Een vergelijkend woordenboek

Wie in de vakantie zich wil orienteren in het aanbod van boeken, dat voor de sectie- of schoolbibliotheek geschikt kan zijn, moet zeker aan het boek van Herman Frijlink denken: Een God, Drie Religies. Het is een woordenboek over religies, maar anders dan de doorsnee encyclopedie. Het bijzondere aan dit woordenboek is dat het probeert de drie religies van het boek per woord, per lemma met elkaar te vergelijken. Dat levert voor de lezer en daarmee ook voor de leerling die het gebruikt voor naslagwerkzaamheden een overzicht op van zaken waarin de drie religies overeenkomsten vertonen. Jodendom, christendom en islam hebben dezelfde stamvader, Abraham, komen uit hetzelfde cultuurgebied en hebben dezelfde taalkundige, want Semitische, oorsprong.
Het besef dat deze religies meer verwantschap hebben dan menigeen wil toegeven is bij velen afwezig. De door Frijlink gehanteerde werkwijze maakt het mogelijk aandacht te besteden aan wat de religies bindt, want wat hen scheidt heeft al vaak genoeg de overmatige aandacht gehad.
Frijlink schrijft heldere en duidelijke zinnen, zijn taal is toegankelijk en vlot. Het boek is uitgegeven bij Pelckmans/Meinema , kost 18,50, telt 172 informatieve pagina’s voor 200 lemma’s, heeft een register. ISBN 978-90-211-4206-7
LIA 131 4/6/2009