Hoe fundamentalistisch ben je?

De afgelopen jaren heeft Trouw zich als beste krant, zeker wat het levensbeschouwelijke veld betreft, voortdurend bewezen. Eerst kon je via de webstek een test doen naar je religieuze voorkeur via een relitest. De afgelopen weken heeft de krant een fundamentalismetest ontwikkeld, die begeleid wordt door interessante artikelen over het verschijnsel fundamentalisme in allerlei verschijningsvormen. De test maakt gelukkig onderscheid in algemeen fundamentalisme en religieus fundamentalisme.

Enthousiast ben ik zelf ook aan de slag gegaan met de test. Dit was het resultaat:
Fundamentalisme
40%
Fundi Light
U bent zeker geen geharnaste fundamentalist. Maar als u eerlijk bent, dan weet u dat u aan de buitenkant wel tolerant lijkt, maar van binnen wel erg overtuigd bent van uw eigen gelijk.

Religieus fundamentalisme
38%
Fundi Light
Hoewel u enigszins gematigd bent in uw denken, bent u nog steeds een religieuze fundamentalist. U vindt dat anderen hun eigen overtuiging mogen hebben, maar u houdt tegen de stroom in vast aan uw eigen religieuze opvattingen.

Je ziet, het geeft je toch weer te denken.

De test is eenmaal te maken via http://www.trouw.nl/funditest.
Als de krant de test standaard op de webstek houdt, is het een interessante manier om bij lessen over fundamentalisme e.d. [zie ons TDG4 boek] de leerlingen hun eigen invulling te laten maken.