Op nieuwe ideeën komen

Wie met een bepaald onderwerp aan de slag wil gaan, probeert zoveel mogelijk invalshoeken en aspecten te bedenken, alvorens de eerste zin op papier te zetten. Vroeger deden we dat op een kladblaadje, momenteel gebruiken we er een mindmap voor. Dat levert een aardig plaatje op van allerlei zaken die we in het oog moeten houden bij het aanpakken van ons onderwerp.

Nu is er ook een wikimindmap. Je kiest voor een van de wikipedia’s die we in velerlei talen hebben. Dus wij nemen de Nederlandse uitgave. In het zoektermenvak typen we ons onderwerp en enkele seconden later komt er een mooie lijst uit met allerlei termen die in de wikipedia aan dit onderwerp gekoppeld worden. Dat levert soms onvermoede en verrassende resultaten op, die je een heel andere kant op kunnen sturen dan je aanvankelijk gedacht hebt.

Behalve voor docenten lijkt het me ook te gebruiken door leerlingen in de tweede fase, die op zoek zijn naar een meer originele invalshoek bij het schrijven van een levensbeschouwelijk opstel of andere opdracht.
http://www.wikimindmap.org/