Toptien goednieuwsverhalen over de islam

In deze LIA wil graag de aandacht vestigen op een aantal berichten die ik verzamelde omtrent de islam. Geen diepgravende, maar wel opvallende zaken die mogelijk met leerlingen besproken kunnen worden.

De eerste vermelding is voor docenten, die gevoed willen worden vanuit een vrijzinnige visie op de islam. Een goede startplek is de webstek http://www.altmuslim.com, waar Engelstalige moslims wekelijks diverse serieuze artikelen en commentaren plaatsen, die als tegengif kunnen dienen tegen de fundamentalistische visies die maar te graag gehoord willen worden of de opvattingen anti-islamisten die de neiging hebben alle moslims over een kam te scheren.

Op de webstek is een interessant overzicht met goednieuwsverhalen van 2008 te vinden via http://www.altmuslim.com/a/a/a/the_top_ten_good_news_stories_of_2008/

De afgelopen week kon men een interview lezen met Reza Aslan, die een boek schreef over de kosmische oorlog, die gevoerd is, te vinden op http://www.altmuslim.com/a/a/a/3052/

De inleidende alinea tot het interview:

“Reza Aslan is thinking big. Three years after the success of his first book, No God But God, Aslan has become a fixture on the Colbert Report, The Daily Show with Jon Stewart, CBS News (where he is a Middle East analyst), and a never-ending lecture circuit. Iranian-born Aslan, who now serves as Assistant Professor of Creative Writing at the University of California, Riverside, has completed his second book, How to Win a Cosmic War: God, Globalization, and the End of the War on Terror, which alleges that the “war on terror” fought by the US against Al Qaeda was, in fact, a “cosmic war” which alluded to a battle on a higher plane between oversimplified forces of “good” and “evil” that can never be won. Instead, he argues that we must strip this ideological conflict of its religious connotations and address the actual grievances that, despite their co-opting by jihadists, are genuine grievances that deserve their own resolutions. Aslan spoke with me recently to explain why we’re still locked in a never-ending “cosmic war,” why jihadists should be called what they are, and why he’s confident things can change under Barack Obama.”