Tien mysteries van de bijbel

Mijn favoriete lijstenwebstek Listverse.com levert van tijd tot tijd materiaal op dat voor levensbeschouwing interessant kan zijn. Hetzij voor de docent om een overzicht te hebben van zaken die met dezelfde achtergrond te maken hebben dan wel korte verhalen die voor leerlingen als achtergrond kunnen dienen, wanneer ze iets dieper in een bepaald thema moeten graven voor een werkstuk of presentatie bijvoorbeeld.
De eerste is “Top 10 mysteries of the Bible”, waarin aandacht wordt besteed aan de volgende zaken:
De heilige graal, de ark van het verbond, Sodom en Gormorrah, Tuin van Eden, Bijbelse codes, de verloren stammen, de farao van Exodus, de ark van Noach of Noe, de geliefde leerling en het auteurschap van de evangelies.
http://listverse.com/2009/09/07/top-10-mysteries-of-the-bible/