Scheppingsgeloof onverminderd sterk in de VS

Veertig procent van de Amerikanen geloven dat God de mensen in hun huidige vorm ongeveer 10.000 jaar geleden schiep, wat er iets minder zijn dan jaren geleden.
Achtendertig procent geloven dat God een proces leidde, waarbij mensen vanuit minder uitgewerkte levensvormen in miljoenen jaren zich ontwikkelden. Zestien procent – iets meer dan tevoren – geloven dat de mens zich in de loop van miljoenen jaren zonder tussenkomst van God zich ontwikkelde.
Het seculiere evolutiedenken is sinds 182 van 9 naar 16 procent gestegen. De aanhangers van het scheppingsgeloof daalden in diezelfde tijd van 47 naar 40 procent.
De strikte overtuiging is het sterkst bij de minst ontwikkelde groeperingen, terwijl mensen met enige opleiding (college en hoger) naar de twee andere opvattingen neigen.
Dat de regelmatige kerkganger zich sneller aan het scheppingsgeloof conformeert, verwondert niemand, maar toch hangt ook 25 procent van de niet-kerkgangers het scheppingsgeloof aan.
Onder de regelmatige kerkgangers vinden we in de VS heel vaak republikeinen, wat verklaart dat 52 % van de ondervraagde republikeinen het scheppingsgeloof aanhangt, terwijl dat bij de democraten 34 % is.
De onderzoekers van Gallup geven aan dat de verhoudingen niet wezenlijk veranderd zijn sinds de tachtiger jaren, wat voor de Amerikaanse samenleving ook wel zal betekenen, dat de debatten over wat in school geleerd moet worden over het ontstaan van mens en universum voorlopig nog wel even voort zullen duren.
Voor de statistieken:
http://www.gallup.com/poll/145286/Four-Americans-Believe-Strict-Creationism.aspx