De niet zo donkere middeleeuwen

Elke keer weer – als ik het over de verlichting als levensbeschouwelijke stroming heb en leerlingen nadenken over de naam ervan, komen we uit op de arrogante aanname van de heren verlichters dat zij het licht gezien hebben tegenover de mensen die nog in de duisternis van de middeleeuwen leefden.

Daarom is het niet verkeerd eens te lezen wat de donkere middeleeuwen al voortgebracht hadden, waarop de latere verlichters verder konden bouwen. Zonder een aantal wezenlijke ontdekkingen in de middeleeuwen zouden de verlichters het nakijken gehad hebben.

Een lijst van tien serieuze ontdekkingen omvat de zware ploeg, de getijdemolen, zandloper, blaasbalg, likeur, brilglazen, mechanische klok, het spinnewiel, quarantaine van bepaalde zieken en de drukpers van Gutenberg.

Wie meer over deze uitvindingen wil lezen kan terecht bij:
http://listverse.com/2007/09/22/top-10-inventions-of-the-middle-ages/