De atheïst

Het vak levensbeschouwing zou zichzelf niet serieus nemen, als het zich niet bezig zou houden met de niet-godsdienstige levensvisies, met name het atheïsme. Vermoedelijk omdat hèt atheïsme niet bestaat, het ook vrij abstract is, er geen echte buitenkant aan te zien is en sommige docenten mogelijk denken dat ze met aandacht voor dit verschijnsel meteen ook de kat op het spek binden, kom ik het in de bovenbouwcurricula niet zo vaak tegen.
Voor wie meent, dat serieuze aandacht voor het atheïsme zuiverend kan werken voor wie wel gelooft in God, is er een interessante webstek, die van Bart Klink, in1984 geboren in Apeldoorn en docent aan de VU. Hij beschrijft zijn gelovige jeugd, zijn intellectuele worsteling met het hervormde geloof, de duik in het new agekamp en vervolgens het loslaten van ieder godsgeloof op grond van wat hij noemt intellectuele integriteit.

Zijn webstek bevat een uitgebreid aantal artikelen over evolutie en creationisme, bijbelonderzoek, atheïstische argumenten en kritiek op theïstische argumenten, een afdeling drogredeneringen en nogal wat links naar Nederlandstalige en buitenlandse webstekken. Een docent die zijn leerlingen aan het werk wil zetten met een studie naar het atheïsme zal hier een goudmijn aantreffen. Surf naar http://www.deatheist.nl