Jongeren op perron 7

Het departement Religiewetenschappen van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg heeft al jaren een website, die enerzijds bedoeld is om leerlingen aan het denken te zetten over allerlei levensbeschouwelijke zaken en anderzijds reclame maakt voor en informatie geeft over religiestudies en theologie aan dezelfde universiteit: http://www.perron7.nl. Op de zeven perrons komen verschillende zaken naar voren: man-vrouw, armoede, identiteit, milieu, verdriet, almacht en what’s new. Achter ieder thema zit een verhaal, achtergronden bij dit verhaal, de mogelijkheid te reageren via een forum, waar anderen ook al hun zegje deden en als je nog verder wilt zoeken is er de link ‘aansluiting’.
Het is voor docenten heel goed mogelijk om leerlingen met gericht opdrachten naar deze website te sturen, aangezien de kwaliteit van het gebodene duidelijk erg hoog is en de leerling ook materiaal kan vinden om verder te zoeken en te denken.