Nieuwe kerstmusical

Zo schrijf je twee enthousiast ontvangen kerstmusicals voor de NCRV en zo besluit de NCRV hun koers te wijzigen en ineens – na 19 jaar – te stoppen met die traditie. Nog niet bijgekomen van het bericht kregen Arto Boyadjian (componist) en Eva K. Mathijssen (schrijfster) mailtjes van scholen die onderdeel van de kerstmusical-traditie waren “of zij niet nog iets op de plank hadden liggen?” “Euh nee,” moest tot hun spijt hun antwoord zijn. En die spijt ging knagen… Arto en Eva hadden met zo veel plezier aan Rauw op je dak (2008) en Bende (2009) gewerkt, ze hadden in die korte tijd zoveel geleerd over wat middelbare scholieren kunnen en willen en wat hen bezig houdt, dat het zonde zou zijn om werkloos toe te zien hoe iets wat een geweldige ervaring voor middelbare scholen is gewoon ophoudt.

Gevoed door de reacties die ze kregen hebben ze besloten om de traditie gewoon zelf voort te zetten. Elk jaar schrijven ze een nieuwe schoolmusical, te beginnen met de schoolmusical Kansloos. Die -heel in het kort- gaat over een groep rondhangjongeren die hun tijd verdrijven met graffiti, en die als ze in de kraag gevat worden van de agent de keus krijgen: strafblad of ‘vrijwilligerswerk’. Hoe kansloos ze het ook vinden ze kiezen voor het laatste. De maatschappelijk werkster stuurt ze naar een daklozencentrum, om ze te confronteren dat hun leven helemaal niet zo kansloos is.

Elke schoolmusical kan opgevoerd worden rond kerst, maar ook op elk ander moment in het jaar (dan passen ze hem aan). En die musical komt in een compleet pakket, met het script, de muziek (op cd en op bladmuziek), tips en adviezen, een creatieve lesbrief om nog meer mensen op uw school bij de productie te kunnen betrekken en een lesbrief waardoor de thema’s van desbetreffende schoolmusical ook in klasverband besproken en uitgediept kunnen worden.

Nieuwsgierig? Bezoek dan www.deschoolmusical.nl