Samenwerkend leren met een wiki

Samenwerkend leren noemen we het. Het is soms aan te bevelen, vaak niet, denk ik soms. Een manier van samenwerkend leren heb ik gevonden in de vorm van een wiki. Ik neem het voorbeeld van de fascisme-wiki op onze webstek: http://www.uitgeverijwvdoever.nl/index.php/fascisme.
• Ik heb een overzichtsartikel gemaakt waarin de door mij gewenste onderdelen globaal beschreven worden. Je kunt ook ergens anders een artikel lenen.
• De themata die ik bestudeerd wil hebben heb ik klikbaar gemaakt. Ze verschijnen dan blauw in de tekst.
• Iedere leerling of groepje leerlingen krijgen een onderwerp toegewezen, met de opdracht het onderwerp in de tekst aan te klikken. Er verschijnt de mogelijkheid om een nieuwe pagina aan te maken. De pagina krijgt de naam van het onderwerp.
• De bedoeling is dat de leerlingen hun onderwerp zo goed mogelijk invullen, er komt in feite een achtergrondartikel over. Ze krijgen van mij per onderwerp enkele relevante, door mij gecontroleerde en goed gevonden urls, zodat de ruis van verkeerde sites in ieder geval vermeden kan worden. Ze mogen andere sites bezoeken, maar van alle informatie geven ze aan waar die vandaan komt.
• Als de opdracht klaar is, waar ze meestal enkele weken zelfstandige tijd buiten de lessen voor krijgen, zijn er voor de docent verschillende mogelijkheden:
– zhij leest de verschillende achtergrondartikelen en geeft er een beoordeling over.
– Zhij formuleert een aantal vragen door de verschillende onderwerpen heen die de leerlingen moeten gaan beantwoorden. Na bespreking ervan kunnen de vragen en antwoorden onderwerp van toets of test zijn, aangezien iedereen dezelfde informatie heeft gekregen.
– Zhij geeft andere groepen de opdracht naar fouten en moeilijke onbegrijpelijke zaken in de teksten van een ander te zoeken en die naar voren te brengen. Die fouten worden verbeterd.
– Zhij heeft de fouten zelf vastgesteld, ook aangegeven en soms zelfs veroorzaakt door enkele wijzigingen aan te brengen en geeft de opdracht aan de schrijvers ervan de zaken correct te maken.
– Zhj geeft alle leerlingen de opdracht hun tekst presentabel te maken, zodat een volgende les iedere groep een verhaal kan houden, wanneer de docent hem/haar/hen voor de klas roept.
LIA 132 10-6-2009