Het maakbare lichaam

Een belangrijk onderdeel van Te Denken Geven 3 zijn de hoofdstukken over het maakbare lichaam. Als men vroeger zei: “Ik heb een lichaam en ik ben….” en vandaag de dag menigeen zegt: “Ik ben mijn lichaam”, dan heeft er een stevige verschuiving plaatsgevonden t.a.v. van de manier waarop mensen identiteit verwerven. Omdat voor ons de vraag “Wie ben ik?” de centrale vraag van het vak levensbeschouwing is, achten we het gewenst aan deze ontwikkeling aandacht te besteden.
De pagina’s 27-41 van Te Denken Geven 3 hebben we ervoor gereserveerd.

LIA 119 3-6-2009