Een eigen startpagina met YURLS

Yurls.net is een gratis service waarmee je favoriete websites, YouTube video’s en feeds kunt verzamelen en ordenen op een eigen startpagina. Met Yurls.net zijn al je favoriete websites en nieuwsfeeds overal ter wereld voor j bereikbaar. Yurls kun je het best vergelijken met startpagina.nl, waar op een pagina allerlei websites over een bepaald onderwerp bijeengezet worden. In het geval van Yurls ben je vooral bezig met zaken die voor het onderwijs handig en belangrijk zijn.
Ga naar http://www.yurls.net

en verken de verschillende mogelijkheden.

Een eigen account aanmaken
Klik op ‘Create your free account!’ en maak uw eigen account aan door uw e-mailadres, een wachtwoord en een naam in te vullen. Hierna krijgt u een e-mail toegezonden. Klik op de url in deze e-mail. U kunt inloggen door uw e-mailadres en wachtwoord in te vullen. Klik daarna op Go.

ICT en school
De eerste reden om anderen op yurls opmerkzaam temaken is de volgende pagina:
http://bekijkhetmaar.yurls.net/
Het is de Yurlspagina van André Manssen van Computers in de klas. Op zijn pagina vind je een hele reeks verwijzingen naar manieren van gebruik van allerlei web- en softwareprogramma’s. Wie bijvoorbeeld het gevoel heeft door leerlingen voorbijgestreefd te zijn in het werken met Powerpoint, vindt op deze pagina een hele reeks links naar handleidingen voor dit programma. Voor de beginnende, maar ook voor de gevorderde ict-ende levensbeschouwer is er heel veel moois te zien en te leren

Voor de leerlingen
Als je rondstruint op de yurlspagina’s kom je vooral pagina’s tegen die voor de basisschool interessant materiaal bevatten. Maar het is niet gezegd dat we in het middelbaar onderwijs niet kunnen leren van wat onze collegae in het primair onderwijs doen. Er zijn enkele mogelijkheden te zien, die ook in het voortgezet onderwijs leuke dingen kunnen opleveren.

Neem bijvoorbeeld een kijkje op http://webpad-zintuigen.yurls.net/, waar een aantal opdrachten gekoppeld aan webstekken, zowel tekst als video, achter elkaar gezet zijn. Het lijkt me goed mogelijk zo’n webpad op te zetten voor onderwerpen die in de lessen levensbeschouwing aan bod komen. Het lijkt op een bepaalde manier op wat we elders een webquest noemen, maar het voordeel hierbij is dat opdrachten en te bezoeken websteks overzichtelijk gegroepeerd staan. Door van een opdracht een yurlpagina te maken is het ook erg gemakkelijk later een controle uit te voeren op zogenaamde dode links via

http://nlsubmit.nl/linkchecker.

Wie in het verleden weleens gewerkt heeft met webquests e.d., kan zich na een jaar al ergeren aan het feit dat nogal wat eerst springlevende links ineens verdwenen blijken te zijn, waardoor het moeilijk wordt de opdracht van zo’n webquest nog goed te maken. Met de linkchecker is snel te zien welke links dood zijn en die vervolgens te verwijderen. Het tweede voordeel van het yurlmodel is dat de docent zelf meester is over de pagina en daar zelfstandig wijzigingen in aan kan brengen zonder op anderen te hoeven wachten. Derde voordeel is dat de docent op het moment zelf dat zhij een interessante link qua tekst of beeld gevonden heeft die kan opnemen in zijn yurlspagina.

Weetjespagina’s
Een tweede manier om te werken met de yurlspagina’s kun je zien op

http://weetje-willibrord.yurls.net/.

Hier is een aantal links met weetjes over Willibrord en zijn leven samengebracht. Het zijn uiteraard links die de docent zelf gekozen heeft en ook gecontroleerd. Dat betekent voor de leerling dat zhij zich geen zorgen hoeft te maken over de kwaliteit van de informatie die op deze pagina verzameld is. Zhij kan zich rustig bezighouden met het vergaren van informatie met het oog op een presentatie of een werkstuk. Het controleren van betrouwbare informatie is ook in het voortgezet onderwijs belangrijk, maar is een andere competentie dan het maken van een goede inhoudelijke presentatie. Voor het eerste is een andere yurlpagina te maken, zodat de leerling zicht krijgt op de zaken die bij het controleren van data belangrijk zijn.

Meervoudige intelligentie
Een belangwekkende yurlpagina is http://webje.yurls.net/. Het is de pagina van Jack Nowee, een bevlogen docent, die in zijn lessen uitgaat van de meervoudige intelligenties zoals die door Howard Garner ontwikkeld zijn. In zijn pagina’s probeert Nowee de verschillende intelligenties aan te boren zodat leerlingen vanuit hun eigen specifieke intelligentie zich verder kunnen ontwikkelen. Het loont de moeite daar even rond te kijken en je te bezinnen op de mogelijkheden die het ons biedt om kinderen op meer dan een manier aan het werk en denken te krijgen. Ik ben er met name gecharmeerd van, omdat we zelf in onze onderbouwmaterialen proberen de leerlingen visueel, auditief en tactiel te raken. Dat gebeurt door middel van het gelaagde leerplan, dat we uit de VS van Kathy Nunly overgenomen hebben.

Om te kijken hoe snel en gemakkelijk een en ander is, heb ik de proef op de som genomen en een pagina aangemaakt. Het resultaat is te vinden op http://levensbeschouwing.yurls.net en ik heb meteen enkele ervaringsgegevens op die pagina gezet.

Samen aan de slag?
YURLS is weer zo’n uitstekende mogelijkheid om de kwaliteit van je onderwijs te verbeteren. Door er goed mee te werken zal het ook tijds- en arbeidsbesparend kunnen werken. Dat geldt voor de individuele docent die eenmaal iets gemaakt heeft er vervolgens meerdere jaren mee kan werken. Hij kan het bij de tijd houden door regelmatig de links te controleren en nieuw gevonden materiaal erbij te plaatsen.

Het zou nog beter werken als mensen die met hetzelfde materiaal bezig zijn ook elkaar konden vinden om voor en met elkaar een aantal yurlspagina’s te maken. Het werk kan zo verdeeld worden en aan het eind van het jaar weten we dat voor volgend jaar een aantal mooie dingen voor de leerlingen klaar hebben staan.

Ik weet dat het een stokpaardje van me is: dat dat gebeurt geloof ik voor geen meter. In het verleden niet behaalde resultaten doen het ergste vrezen voor de toekomst. Het is het cynisme van de oude garde, zullen velen zeggen. Ik hoop dat het waar is.

Een idee zou mogelijk zijn om het bestuur van de VDLG of andere levensbeschouwelijke organisaties te vragen gelden ter beschikking te stellen om enkele mensen in opdracht een aantal yurlspagina’s te laten maken, waar dan de leden van die vereniging hun voordeel mee kunnen doen. Het is het voorstellen waard op de jaarvergadering van 23 januari 2009!