Nationale geldtest

BNN had op 27 januari de Nationale Geldtest, waarin als leidende figuren Patrick Lodiers, Valerio Zeno en prinses Maxima te zien waren. Het was mede het idee van de prinses om in een show van een dik uur de financiële rijpheid van jonge mensen aan de orde te stellen.
Het werd een typische BNN-show met korte clips overal tussendoor, een quiz, waaraan een zestal jonge BN-ers deelnamen en een studiepubliek dat tussen de 16 en 30 jaar oud was.
Een duidelijk onderdeel was een test om te zien tot welk type jij behoort. De mogelijkheden waren:
– big spender
– krent
– financiële planner.

Wie het intro [kan weggelaten worden] en de test wil gebruiken om leerlingen bewust te maken van hun eigen type, heeft 26 minuten nodig.
De uitslag in de zaal was dat 44 % financiële planner, 20 % een krent en 36 procent een big spender was. Opmerkelijk is daarbij dat de feiten uitwijzen dat met name de big spender de grootste kans heeft om in de schulden te geraken.

Er is ook een helder interview van vijf minuten met een jongere die behoorlijk in de schulden. Denise is 20 en heeft al behoorlijke schulden. Eerst ontkende ze de werkelijkheid en probeerde eerder aangegane schulden met nieuwe leningen af te lossen. Wat de zaak alleen maar verergerde. Ze komt elke maand geld tekort om alle rekeningen te betalen. Ze vindt dat je tenminste 50 euro per week moet kunnen uitgeven. Ze gaat met Valerio naar haar eerste afspraak met de schuldsaneerder en verwacht dat die haar helpt om regelingen te treffen met bedrijven die ze nog iets schuldig is en dat ze na drie jaar eruit is en dat de resterende schulden worden kwijtgescholden.
Maar de ambtenaar geeft aan dat ze met een inkomen van 650 euro geen 400 euro aan wonen kan besteden en dat ze haar nu nog niet kan helpen.

Daarna is er nog een kort interview met Eefje van Opdorp, die budget coach is en meewerkt aan het programma ‘Uitstel van Executie”, die vraagt om een realistische houding en niet om een struisvogelpolitiek van jongeren.

Vervolgens is er een test over de geldkennis van de aanwezigen, 10 algemene vragen en 5 vragen over wat bepaalde zaken kosten. Wie 11 -15 vragen goed beantwoordt, heeft een goede kennis van geldzaken, tussen de 6 en 10 beschikt men over een gebrekkige kennis en met lager dan 6 spreken we over nauwelijks kennis van zaken.

De test is ook te vinden op http://geldtest.bnn.nl. Na het maken van de test krijg je de score te zien. Voor mij als levensbeschouwer is de eerste test de interessantst; het is spannend die met de hele klas te doen, waarbij iedereen een eigen scoreformulier invult. Als vervolgens de antwoorden van de BNN-ers komen, kan iedereen zijn type zoeken en dat bekend maken. Onderzoeken of de percentages in een klas anders zijn dan in de studio doet het meestal ook wel goed.