De originele Wallstreet Occupy Protester

Via facebook kwam de volgende poster onder mijn ogen. Leuk gevonden, maar mijns inziens is de reiniging van de tempel vooral bedoeld om aan te geven waar de plaats eigenlijk voor bedoeld is, terwijl Wallstreet vanaf het begin bedoeld was om geld te verdienen. De vergelijking loopt dus enigszins mank; het zou een mooie proefwerkvraag kunnen zijn om naar de mankheid te vragen.

tempelreiniging