Vier morele kwesties verdelen de Amerikanen

Amerikanen zijn het in het algemeen globaal eens over 12 van de 16 gedragingen of maatschappelijke kwesties die tot publieke controverses leiden, waarbij er steeds een behoorlijke meerderheid is die iets moreel juist of moreel verkeerd vindt.

Daarentegen zijn de Amerikanen scherp verdeeld over zaken als zelfdoding begeleid door een arts, lesbische en homorelaties, abortus en een kind buiten het huwelijk krijgen. Het percentage dat het thema ondersteunt en afkeurt staan minder dan 15 procent van elkaar.

Zie het overzicht van Gallup.

De scherpste verschillen tussen mannen en vrouwen ten aanzien van deze kwesties vind je niet bij zaken als abortus e.d. maar bij kwesties die de ethische behandeling van dieren betreffen. De meerderheid van de mannen en minder dan de helft van de vrouwen beschouwen het gebruik van dierlijk bont voor kleding en medische proeven op dieren als moreel acceptabel. Ook is er een 24 procents kloof tussen mannen en vrouwen ten aanzien van de geoorloofdheid van het klonen van dieren.