Ten akelige onverdraagzamen

Na de lijst van mensen die joden gered hebben trof ik op http://listverse.com een lijst aan van mensen die hun leven in dienst van haat en anti-denken stelden.

De stichter van de Black Muslims ‘Nation of Islam’ verkondigde dat God als eerste de zwarten schiep en dat de blanken het resultaat waren van een mislukt experiment van een zwarte wetenschapper die slaven voor de zwarten wilde creëren.

Henry Ford, de autofabrikant, was ook de grootmeester van het antisemitisme in de Verenigde Staten. Hij bundelde zijn artikelen uit zijn eigen krant in een boek “The International Jew: The World’s Foremost Problem”.
De man is de enige Amerikaan die positief geciteerd wordt in ‘Mein Kampf’

Samuel Bowers, de Imperial Wizard of the White Knights of the KKK, was verantwoordelijk voor de moord op diverse burgerrechtenactivisten. In 1967 liet hij bommen leggen bij een aantal joodse instellingen.

Yahweh ben Yahweh, oprichter van Nation of Jahweh, beweerde dat de zwarten de ware afstammelingen van de twaaf stammen van Israel zijn; hij verklaarde zich later ook zoon van God en Messias die gezonden was om blanken en joden te doen verdwijnen. Hij werd gevangengezet wegens samenzwering nadat in de omgeving van Miami 23 wrede moorden op aanhangers hadden plaatsgevonden.

Jack T. Chick is een fundamentalistische christelijke predikant, die vooral bekend is vanwege zijn handgetekende stripboeken ‘Chick Tracts’, waarmee hij zowel een heftig antikatholicisme als een anti-evolutionisme uitdraagt. Hij beweert dat de katholieke kerk het nazisme uitgevonden heeft om de joden uit te roeien.

Ian Paisley is wereldwijd bekend om zijn onverzoenlijke houding jegen het ‘papendom’, zoals hij het noemt en organiseerde elke mogelijkheid tot protest om zijn ongenoegen met het nodige misbaar kenbaar te maken.

The Mexica Movement is een groep die er van uitgaat dat alle inheemse Amerikaanse volkeren tot een ethnische groep behoren en de groep bepleit de repatriëring van alle blanken terug naar Europa, waarbij dwang eventueel gewenst is.

William Joseph Simmons was een voormalige predikant uit Georgia die de tweede KKK vormde na de ineenstorting van de eerste en wist de Klan tot een beweging van 20 miljoen leden te ontwikkelen.

Richard Girnt Butler was de stichter van de Aryan Nations in de zeventiger jaren. Joden zijn afstammelingen van Satan door middel van Eva. De groep predikt raciale scheiding en haat jegens alle niet-blanken.

Nummer 1 in de lijst van onverdraagzamen is Adolf Hitler, wiens rabiate antisemitische ideeën tot de tweede wereldoorlog en de holocaust leidde.

Meer informatie over deze mensen is te vinden op http://listverse.com/2010/02/12/10-terrible-bigots-in-modern-history/