Studiebijbel

Eind oktober is de nieuwe Studiebijbel van de NBV verschenen. Het is een kloek gebonden boek van ruim 2200 pagina’s geworden. De vormgevers hebben voor een leesbare en prettig ogende lay-out zorggedragen. Op alle mogelijke manieren wordt de lezer die meer wil weten tegemoetgekomen. Onder aan de pagina tref je informatieve noten aan, verwijzingen naar relevante andere bijbelpassages vind je in de linker- en rechtermarge. Elk bijbelboek is voorzien van een uitgebreide inleiding. Door heel het boek heen staan 150 verhelderende kaderartikelen, die een beter licht werpen op bepaalde bijbelse zaken. Deze kaderartikelen van een pagina gaan over de geschiedenis [Perzië bijvoorbeeld], dagelijks leven [wie kent alle ins en outs van het zwagerhuwelijk?], godsdienstig leven [lampenstandaard ofwel menora]. Apart aandacht wordt besteed aan belangrijke vrouwen en mannen. De werkelijkheid van de bijbel krijgt mede reliëf door het gebruik van foto’s, kaarten en een duidelijke tijdlijn. Consequent hanteert deze Studiebijbel als godsnaam JHWH in het Oude Testament; in het Nieuwe Testament komen we God weer tegen.

Op vier plaatsen kom je kleurenkaterns tegen, volgens mij een unicum in de geschiedenis van bijbeluitgaven. Het eerste katern gaat over landschap en klimaat van Palestina en het Nabije Oosten, katern 3 en 3 laten de historische en bijbelse achtergronden zien van de wereld waarin het boek tot stand kwam en katern 4 informeert over archeologie en bijbel en bevat een uitgebreide tijdslijnm waarin de geschiedenis van het Nabije Oosten, Palestina en de Bijbel keurig naast elkaar gerangschikt zijn.

Een aanwinst voor iedere (school)bibliotheek. Prijs is € 79,00.