Sweet sixteen en nu?

Enkele jaren geleden kon je een opmerkelijke beweging bij Nederlandse jongeren bespeuren, nl. de toenemende populariteit van de sweet sixteen party. Het evenement is komen overwaaien vanuit Amerika, waar heel veel jongeren en hun ouders het bereiken van de zestienjarige leeftijd zien als een vorm van ‘coming of age’, de overgang van kind naar volwassene.

Zeker met het wegvallen van religieuze overgangsrituelen, zoals vormsel, belijdenis doen e.d. moeten er andere meer sprekende manieren gevonden worden om de initiatie in de volwassenheid gestalte te geven.

In de Nederlandse samenleving ging tot voor kort de wereld van de volwassenen open bij het bereiken van de zestienjarige leeftijd. Je mocht alcohol gaan gebruiken, roken en als seksueel wezen was je geen minderjarige meer. Alleen het rijden van een auto was nog voorbehouden aan de achttienjarigen.

Wie op Google ‘sweet sixteen party’ intikt komt hele series handleidingen tegen hoe een daverende sweet sixteen party te organiseren, waar nog lang over nagesproken zal worden. Ook in de levensbeschouwelijke dagboeken van leerlingen kwam ik regelmatig de verwijzing naar dit opgroeiritueel tegen.

Mijn vraag is nu, in hoeverre bepaalde wetten, zoals geen alcohol onder de 18, van invloed zijn op het vieren van de begeerde leeftijd. Verschuift het feest van 16 naar 18, omdat dan de werkelijke wettelijke doorbraak naar de volwassenheid plaatsvindt? Of maken de nieuwe gezondheidsregels niets of weinig uit, als het gaat om het vieren van de beroemde ‘coming of age’?

Mogelijk hebben collega’s er concrete ervaringen mee!?