Don Camilo is niet dood

Bij veel mensen brengt de naam ‘Don Camilo’ het beeld van een zwetende Fernandel in een traditioneel priester gewaad naar boven, die vooral op de lachspieren werkt. Wie de boeken van Giovannino Guareschi, maar ook de films beter leest en bekijkt, kan zien dat er meer aan de hand is. Voor mij is don Camilo de Italiaanse parochiegeestelijke die weliswaar in voortdurende strijd gewikkeld is met de communistische burgemeester, maar die bij alle mensen om hem heen de christelijke naastenliefde en vergevingsgezindheid op de voorgrond blijft zetten. Als dingen niet in orde zijn, kan don Camilo het niet nalaten zich ermee te bemoeien en een positieve afloop proberen te bewerkstelligen, desnoods tegen de visie van zijn meerderen in.

De afgelopen jaren hebben veel Italiaanse priesters een ander beeld van hun beroepsgroep laten zien. In de strijd tegen de maffia zijn al diverse priesters omgekomen, omdat ze de moed hadden vanaf de kansel de gewelddadige activiteiten van de maffiosi te veroordelen. In 1993 werd don Puglisi doodgeschoten door een maffiamoordenaar en na hem is anderen hetzelfde lot overkomen.

Nog in augustus 2014 uitte Totò Riina, de Siciliaanse maffiasuperboss die voor meer dan 100 moorden tot levenslang veroordeeld werd, in afgeluisterde gesprekken doodsbedreigingen aan het adres don Ciotti, organisator van Libera (een beweging die zich op allerlei manieren inzet in de strijd tegen de maffia).

Berucht is ook de wijze waarop met veiligheid en levens omgegaan wordt in de bouw en andere bedrijfstakken. Regels worden aan de laars gelapt, doden op de werkvloer is een bijna dagelijks gebeuren. 22 september vonden 4 mensen de dood door het vrijkomen van een giftige wolk bij een bedrijf, dat speciale afvalstoffen verwerkt. De woede om deze onnodige doden wordt fel verwoord door de parochiepriester don Renato:

“De politici hebben het bloed van deze jongens gedronken; het is beter dat ze een molensteen om de nek hangen en zich in zee werpen.” Het is een woedende, gewelddadige vervloeking die  gelanceerd wordt tussen de tranen door door don Renato Galiazzo, pastoor van Liettoli di Campolongo Maggiore bij Venetië. Vanaf het altaar van zijn kerk, gedurende de begrafenisdienst van Giuseppe Baldan, de vrachtwagenchauffeur die maandag jl. stierf met drie arbeiders als gevolg van een giftige wolk op de Coimpo van Adria (Rovigo) valt de priester hen die hij verantwoordelijk acht voor de tragedie aan.

“Zo kun je niet sterven,” heeft don Renato gezegd, “in de Veneto van 2014, als slachtoffers van een giftige wolk. Geen beschermende maskers. Er zijn sinds het begin van dit jaar 24 doden op de werkplaats gevallen, elke week een. Om thuis brood op de plank te hebben mag je niet doodgaan.” Vervolgens valt hij de politieke top aan:”Ze maken de wetten, maar geven er de voorkeur om hun belangen veilig te stellen in plaats van het respect voor de wet af te dwingen. Hoeveel controles op de veiligheid zou men kunnen uitoefenen met de uitkeringen aan de vertegenwoordigers van de regio?”

De priester verwijst ook naar de leiders, die in het centrum van het onderzoek naar de corruptie bij het project Mozes in Venetië staan, de ex-gouverneur Giancarlo Galan en de ex- verantwoordelijke voor de infrastructuur in Veneto, Renato Chisso. “ Wanneer ze in het nauw gedreven worden, zijn ze ineens niet in staat de gevangenis in te gaan. De een heeft ineens een zwak hart, de ander valt toevallig in de tuin bij het snoeien van de rozen. Wat een schande!”

(Bron: Repubblica 27 september 2014)