Morele verantwoordelijkheid

Op de webstek van de BBC vind je regelmatig tests om te zien waar jij in bepaalde kwesties staat. Over ethiek kwam ik de volgende tegen:
“Morals – Social Responsibility Questionnaire”

De toelichting erbij luidt:
• Deze vragenlijst is bedoeld om je houdingen tegenover moreel gedrag te testen en uit te vinden hoe sociaal verantwoordelijk je bent.
• Hij bevat 11 vragen en kost ongeveer tien minuten.
• Je krijgt steeds een stelling te lezen en je wordt gevraagd aan te geven hoe belangrijk die voor jou is.
• Vervolgens moet je uit een aantal mogelijkheden die reden kiezen die het best je redenering weergeeft.
• Dr. Keith Coaly ontwierp de test.

De test is te vinden op http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/mind/surveys/morals/