Mobieltjes en actief leren

Leerlingen en in toenemende mate hun docenten kunnen niet meer zonder hun mobiel met internetverbinding. Om de haverklap worden ze tevoorschijn gehaald om te controleren wat er nu weer te melden viel. Docenten kunnen de vloedgolf proberen in te dammen, de kans dat het lukt lijkt me niet zo groot. Beter lijkt het me dan om uit te gaan van de stelling, dat als je ze niet kunt verslaan, je er de bondgenoot van moet worden. Omdat ik geen klassen meer heb, heb ik het volgende niet kunnen controleren, maar gezien de voorbeelden en het gemak waarmee er gewerkt kan worden, lijkt me Socrative een redelijke oplossing voor het mobieltjesprobleem.

Socrative is een – nu nog – gratis mogelijkheid om gebruikmakend van mobiele apparatuur die internetverbinding heeft spelelementen in het lesprogramma in te brengen.

Om dat in je eigen klas mogelijk te maken, moet je een account aanmaken via www.socrative.com.

Als het proces afgerond is , krijg je een ‘room number’, dat de leerlingen later moeten kiezen om een test te kunnen maken. Dat nummer kun je veranderen in wat je verder wilt: een naam, je eigen naam, of een ander getal bijvoorbeeld.

Je gaat als docent naar http://t.socrative.com; de leerlingen gaan naar http://m.socrative.com. De leerlingen word gevraagd een kamernummer in te vullen.

Ook als je nog geen testmateriaal in je account hebt opgeslagen, kun je er al mee werken. Je stelt mondeling een meerkeuzevraag of je schrijft die op bord. Je tikt op ‘multiple choice’ en de leerlingen krijgen de mogelijkheden At/mE voorgeschoteld. Hetzelfde gaat met goed/foutzinnen.

Kort antwoordvragen: Stel een vraag waarop een kort antwoord mogelijk is. Tik op ‘short answer’ Dat levert een antwoordruimte voor de leerling op zijn mobiel. Als je de leerlingen wilt laten stemmen op de beste antwoorden, tik dan op ‘Vote on responses’. Op het mobieltje van iedere leerling verschijnt een lijst met de gegeven antwoorden.

Quick Quiz: [eigen tempo]. Hierbij geef je de leerlingen een set vragen die al in Socrative staan. De eerste vraag is die naar hun naam. Als alle antwoorden in een test gegeven zijn, tik dan op ‘Live results’ om te zien wie geantwoord heeft en hoe die het deed. Als iedereen de test heeft gedaan, klik dan ‘End Activity & Send Report” Een excel spreadsheet met alle gegevens zal naar je gemaild worden. Meerkeuzevragen worden beoordeeld voor je en de totaalscore voor iedere leerling krijg je automatisch.

Space Race: Leerlingen gaan in kleine groepen van maximaal tien aan de slag om je opgeladen meerkeuzevragen te beantwoorden. Het team dat het verst in de toegewezen tijd komt, wint. Als je beslist dat de tijd voorbij is, klik de ‘End activity & send report’ knop, en je krijgt de spreekwoordelijke email.

Een test maken kan op twee manieren. De eerste is om alle werk in Socrative te doen en de test kort na het maken ervan te activeren. Kies MANAGE QUIZ en kies vervolgens CREATE QUIZ. De tweede manier houdt in dat je een Excelsjabloon invult. Kies MANAGE QUIZ . IMPORT A QUIZ.

Voorbeeld 1 – De vorige les hebben de leerlingen ‘Volle Maan’ gezien. Je hebt de volgende vraag: Wie van de hoofdpersonen zou jouw vriend niet kunnen zijn? [Je moet later wel kunnen uitleggen waarom niet!]
Hans
Andrea
Gothic
Esmee
Rick
De resultaten worden geprojecteerd en besproken. Wat het oplevert is een duidelijk idee over wat leerlingen onder vriendschap verstaan.

Voorbeeld 2 : je hebt een onderdeel van een groter geheel afgerond. Je hebt een test voorbereid en laat die door de leerlingen maken alvorens met het volgende onderdeel te beginnen. Aan de hand van het emailrapport kun je snel bepalen welke gebieden nog nadere aandacht verdienen en hoe de leerlingen sinds de vorige les zijn vooruitgegaan.

Voorbeeld 3: evaluatie aan het eind van de les:
De leerlingen moeten op basis van een reeds aanwezige enquête hun naam invullen, gevoelens over het thema formuleren en in eigen woorden vertellen wat volgens hen de doelstellingen van die les waren. Ook deze uitkomsten worden je toegezonden.