Reliwerk

Voor docenten levensbeschouwing is www.reliwerk.nl een aanbevelenswaardige webstek. Enerzijds, omdat je goed op de hoogte wordt gehouden van beschikbare vacatures in het levensbeschouwelijke werkveld, zowel in binnen- als buitenland.
Daarnaast heeft de webstek ook een uitstekende boekenrubriek betreffende zaken, die op de een of andere manier gerelateerd zijn aan levensbeschouwing in al zijn aspecten. Het is de moeite waard daar regelmatig kennis van te nemen.
Niet te versmaden zijn de regelmatig verschijnende interviews met reliprofessionals, die zeer zinnige dingen te zeggen hebben. Het archief laat je ook terugkijken tot de eerste interviews in 2011.
Voor wie surfen te arbeidsintensief wordt, kan zich abonneren op de RSS-feeds, waaruit je dan zelf kunt kiezen waar je aandacht aan wilt besteden.