TDG4- een les over autonomie en heteronomie

Te Denken Geven 4, hoofdstuk 2 “De kaders van mijn levensbeschouwing houdt zich bezig met de vijf kaderbegrippen die we gedefinieerd hebben: autonomie, heteronomie, waarde, waarheid en waardigheid.

Het is altijd interessant om te zien hoe een stagiaire die voorheen niet met het materiaal gewerkt heeft ermee omgaat. Stagiaire Karlijn Snoeck van de Universiteit voor Humanistiek heeft een poging gedaan om de wat abstracte begrippen dichter bij de leerlingen te brengen.
Mijn eigen opzet was:
1. de globale defintie van autonomie en heteronomie bespreken.
2. de verschillen tussen beide begrippen toespitsen door de leerlingen kenmerkende criteria van beide begrippen met eigen woorden te laten uitleggen.
3. de leerlingen een standpunt in laten nemen ten aanzien van de vraag of zij zelf autonoom dan wel heteronoom of beide zijn aan de hand van een negental discussiepunten.

Karlijn heeft er de volgende opzet van gemaakt:
Na bespreking van de twee begrippen laat ze het volgende youtubefilmpje zien:

De autonome robot

De vraag erbij: wat kun je over deze autonomie robot zeggen?
[Uit de antwoorden komt meestal duidelijk naar voren dat de term áutonoom’ die in het boek gehanteerd wordt duidelijk niet op deze robot van toepassing is. Hij kan zich bewegen op basis van door anderen geprogrammeerde elementen. De robot is juist een voorbeeld van heteronomie]

Daarna volgt het weede youtubefilmpje:

Pink, Stupid Girl

De clip van Pink wordt eerst getoond, daarna wordt de tekst geprojecteerd op het scherm en de leerlingen krijgen de vraag voorgelegd: Wat zegt deze clip over autonomie en heteronomie? Uit welke teksten en beelden blijken de twee begrippen? Hoe staat Pink in de discussie over autonoom en heteronoom?

of als de vorige niet werkt – het lied met de tekst in beeld:

Twee mooie filmpjes om de aandacht van de leerlingen te vangen voor enkele moeilijke begrippen binnen het vak levensbeschouwing.
Tekst Stupid Girl:

Stupid girl, stupid girls, stupid girls
Maybe if I act like that, that guy will call me back
Porno Paparazzi girl, I don’t wanna be a stupid girl

Go to Fred Segal, you’ll find them there
Laughing loud so all the little people stare
Looking for a daddy to pay for the champagne
(Drop a name)
What happened to the dreams of a girl president
She’s dancing in the video next to 50 Cent
They travel in packs of two or three
With their itsy bitsy doggies and their teeny-weeny tees
Where, oh where, have the smart people gone?
Oh where, oh where could they be?

Maybe if I act like that, that guy will call me back
Porno Paparazzi girl, I don’t wanna be a stupid girl
Baby if I act like that, flipping my blond hair back
Push up my bra like that, I don’t wanna be a stupid girl

(Break it down now)
Disease’s growing, it’s epidemic
I’m scared that there ain’t a cure
The world believes it and I’m going crazy
I cannot take any more
I’m so glad that I’ll never fit in
That will never be me
Outcasts and girls with ambition
That’s what I wanna see
Disasters all around
World despaired
Their only concern
Will they **** up my hair

Maybe if I act like that, that guy will call me back
Porno Paparazzi girl, I don’t wanna be a stupid girl
Baby if I act like that, flipping my blond hair back
Push up my bra like that, I don’t wanna be a stupid girl

[Interlude]
Oh my god you guys, I totally had more than 300 calories
That was so not sexy, no
Good one, can I borrow that?
[Vomits]
I WILL BE SKINNY

(Do ya thing, do ya thing, do ya thing)
(I like this, like this, like this)
Pretty will you **** me girl, silly as a lucky girl
Pull my head and suck it girl, stupid girl!
Pretty would you **** me girl, silly as a lucky girl
Pull my head and suck it girl, stupid girl!

Baby if I act like that, flipping my blond hair back
Push up my bra like that, stupid girl!

Maybe if I act like that, that guy will call me back
Porno Paparazzi girl, I don’t wanna be a stupid girl
Baby if I act like that, flipping my blond hair back
Push up my bra like that, I don’t wanna be a stupid girl