Godsdeeltje

Het kan bijna niet anders, of in de hogere klassen met veel betaleerlingen kan de vraag naar het zogenaamde ‘godsdeeltje’ nar voren komen. Mijn beperkte natuurkundige kennis belet me om het ook maar enigszins te begrijpen, maar ik kan me voorstellen dat docenten levensbeschouwing toch graag weten waar de klok en de klepel precies hangen. Over het Higgsdeeltje en de naam ‘godsdeeltje’ schrijft de Nederlandse wikipedia:

“De bijnaam van het higgsboson is ‘Godsdeeltje’, in het Engels God particle. Deze naam zou volgens onderzoekers voor het eerst gebruikt zijn in 1993. De natuurwetenschapper en nobelprijswinnaaar Leon Lederman schreef een boek over het deeltje, getiteld The God Particle: If the Universe is the Answer, What is the Question?. Lederman zou tegen een aantal vrienden gezegd hebben, dat hij zijn boek The Goddamned Particle had willen noemen, om zo uiting te geven aan de frustraties over het niet kunnen vinden van het deeltje. Zijn uitgever zou die titel niet hebben geaccepteerd, mogelijk omdat het kwetsend voor gelovigen zou kunnen zijn. Hij zou de uiteindelijke titel hebben voorgesteld.
‘Lederman heeft een hoop uit te leggen’, zei de Britse wetenschapper Peter Higgs, die in de jaren zestig het bestaan van het veelbesproken deeltje voorstelde.
James Gillies, woordvoerder van het CERN, was meer vergevingsgezind ten aanzien van de bijnaam. ‘Het deeltje heeft natuurlijk niets met God te maken’, verklaarde hij. ‘Maar ik begrijp waarom mensen het zo noemen. Het higgsboson is cruciaal om de natuur te begrijpen.’ ”
Wie zich in deze materie op een onderhoudende manier wil verdiepen kan een mooie animatie vinden op http://www.phdcomics.com/higgs/