Maand tegen het pesten in de VS

Ook de Verenigde Staten hebben last van pestgedrag. Dagelijks verschijnen er berichten over de vaak ernstige gevolgen die pesten op school en daarbuiten voor jongeren hebben. Daarom is er ook elk jaar de maand tegen het pesten, waarin op allerlei manieren aandacht voor dit hardnekkige probleem wordt gevraagd.

De webstek ‘www.about.com’, waar een groot aantal enthousiaste deskundigen een thema voor hun rekening nemen heeft ook een subgroep die informatie geeft via de webstek http://bullying.about.com .

Wie deze webstek bezoekt krijgt een groot aantal artikelen te lezen die zich met allerlei aspecten van pestgedrag bezighouden. Ik noem er enkele:

  • 5 practical ways for teens to confront bullying daily;
  • 6 types of digital drama teens face;
  • 5 things teens need to hear about bystanders and bullying;
  • 5 things teen wish parents kew about bullying;
  • How to tell your best friend her child is bullying;
  • Why bullies shift blame and how to hold them accountable.