Het wonderlijke levensbeschouwelijke leven in de USA

Dankzij een aantal RSS-feeds kom ik regelmatig interessante gegevens tegen die je vaak het hoofd doen schudden over de ideeën van de doorsnee Amerikaan. Opvattingen die mij de indruk geven dat de redelijke kritiek van de verlichting, die mijns inziens in Europa bij veel mensen tot een gezuiverde en kritische geloofsbeleving heeft, daar nog steeds moet plaatsvinden.

Eerst de getallen volgens de onderzoekers van het Gallup-instituut: 77 procent van de volwassen Amerikanen identificeren zich met een christelijke levensbeschouwing – 52 % protestant op de een of andere manier, 23 procent katholiek en 2 procent mormoons -, terwijl 16 procent zegt geen religieuze identiteit te hebben en vijf procent identificeert zich met een niet-christelijke religie. Als het gaat om het belang van religie in het dagelijkse leven of het deelnemen aan godsdienstige vieringen, zijn de mormonen de meest religieuze groepering, de joden zijn het minst religieus. Protestanten en moslims zijn iets religieuzer dan de katholieke Amerikanen.

Een onderzoek van LinfeWay in november 2012 onder 1200 volwassenen liet zien dat het percentage Amerikanen dat homoseksualiteit als een zonde ziet gedaald is van 44 naar 37 procent. Met name in de herboren, evangelische of fundamentalistische kringen ziet niet minder dan 73 procent homoseksualiteit als een zonde. 45 procent van de Amerikanen beschouwt homoseksualiteit niet als zodanig. Onder de niet-kerkgangers is dat percentage 73 procent. Onderzoeker Stetzer: “Obama’s eigen wending om het homohuwelijk en andere homorechten in het afgelopen jaar actief te steunen kaan een rol gespeeld hebben in de veranderingen in de publieke opinie.”

Drie op de tien Amerikanen gelooft dat God een rol speelt in het bepalen welk team de wedstrijd wint, maar een meerderheid (53%) gelooft dat God atleten die gelovig zijn met goede gezondheid en succes beloont. 42 procent is het daar niet mee eens.
Van de Amerikanen die in het zuiden wonen gelooft 36 % dat God een rol speelt in de uitkomst van een sportgebeuren, 28 procent van de Amerikanen in het Midwesten, 20 procent van de Amerikanen in het Noordoosten, 15 procent van de Amerikanen in het Westen.
De helft van de Amerikanen keurt het goed dat atleten hun geloof publiekelijk uien door God te danken gedurende of na een sportwedstrijd tegen 4 procent die dat niet ziet zitten.