Test je radicalisering

In Trouw, een zaterdageditie, waarvan ik de datum helaas niet heb genoteerd, schreef Jan Durk Tuinier in een zogenaamde ‘Denktank’ over het testen van je radicalisering:
“Onze stichting [Stichting Vredeseducatie Utrecht, wjm] doet regelmatig een oefening met deelnemers van uiteenlopende godsdiensten, politieke opvattingen en culturen. De oefening heet ‘de Radicaliteitsladder’. We gebruiken de kenmerken waarmee de Nederlandse inlichtingendienst, de AIVD, radicale personen van allerlei soort en snit in de gaten probeert te houden. Iedereen kan nu dus zijn eigen radicalisering beoordelen. Zijn de volgende kenmerken op u van toepassing?
1. Ik heb idealen.
2. Ik sluit me aan bij een groep die hetzelfde denkt als ik.
3. Ik wil anderen overtuigen van mijn geljk.
4. Ik laat geen andere meningen toe.
5. Ik zet mijn eigen twijfels opzij.
6. Ik ben bereid geweld te gebruiken.
7. Ik ben bereid mijn leven te geven voor het goede doel.

Voor de meeste mensen gelden de kenmerken 1 en 2. Soms 3. Fundamentalisten kiezen ook voor 4 en 5. Enkele mensen zijn bereid geweld te gebruiken, maar de meesten komen niet zover. Gelukkig maar.”