Goed nieuws over de moslimwereld 2009

De uitstekende webstek www.altmuslim.com geeft op regelmatige momenten intelligent en gematigd commentaar op de zaken die er in de moslimwereld gebeuren of die in westerse landen jegens moslims gedaan worden. Ieder jaar hebben de redacteuren een overzicht van wat er aan positieve ontwikkelingen in de wereld van de islam te registreren valt. Ook dit jaar hebben ze tien goed-nieuwsverhalen waarmee het scheve beeld dat maar al te graag opgehangen wordt enigszins gecorrigeerd wordt. Wie munitie zoekt tegen uitgesproken antimoslimleerlingen kan hier zijn hart ophalen:
http://www.altmuslim.com/a/a/a/the_top_ten_good_news_stories_of_2009/