Voorbeeld van een haatsite

De afgelopen maanden heb ik de webstek ‘winds of jihad’ gevolgd via RSS-feeds . Voor zover ik heb kunnen nagaan – want adressen etc. verstrekt men niet, wat al verdacht is – zit de webstek in Australië, maar heeft correspondenten in de hele wereld. Hierdoor zijn ze in staat per dag tenminste 5 – 10 artikelen op de site te plaatsen, die alle zonder uitzondering het meest mogelijke negatieve beeld van de islam schetsen. Graag maken ze gebruik van cartoons, die de moslim in een negatief daglicht stellen. President Obama wordt steevast president B. Hussein genoemd, Pakistan is Talibanistan, enzovoort. Als er sprake is van een oorlog der verbeelding zoals Reza Aslan zegt, dan zijn Winds of Jihad de mensen die zijn blijven steken in het taalgebruik van Bush en de zijnen. Het is frappant hoe negatief je over een zo grote groep mensen als de moslims kunt schrijven, als je alles wat je erover kunt lezen filtert met de meest donkere bril die je op kunt zetten en alle negatieve zaken van een kleine groep projecteert op de miljoenen die er anders over denken en zich vreedzaam opstellen.

Misschien zitten er enkele teksten in die leerlingen aan kunnen pakken met de opdracht: “Zoek de fouten”. http://sheikyermami.com/