LIA 200

Precies een half jaar na de vorige LIA, nummer 199, verschijnt nu de tweehonderdste aflevering. Diverse mensen hebben me afgelopen maanden gevraagd of het afgelopen is met LIA, nu ik niet meer in het onderwijs werkzaam ben. Begrijpelijk, hoor je dan, want als je niet meer op de werkvloer komt, is het gauw gedaan met de interesse voor en de deskundigheid betreffende het vak.

Niets is echter minder waar, want de afgelopen maanden heb ik vooral door tijdgebrek de pijp aan Maarten gegeven wat LIA betreft, maar het werk voor het vak is er niet minder op geworden.

Natuurlijk slokken grootouderlijke lusten, vakantiegenoegens, huisverbeteringen of – renovaties en het slow life gebeuren dat eigen is aan ouder wordende mensen veel tijd op.   Tijd die niet aan andere zaken besteed zal worden, omdat ze te leuk zijn om te doen.

Maar het publishing-on-demandmodel, waar we al weer enkele jaren mee werken, vraagt ook de nodige tijd. De afgelopen maanden heb ik met de sectie levensbeschouwing van het Newmancollege gewerkt aan het opnieuw bekijken en eventueel aanpassen van de serie Te  Denken Geven, onder- en bovenbouw. Met de docenten van de KSE te Etten-Leur hebben we diezelfde tijd gewerkt aan een voorlopige versie van een mavo-3-uitgave voor dit schooljaar. Tegelijk hebben we de uitgeprobeerde versie van mavo 2 onder de loep genomen en er een definitieve lay-out aan gegeven.

Tussentijds heb ik een lessenserie over homoseksualiteit geschreven, die een plaats moet krijgen binnen het curriculum. Daarnaast ontwierp ik ook een lesbrief bij de schoolmusical 2013 ‘Like’ over cyberpesten.

Zoals u ziet heb ik niet stilgezeten en ik hoop de producten waaraan afgelopen jaar gewerkt is ook in LIA te kunnen presenteren. Met dit nummer 200 sla ik met frisse moed het lopende schooljaar 2013-2014 in en als alles meezit, verwacht ik tenminste tot nummer 220 te komen aan het eind van het jaar.