikt erop en voert op de aangegeven plek de door jou gemaakte tekst in. Vervolgens gaat het programma aan het werk en je werk verschijnt naast het origineel. Je dowload je werk naar je bureaublad en je kunt het overal als illustratie in verwerken.

Een mooie werkvorm lijkt me om iedere leerling als huiswerk zo’n opdracht mee te geven, hen te vragen die centraal digitaal in te leveren, ze snel in een powerpoint te zetten en de volgende les de uitkomsten van de klas te laten zien, becommentarieren, uit te leggen en er samen om te lachen.
Er zijn meer dan 50 mogelijkheden als basis voor een tekst. Leerlingen kunnen er zeer creatief in zijn.

http://www.redkid.net/generator/sign.php

Wallwisher, een digitaal plakbord

Een zeer actieve collega op ict gebied, Margreet van den Berg, verrast ons regelmatig met interessante vondsten die de moeite van het proberen in de klas waard zijn. Haar laatste staat hieronder:

“Wallwisher is een programma waarmee je een digitale aanplakmuur kunt maken. Best handig, als je met een groep mensen op verschillende plaatsen een discussie wilt voeren of een brainstorm wilt organiseren. Maar ook voor gebruik in (laptop-)klassen, al dan niet in combinatie met een digibord of beamer, kan Wallwisher goede diensten bewijzen.
Tijdens een les kan je heel makkelijk en snel reacties vragen van leerlingen, zonder ze allemaal afzonderlijk aan het woord te laten. Handig dus voor een brainstorm.
Wallwisher is ook handig als je leerlingen opdracht hebt gegeven om iets op te zoeken: een plaatje of een tekst. Met Wallwisher krijg je alle antwoorden netjes bij elkaar. Je kunt ook na afloop van een lessenserie leerlingen de opdracht geven om eventuele vragen over dat hoofdstuk achter te laten op de muur. Afhankelijk van het aantal vragen en de moeilijkheidsgraad van de vragen kan je de leerlingen individueel of in groepjes antwoord laten geven op elke vraag.
Wil je leerlingen een betoog laten schrijven? Vraag ze in de week daaraan voorafgaand om argumenten pro en contra te bedenken en laat ze die posten op de muur. Het schrijven van het betoog zelf wordt daarmee een stuk makkelijker!
Wallwisher leent zich ook voor het evalueren van een lessenserie of een cursus: wat vonden de leerlingen leuk en wat zouden ze op een andere manier willen leren?
Als je leerlingen een filmpje hebt laten publiceren op internet, een foto of een audiobestand, dan kan je een link daarnaar opnemen in een berichtje. Zo stel je een prachtig klasse-portfolio samen van de creatieve uitingen van je klas.
Laat leerlingen voor de bespreking van een boek, een gedicht of een artikel een bericht op de muur plakken, eventueel voorzien van een link naar een afbeelding of een uitspraak o.i.d. die daarbij aansluit.
Wallwisher kent ook een aantal beperkingen. Je kunt per bericht maximaal 160 tekens gebruiken, net zoveel dus als bij een SMS-bericht. Dat dwingt je om je tot de kern van de zaak te beperken, maar voor wie diep op de zaken in wil gaan, zal 160 tekens vaak echt te weinig zijn. Een ander nadeel van Wallwisher is dat je de informatie niet kunt exporteren naar een ander bestand of uit kunt printen. Je zult dus altijd online moeten zijn om die informatie te bekijken.”
[bron: http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/2010/02/walwisher-interactief-aan-de-slag.html ]

Een voorbeeld van eigen makelij is op de volgende plek te vinden: