Het laatste avondmaal 1

In De Gazet van Antwerpen was vorig jaar 23 maart 2010 het volgende te lezen:
“Schilderijen van het Laatste Avondmaal zijn in de loop van de geschiedenis een steeds rijker gevulde tafel gaan tonen.
De laatste 1.000 jaar is de hoeveelheid afgebeeld eten op het schilderij – dat de laatste momenten van Jezus met zijn leerlingen toont – met haast Bijbelse proporties toegenomen. Tussen de jaren 1.000 en 2.000 groeide de hoofdschotel met 69%. De kleinere schotels groeiden met 66% en het brood nam 23% in omvang toe.

Onderzoekers kwamen tot die conclusie nadat ze een computer de grootte van het voedsel vanop 52 verschillende schilderijen lieten vergelijken.

De bevindingen worden in het aprilnummer van het blad International Journal of Obesity gepubliceerd.”