Obesitas, welbevinden en religiositeit

Obesitas
In september 2010 verscheen een onderzoek van Gallup naar de geestestoestand van mensen met zwaarlijvigheid. Niet alleen hebben deze mensen meer lichamelijke klachten dan de gemiddelde Amerikaan, maar ongeveer een kwart van de zwaarlijvige Amerikanen kampt met gevoelens van depressie, stress, zorg, angst en verdriet. Het gaat hier om 23,2 van de zwaarlijvige Amerikanen tegenover 14,3 % van de Amerikanen met een normaal gewicht.

De onderzoekers stellen wel vragen bij de richting van de relatie. Het is mogelijk dat Amerikanen met een diagnose van depressie en negatieve emoties hoogstwaarschijnlijk sneller zwaarlijvig zullen worden. Maar het kan ook zijn dat mensen die zwaarlijvig zijn een neergang in emotioneel welbevinden ervaren als gevolg van hun persoonlijke gewichtssituatie. Het meest waarschijnlijk is dat de resultaten een combinatie van beide mogelijkheden weerspiegelen.

Religiositeit
Het onderzoek van Gallup in 114 landen in 2009 toont aan dat religie een belangrijke rol blijft spelen in vele landen in de wereld. De globale gemiddelde hoeveelheid volwassenen die zeggen dat religie een belangrijke rol in hun leven speelt is 84 procent, onveranderd sinds enkele jaren. In tien landen en gebieden is religie belangrijk voor 98 % van de mensen.
Elke van bovenstaande landen is relatief arm met een inkomen per hoofd van de bevolking onder de 5000 dollar. Dit weerspiegelt de sterke verhouding tussen de sociaal-economische situatie van een land en de religiositeit van zijn inwoners.
In tegenstelling tot deze arme landen zien we dat in de rijkste landen met een per hoofd inkomen van hoger dan 25.000 dollar het percentage 47% is.

De Verenigde Staten is een van de landen die niet met de trend meegaan. Tweederde van de Amerikanen zeggen dat religie belangrijk is in hun dagelijkse leven. Onder de hogere-inkomenslanden geven Italië, Griekenland, Singapore en de inwoners van de Perzische Golf staten aan dat religie belangrijk is.
Estland, Rusland en Bela-russia zijn tot 1991 onder invloed geweest van de anti-religieuze houding van de USSR, terwijl ook Vietnam een vrij negatieve houding tegenover religieuze praktijken en opvattingen heeft gehad. Vandaar deze lage cijfers voor enkele landen die tot de armste in de wereld behoren.

Religie en welbevinden
Een nieuwe analyse van meer dan 550.000 interviews van de laatste anderhalf jaar leidt tot de vaststelling dat Amerikanen die het meest religieus zijn ook de hoogste niveaus van welbevinden hebben. Ook na controle van diverse demografische variabelen blijft het verband bestaan.
Gallup onderscheidt drie groepen:
– Erg religieus: religie is een belangrijk deel van het dagelijkse leven en bezoek aan de kerk/synagoge/tempel/moskee gebeurt iedere week of bijna iedere week. Deze groep omvat 42,7 % van de volwassen bevolking.
– Niet religieus: religie is geen belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven en bezoek aan de erediensten vindt zelden of nooit plaats. Deze groep omvat 29,7 % van de volwassenen.
– Gematigd religieus: alle anderen die niet in een van bovenstaande categorieën vallen, maar wel valide antwoorden gaven op religieuze vragen: 26,6 %.

De onderzoekers van Gallup schrijven:
„Het is ook mogelijk dat de relatie rechtstreeks is, dat religiositeit, gedefinieerd als een persoonlijk belang gesteld in religie en regelmatig bijwonen van de erediensten op zijn beurt tot een hoger niveau van welbevinden leidt. Deelnemen aan godsdienstige bijeenkomsten bevordert maatschappelijk verkeer en vriendschap met anderen en de Gallup analyses hebben duidelijk getoond day tijd, die sociaal besteed wordt en sociale netwerken zelf positief met welbevinden worden geassocieerd. Religie omvat in het algemeen een meer meditatieve staat en het geloof in een hogere macht, die beide breed gebruikt worden als manieren om stress en depressie te verminderen en geluk te bevorderen. Religie voorziet in mechanismen om met terugval en problemen in het leven om te gaan, wat op zijn beurt stress, zorg en woede kan verminderen. Veel religies, inclusief het christendom, wat de meest dominante religie in de VS is, benadrukken positieve relaties met je naasten en het doen van caritas, wat tot een meer positieve kijk op de werkelijkheid kan leiden.”