Ritueel voor een huisdier

‘Welkom bij de rituelenmaker’ zo opent de webstek http://www.rituelenraadsel.nl/. Deze site hoort bij het lespakket Rituelenraadsel, een uitgave van uitvaartorganisatie Yarden. In dit lespakket staan rituelen rond de dood centraal en is bedoeld voor leerlingen van groep 7 van de basisschool. Het lespakket is kosteloos te bestellen via verenigingszaken@yarden.nl.

Het lespakket heb ik niet gezien of gelezen. De webstek laat de leerling een ritueel voor een huisdier maken. “Je kiest in deze rituelenmaker een huisdier dat bij jou past. Je besteedt veel tijd aan de verzorging van je dier en beleeft samen veel plezier. Maar net als in het echte leven gaat je huisdier na een lang en gelukkig leven uiteindelijk dood. Vervolgens bepaal jij hoe je afscheid neemt. Je wordt stap voor stap door een aantal vragen geleid. Bij elke vraag wordt uitleg gegeven.”

“Het duurt tien tot vijftien minuten om alles in te vullen. Als je klaar bent kun je jouw ritueel printen en meenemen naar school om in de klas te bespreken. Ook kun je het inleveren op de site.”

Daarna vraagt de site om een aantal gegevens, zoals leeftijd, naam, groep etc., nodig om op te kunnen slaan en af te drukken. Ik heb maar geen leugens ingevuld, dus de leerling moet het verder zelf doen.

Mij lijkt het ontwerpen van een ritueel voor een huisdier ook nog een bruikbare opdracht voor een brugklasser of misschien wel een tweedeklasser. Daar waar in het lesmateriaal aandacht wordt besteed aan zaken als ritueel, symbolische handeling en dergelijke, zou deze opdracht meegegeven kunnen worden als huiswerk om de volgende les inderdaad samen te kijken wat iedereen geschikte elementen in een ritueel vindt. Het zal een stuk gemakkelijker gaan om iets te bedenken over het afscheid van een huisdier dan over het afscheid van een mens.
Wel zou na het gesprek over het huisdierenafscheidsritueel de vraag gesteld kunnen worden of ze denken dat mensen een ander afscheid nodig hebben dan huisdieren en wat ze dan zelf belangrijk vinden. Na het gesprek en de uitwisseling van ideeën over het huisdier staan de leerlingen waarschijnlijk meer open voor een gesprek over afscheid van een medemens.