Een goede docent levert geld op

Als een docent, lesgevend aan leerlingen tussen 7 en 15 zijn leerlingen helpt hun studierendement te verhogen oefent zhij een algemene en langdurende positieve invloed uit p hun leven, niet alleen op schoolgebied; leerlingen die een goede docent hebben gehad, zullen minder snel als tiener zwanger worden, betere mogelijkheden hebben om zich aan de universiteit in te schrijven en betere verdienmogelijkheden hebben op volwassen leeftijd. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie die tweeeneenhalf miljoen leerlingen in een bestek van meer dan twintig jaar heeft gevolgd.

De studie, ondernomen door economen van Harvard en Colombia University, speelt een belangrijke rol in de discussie over het niveau van de docenten en de manieren om dat te meten. De voorstanders van het systeem bevestigen dat deze conclusies docenten verplichten zich rekenschap te geven van hun werk en een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de schoolresultaten van miljoenen leerlingen. De tegenstanders, waaronder enkele vakbonden, stellen dat het isoleren van het effect van een docent erg moeilijk is.

Bij gelijkblijvende omstandigheden verdient een leerling die tussen klas vier van de basisschool en klas 2 van de middelbare een uitstekende docent had 4600 dollar meer in zijn leven tegenover een leerling die een middelmatige docent gehad heeft. Een slechte docent vervangen door een gemiddelde zou de leerlingen een toename in salaris van ongeveer 266 duizend in hun leven opleveren. “Een slechte docent tien jaar aan het werk laten in plaats van hem te vervangen betekent hypothetisch 2,5 miljoen dollar inkomen verliezen.” aldus professor Friedman, een van de schrijvers van de studie.
Na de goede, middelmatige en slechte docenten onderscheiden te hebben hebben de economen het traject van de leerlingen onderzocht gedurende een lange periode: hun inkomen, mate van inschrijvingen aan een universiteit, de leeftijd waarop ze kinderen kregen, de waanplaats en wijk waar ze geëindigd zijn. De resultaten zijn indrukwekkend. Als je je beperkt tot de cijferscores verdwijnt het effect van een goede docent gewoonlijk na drie of vier jaar. Maar als je het in een breder perspectief ziet blijven de leerlingen van de positieve invloed van een goede docent jarenlang profiteren.
[La Repubblica, 11 januari 2012]