Gezonde achterdocht

Mijn  schatplichtigheid aan de zogenaamde materialistische bijbellezing kan niet sterk genoeg benadrukt worden. Deze manier van kijken naar verhalen heeft voor een gezonde achterdocht gezorgd, waar ik de rest van mijn levensbeschouwelijke lespraktijk, maar ook daarbuiten veel voordeel van heb gehad. Je kunt het op allerlei manieren zeggen: Woorden zijn nooit neutraal, er is geen waardevrij spreken en denken, er bestaat geen naïef lezen, als de vos de passie preekt, boer, pas op je kippen; wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En zo voort.

In dit oude artikel laat ik zien, hoe verschillende posities in de samenleving ertoe leidden dat men een parabel als die van barmhartige Samaritaan op verschillende manieren heeft uitgelegd.

De tekst is te vinden op http://www.uitgeverijwvandenoever.com/blog/blog/2014/12/er-bestaat-geen-naief-lezen/