Nog eens het scheppingsverhaal

Op een aantal reclamezuilen verscheen enige tiid terug een advertentie van het merk ‘After Eden’. Het lijkt me een mooie opdracht om leerlingen te vragen wat die advertentie in godsnaam met de bijbel te maken heeft. Het zal een aantal leerlingen de nodige hoofdbrekens kosten alvorens in de gaten te hebben dat in de tijd van Eden vrouwen geen beha’s hoefden te dragen. Want de mens en zijn vrouw waren naakt en zij schaamden zich niet. [naar Gen 2, 25]

Het moet mogelijk zijn om met dit fraaie beeld de leerlingen te interesseren voor het paradijs- en zondevalverhaal.

P1010023_7