Kunnen we ook e-learning inzetten?

Aan internet zit – als alle verbindingen het goed doen – een fantastisch voordeel: je kunt er 7 dagen per week 24 uur per dag op terecht. Dat maakt het veel mensen mogelijk om op de meest vreemde tijden zaken te doen, informatie op te vragen, een formulier in te vullen en een cursus te volgen.

Wie op school over een elo beschikt en er voor zijn vak opdrachten op plaatst, ziet vaak aan de inlevertijden, dat leerlingen meestal geen ochtendwerkers, maar eerder late avondwerkers zijn, om nog maar niet te spreken van de nachtinleveraars. Als ik een deadline op 23.55 dinsdag zet, is er redelijk percentage, dat om 23.50 de gevraagde opdracht heeft opgeladen. Bij een opdracht die op papier moet worden ingeleverd bij de fysieke docente wordt de flexibiliteit al een stuk minder.

Waarschijnlijk komt vanuit die ervaring ook de vraag naar een e-learningmogelijkheid. Daarbij denk ik aan een module of onderdeel van een module, die op internet geplaatst wordt en waar de leerling op zijn eigen tijd aan kan werken en vervolgens ook kan inleveren.

Als leerlingen lesmateriaal op internet kunnen raadplegen, kan dat een voordeel zijn:
– Zieke leerlingen kunnen online -waar ze ook zijn – toch het materiaal inzien en opdrachten maken die ze dan via de elo kunnen inleveren;
– Leerlingen die een les missen door uitval van de docent kunnen de internetles thuis of in de mediatheek maken en door inleveren laten zien dat ze ermee bezig zijn geweest.
– Docenten die aan differentiatie willen doen, via het door ons geroemde gelaagde leerplan of in het kader van een leerarrangement bij een bepaald thema kunnen op deze manier een aantal mogelijkheden aanbieden, die niet in het boek te vinden zijn en waarvoor niet de kosten van drukken etc. gedragen hoeven te worden.
– Als de e-learning goed in elkaar steekt, kan een leerling die moeilijkheden met bepaalde zaken verwacht of heeft, nog eens goed oefenen met extra materiaal.

Een van onze projecten is ‘Surfen op de levenszee”. Het bevat 30 lessen, opgebouwd uit een verhaal rond zes leerlingen op een middelbare school gevolgd door informatie en diverse opdrachten rondom een thema. De bedoeling is eigenlijk dat een les in een lesuur kan worden genuttigd. Om te experimenteren met e-learning heb ik het eerste hoofdstuk omgezet in een e-learningmodule, die heel basaal is, maar de komende tijd probeer ik enkele andere lessen te maken.
Wie geïnteresseerd is, kan de e-learningmodule bekijken via de volgende link